Katedra marketingovej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie je jednou z profilových katedier na fakulte. Pedagógovia, ktorí na fakulte pôsobia, sú odborníkmi z oblasti marketingu, marketingovej komunikácie, ekonomických teórií, riadenia reklamných a marketingových agentúr, tvorby a produkcie reklamných komunikátov. Katedra je organizátorom medzinárodnej konferencie Marketing Identity.

 
Späť hore ↑