Mikuláš, Mikuláš, čo pedagógom dáš?

Študenti 1Mgr si v rámci predmetu Globálny marketing pripravili kampaň, ktorou propagujú aplikáciu Staffino a vyzývajú k hodnoteniu našich pedagógov. Staffino je jednoduchý online nástroj na prijímanie hodnotení pre personál, zamestnancov či obsluhu.  Svoje hodnotenie môžete vykonať na webovej stránke alebo pomocou aplikácie. Cieľom kampane je vyzbierať čo najviac hodnotení našich pedagógov, či už pozitívnych ale … Viac →

Úspechy pedagógov: Ladislav Volko v „2017 Anthology of best Literature from 40 Coutries“

Veľmi aktívny PEN Korean Center vydal už druhý diel Antológie tvorby básnikov, prozaikov a esejistov zo 40 krajín sveta, predovšetkým prezidentov a bývalých prezidentov PEN centier. Prvý diel, ako uvádza zostavovateľ, bol vydaný exkluzívne a boli tam zastúpení literáti z tridsiatich národných centier PEN. Hlavným zostavovateľom obidvoch dielov je Lee Gill-Won, prezident Kórejského PEN centra a člen výboru Medzinárodného PEN … Viac →

30 rokov Erasmu: Zápisky z Dubrovníka alebo čo zostalo v pamäti po piatich rokoch

Pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a 30. výročia mobilitného programu Erasmus vyhlásila Fakulta masmediálnej komunikácie UCM súťaž študentských prác na tému „Mobilitou k úspechu: Skúsenosti študentov FMK so štúdiom v zahraničí.“ Dnes si predstavíme ďalší príbeh, o ktorý sa s nami podelila Daniela. Snežilo. Pamätám si, ako v januári prichádzali … Viac →