Usmernenie k elektronickým zápisom do ďalšej časti štúdia v AR 2019/2020

Elektronický zápis do ďalšej časti štúdia (od 11. júna do 10. júla) vykonávajú študenti:  Denného štúdia bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2. a 3. roka štúdia, magisterských študijných programov zapisujúci sa do 2. roka štúdia, zapisujúci sa do nadštandardného štúdia. Externého štúdia bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2., 3. a 4. roka štúdia, … Viac →

Žiaci zo základných škôl sa učili, ako zlepšiť svoje školské časopisy

Žiaci zo šiestich základných škôl si na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave uplynulý týždeň zlepšovali svoje schopnosti a zručnosti v oblasti tvorby a vydávania školských časopisov. Redakcie časopisov Aktovka, Školáčik, Kukaj sem, Žitaváčik, Kométa a Jaško sa postupne naučili, ako si zvoliť správny názov časopisu, aký by mal mať školský časopis rozsah, ale … Viac →