Granátové jablko Mariána Matyáša

Marián Matyáš (1978 – 2007) bol jedným z prvých absolventov (2002) FMK, neskôr sa stal jej pedagógom. Mladú fakultu významne ovplyvňoval už ako študentský senátor. Neskôr ako prodekan nastavil jej súčasné smerovanie. Na jeho počesť udeľujeme od roku 2008 Granátové jablko. Oceňujeme tých, ktorí počas uplynulého roka najvýraznejšie prispeli k rozvoju FMK alebo vykonali významný mediálny čin.

„Táto škola žije a vy žijete s ňou. Nezabúdajte, prosím, že svet, a teda aj naša alma mater, je ako granátové jabĺčko. Každé pekné a milé zrnko ho robí v celku krásnym. Každý zhnitý kúsok ho degraduje a prenáša svoje tenzie, predsudky a nálady aj na nás, ktorí máme svoju prácu veľmi radi a sľubujem aspoň za seba a pár ľudí vo vedení, ktorých poznám, a viem, akí sú, že budeme pracovať až do konca s dychom. Ozaj, ako vyzerá vaše zrnko na našom jablku?“
Marián Matyáš, Komentár v Atteliéri 5/2006

Nominácie

Nominácie môžete zasielať dekanovi FMK s menom nominovaného a odôvodnením, prečo by mu malo byť ocenenie udelené. Termín na zasielanie nominácií zverejňujeme v oznamoch. Ocenenie odovzdávame na jarnej smolenickej konferencii Megatrendy a médiá.

Zľava: otec Mariána Matyáša, M. Frimmer, J. Mináriková. Autor: J. Kovalík

Zľava: J. Mináriková, P. Lančarič, otec Mariána Matyáša. Autor: J. Kovalík

Víťaz Granátového jablka v kategorií študent Ján Proner.

 
Späť hore ↑