Rozlúčka s Mariánom Minárikom bude 9. októbra

Dňa 9. októbra o 14.00 hod. v Častej sa rozlúčime s kolegom, pedagógom a vzácnym človekom Mariánom Minárikom, ktorý zomrel vo veku 81 rokov.

Marián Minárik ako jeden z prvých slovenských študentov absolvoval štúdium na pražskej FAMU. Uplatnil sa ako kameraman, režisér i scenárista. Podpísal sa pod viac ako 700 televíznych a filmových programov. Spolupracoval s najznámejšími slovenskými režisérmi, bol spisovateľom, výtvarníkom a vášnivým fotografom. Ako hrdý rodák z Častej prijal pseudonym Častofský. Večný optimista a renesančný človek s veľkým rozhľadom, patril medzi najobľúbenejších pedagógov na našej fakulte, kde pôsobil viac ako desaťročie.

Česť jeho pamiatke.