Vedenie fakulty

Fakulta masmediálnej komunikácie je jednou z 5 fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Poskytuje vzdelanie v študijnom odbore masmediálne štúdiá, sústreďujúc sa na 4 študijné programy: masmediálnu komunikáciu, marketingovú komunikáciu, aplikované mediálne štúdiá a media relations. Absolventmi fakulty sú mnohí úspešní marketéri, mediálni odborníci, žurnalisti, moderátori, zamestnanci marketingových agentúr i odborníci z praxe.

Vedenie fakulty

Kolégium dekanky

Kontakt

Kontakt

tel.: 033/55 65 424
e-mail: dekan.fmk@ucm.sk

Adresa:
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

 
Späť hore ↑