Výberové konanie na štipendijné pobyty na Kube v AR 2019/2020

FMK UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na štipendijné pobyty na Kube v akademickom roku 2019/2020 realizované na základe dohody medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky určené pre študentov.  Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. apríla 2019 v zasadacej miestnosti dekanky FMK v hlavnej budove UCM na prvom poschodí, Námestie J. Herdu … Viac →

Vyhlásenie výberového konania: profesor, docent, odborný asistent

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent a odborný asistent na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM v Trnave na katedru marketingovej komunikácie, masmediálnej komunikácie, jazykovej komunikácie, právnych a humanitných vied, mediálnej … Viac →

Chcete sa zdokonaliť v tvorbe videí? Prihláste sa na „Točíme s Cukru“

FMK UCM v Trnave v spolupráci s kreatívnym štúdiom CUKRU pre vás od 13. marca 2019 pripravili sériu praktických prednášok s názvom „Točíme s Cukru“. Tvorivá dielňa bude zameraná na úžitkové žánre videa, naučíte sa všetko potrebné pre kvalitnú tvorbu propagačných či reklamných videí. Prednášky, diskusie, individuálny feedback na vašu tvorbu a prácu zabezpečia Mgr. art. … Viac →