Výsledky prijímacích skúšok z 12. júna – študijný program MARK

V stredu 12. júna 2024 sa na našej fakulte uskutočnili prijímacie skúšky na študijný program marketingová komunikácia v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme. Tu sú predbežné výsledky. Informáciu o tom, či ste prijatý, alebo nie, však obdržíte až neskôr – koncom júna, po spracovaní všetkých príloh a po zasadnutí prijímacej komisie. Definitívny výsledok prijímacej skúšky … Viac →

Výsledky prijímacích skúšok z 11. júna – študijný program KOMU

V utorok 11. júna 2024 sa na našej fakulte uskutočnili prijímacie skúšky na študijný program masmediálna komunikácia v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme. Tu sú predbežné výsledky. Informáciu o tom, či ste prijatý, alebo nie, však obdržíte až neskôr – koncom júna, po spracovaní všetkých príloh a po zasadnutí prijímacej komisie. Definitívny výsledok prijímacej skúšky … Viac →