Pozvánka na výberové konanie Erasmus+ pre AR 2020/2021

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021. Výberové konanie sa uskutoční 3. decembra 2019 v hornej zasadačke rektora (miestnosť 611, Nám. J. Herdu 2, 6. poschodie) o 12.30 hod. Výberové konanie sa uskutoční formou ústneho pohovoru v anglickom alebo nemeckom jazyku. Termín … Viac →

Spoznajte kandidátov do volieb Študentskej rady vysokých škôl

Zverejňujeme mená kandidátov do volieb do ŠRVŠ za UCM, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2019 (utorok) od 9.00 h. do 15.00 h. Voliť môžu študenti v budovách univerzity v Trnave, Piešťanoch a Špačinčiach. Kandidáti: Cintula, Igor (Filozofická fakulta UCM) Lednický, Zdenko (Filozofická fakulta UCM) Paška, Samuel (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM) Trepáč, Martin (Fakulta masmediálnej komunikácie … Viac →