Welcome Day

FMK Welcome day je akcia určená  pre prvákov bakalárskeho štúdia. Cieľom je privítať všetkých študentov na ich novej fakulte, oboznámiť ich s procesom výučby, priestormi, rozvrhom a odpovedať na otázky, ktoré ich trápia. Koná sa pravidelne prvý deň zimného semestra v priestoroch auly na Bučianskej.

Program pozostáva z troch častí. V prvej časti sa v priestoroch chodieb nachádzajú infostánky študentských médií, študentských a mestských organizácií, do ktorých sa môžu prváci zapojiť (Trnafčan, Aisec, Študentská rada….) V chodbách tiež prebiehajú súťaže, moderované vstupy, hrá hudba.

Druhá časť je krátka prezentácia v aule, kde dvaja vyučujúci vysvetľujú študentom, ako sa dostať z jednej budovy do druhej, ako správne osloviť pedagóga podľa titulu, predstaví sa im vedenie fakulty a iné.

Tretia časť spočíva v rozdelení všetkých študentov podľa svojich študijných skupín. Každej sú pridelení dvaja súčasní študenti. Prvýkrát sa zoznámia vo svojej skupine s novými spolužiakmi, starší študenti im vysvetlia rozvrh, predmety, ale aj to, ako a kde sa dá stravovať, kúpiť lístky na obed, aké akcie sa tu konajú a tiež, kde sa chodia po škole baviť.

Atmosféru z predošlých ročníkov si môžete pozrieť tu:

 
Späť hore ↑