S čím sú pedagógovia na FMK UCM najviac spokojní? Pozrite si výsledky prieskumu

Henri Ford, ktorý sa preslávil svojim výrokom o investovaní do reklamy, o. i. povedal aj to, že spokojný zamestnanec urobí viac ako traja nespokojní. Spokojnosť zamestnancov je prioritou aj pre vedenie FMK UCM v Trnave, ktoré v uplynulom období zisťovalo spokojnosť pedagógov. Chcete vedieť, ako to dopadlo?

Stanovisko k rozhodnutiam Slovenskej akreditačnej agentúry

V piatok, 4. septembra 2020, informovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo o rozhodnutiach k akreditáciám vysokých škôl. Rozhodnutia sa týkajú 9 univerzít, pričom ide o prvé rozhodnutia agentúry. Agentúra celkovo rozhodla vo vzťahu k 168 študijným programom a k 21 právam vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie (vymenovanie docentov a profesorov). Ubezpečujeme … Viac →

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave má dve nové docentky

Habilitačné konanie tento týždeň úspešne zavŕšili PhDr. Daniela Kollárová, PhD. a PhDr. Viera Kačinová, PhD. PhDr. Daniela Kollárová, PhD. získala titul docent v odbore masmediálne štúdia. Témou jej habilitačnej práca bola marketingová komunikácia v mieste predaja. Vo svojej práci sa o. i. venovala aj vplyvu komunikácie miesta predaja na spotrebiteľské správanie. Doc. Kollárová sa vo … Viac →