Usmernenie k rozvrhom na zimný semester akademického roka 2020/2021

Aktuálne rozvrhy nájdete na webovej stránke FMK v sekcii Rozvrhy. Pozor, rozvrhy sa môžu aktualizovať, takže ich treba do začiatku akademického roka a počas prvého týždňa semestra kontrolovať. Momentálne sú dostupné iba prvácke rozvrhy denných a externých študentov, zvyšok bude uverejnený v pondelok 21. septembra 2020. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu prebieha celá výučba prezenčne len … Viac →

Študenti FMK UCM majú povinnosť odovzdať čestné vyhlásenie

V súlade s Opatrením rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2020 žiadame študentov o vyplnenie čestného vyhlásenia. Podmienkou vstupu študenta na Akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v akademickom roku 2020/2021 je vyplniť a odovzdať ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŠTUDENTA COVID-19. Tlačivo treba na začiatku akademického roka počas prvého semestrálneho týždňa (prváci na bakalárskom stupni štúdia … Viac →

Stanovisko k rozhodnutiam Slovenskej akreditačnej agentúry

V piatok, 4. septembra 2020, informovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo o rozhodnutiach k akreditáciám vysokých škôl. Rozhodnutia sa týkajú 9 univerzít, pričom ide o prvé rozhodnutia agentúry. Agentúra celkovo rozhodla vo vzťahu k 168 študijným programom a k 21 právam vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie (vymenovanie docentov a profesorov). Ubezpečujeme … Viac →

Usmernenie k začiatku akademického roka 2020/2021

Milí študenti, nový akademický rok sa na univerzite začína 21. septembra 2020. Fakulta masmediálnej komunikácie má záujem chrániť bezpečnosť svojich študentov a zamestnancov a dodržať všetky predpísané opatrenia. Sme najväčšia fakulta na univerzite s viac ako 2200 študentmi, z toho dôvodu sa prvý týždeň výučby začne len pre študentov prvých ročníkov denného bakalárskeho štúdia. V … Viac →

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave má dve nové docentky

Habilitačné konanie tento týždeň úspešne zavŕšili PhDr. Daniela Kollárová, PhD. a PhDr. Viera Kačinová, PhD. PhDr. Daniela Kollárová, PhD. získala titul docent v odbore masmediálne štúdia. Témou jej habilitačnej práca bola marketingová komunikácia v mieste predaja. Vo svojej práci sa o. i. venovala aj vplyvu komunikácie miesta predaja na spotrebiteľské správanie. Doc. Kollárová sa vo … Viac →

Vyhlásenie výberového konania na funkčné miesto odborného asistenta na výučbu anglického jazyka

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje: podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. … Viac →

Začiatok AR 2020/2021 bude 21. septembra

Na základe Rozhodnutia rektora č. 2/2020 zo dňa 21. augusta 2020 sa otvorenie akademického roka 2020/2021 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave začne riadne výučbou dňa 21. septembra 2020 podľa schváleného harmonogramu. Rektor UCM zároveň udeľuje – vzhľadom na štátny sviatok 17. novembra 2020 – na deň 16. novembra 2020 rektorské voľno. Počas … Viac →

Trnavský festival YouTopia reflektuje tvorbu videoklipov. Naši študenti by si ho nemali nechať ujsť

Po zrušení najväčších letných festivalov môže mnohých potešiť správa, že v Trnave chystajú koncom augusta netradičný festival. Pod názvom YouTopia si treba predstaviť spojenie koncertov a rôznych foriem vizuálneho rozprávania, ktoré hudbu sprevádza. Festival vznikol len vlani a koná sa v trnavskom kultúrnom centre Malý Berlín a širšom areáli Nádvoria, výnimočného nového verejného priestoru v … Viac →