Univerzitný spevácky zbor UniTTy

Univerzitný spevokol vznikol v roku 2010 pod vedením doc. Jozefa Íleša. V súčasnosti má približne 30 členov, ktorí študujú na všetkých fakultách UCM. O organizáciu a nácvik piesní sa od AR 2017/2018 stará Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

V repertoári UniTTy sa nachádzajú skladby oficiálneho rázu (Slovenská hymna, Hymna EÚ či pieseň Aká si mi krásna), ktoré si možno vypočuť najmä na otvorení akademického roka alebo pri odovzdávaní čestných doktorátov. Nechýba ani súčasná tvorba, ktorú prezentujú na menej oficiálnych podujatiach (napr. Some nights od Fun alebo Rolling in the Deep). Zaspievať zvládnu aj slovenské ľudové piesne či vianočné koledy. Hudobný doprovod im robia väčšinou klavír a gitary.

V Unitty radi privítajú nových členov kedykoľvek počas akademického roka. Pre viac informácií kontaktujte e-mailom zuzana.bezakova(at)ucm.sk. Zbor je možné zapísať si aj ako predmet. Vystúpenia si môžete pozrieť aj na ich Facebooku.

 
Späť hore ↑