Oznam o predčasných štátniciach pre končiacich študentov Bc. stupňa štúdia

Oznamujeme študentom 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia (denná forma štúdia), marketingová komunikácia (denná forma štúdia), aplikované mediálne štúdiá (denná forma štúdia), vzťahy s médiami (denná forma štúdia), teória digitálnych hier (denná forma štúdia). a 4. roka bakalárskeho stupňa v študijnom programe masmediálna komunikácia (externá forma štúdia), teória digitálnych hier (externá forma štúdia), že v prípade odôvodneného záujmu o predčasnú bakalársku … Viac →

Ako vyzerá víťazný návrh vestibulu v Jame za 2000 eur?

Komisia zložená z vedenia fakulty vyberala z 26 nápadov. Z návrhov vyplýva, že študentov najčastejšie trápi nedostatočná separácia, slabá wi-fi i dizajn a funkčnosť priestorov školy. Prodekan pre rozvoj Andrej Brník poznamenal, že vyberali z návrhov, akými boli napríklad nové gauče či kvetinová stena v Jame, vešiaky na bundy, nabíjacie stanice, ale aj frekventovanejšie hodiny … Viac →

Obľúbená pedagogička Jana Radošinská sa stala docentkou

Fakulta masmediálnej komunikácie a Ústav občianskej spoločnosti UCM v Trnave majú nové docentky v odbore masmediálne štúdiá. Úspešne sa tak zavŕšil proces habilitačného konania, na základe ktorého sa rozšíril počet docentov na dvoch súčastiach univerzity. Titul docent v odbore masmediálne štúdiá získali PhDr. Jana Radošinská, PhD., odborná asistentka na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave … Viac →