Katedra marketingovej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie je jednou z profilových katedier na fakulte. Pedagógovia, ktorí na fakulte pôsobia, sú odborníkmi z oblasti marketingu, marketingovej komunikácie, ekonomických teórií, riadenia reklamných a marketingových agentúr, tvorby a produkcie reklamných komunikátov. Katedra je organizátorom medzinárodnej konferencie Marketing Identity.

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pedagógov a doktorandov Katedry marketingovej komunikácie na zimný semester 2018/2019:

Konzultačné hodiny pedagógov platia len počas semestra. Cez skúškové obdobie si konzultácie dohodnite individuálne.×

 
Späť hore ↑