UniTTy

Univerzitný spevokol vznikol v roku 2010 pod vedením doc. Jozefa Íleša. V súčasnosti má približne 30 členov, ktorí študujú na všetkých fakultách UCM. O organizáciu sa stará Dr. Slávka Mazáková a o nácvik piesní študentka marketingovej komunikácie Janka Kmecová.

Unitty

Unitty

V ich repertoári sa nachádzajú skladby oficiálneho rázu (Slovenská hymna, Hymna EÚ či pieseň Aká si mi krásna), ktoré si možno vypočuť najmä na otvorení akademického roka alebo pri odovzdávaní čestných doktorátov, ale tiež súčasná tvorba, ktorú prezentujú na menej oficiálnych podujatiach (napr. Some nights od Fun alebo Rolling in the Deep). Zaspievať zvládnu aj slovenské ľudovky či vianočné koledy. Doprovodom im robia väčšinou klavír a gitary.

V Unitty radi privítajú nových členov kedykoľvek počas akademického roka. Pre viac informácií kontaktujte e-mailom Dr. lávku Gracovú.

 
Späť hore ↑