UCM sa stala členom organizácie Scholars at Risk, ktorá bojuje za akademické slobody

Medzinárodná asociácia SAR, ktorá ochraňuje akademické myšlienky a šíri ich ideu v spoločnosti, vytvorila svoju pobočku aj na Slovensku. UCM sa tak zaradila medzi piatich zakladajúcich členov.  Založiť SAR na Slovensku prichádza v čase narastajúcich obáv o akademické slobody v Strednej a Východnej Európe. „Musíme podporovať akademické slobody a hodnoty medzi študentmi, vedcami a pedagógmi … Viac →

Absolvent marketingu Maroš: Študenti by mali skúšať vlastné projekty, aby zažili pocit zodpovednosti, ale aj fail

Maroš Hamorský je absolventom marketingovej komunikácie. Už počas školy mal kontakt s praxou, a dokonca organizoval súťaž v online marketingu. Mimoriadne úspešný bývalý študent porozprával aj o tom, prečo treba mať vlastné projekty a aký človek sa hodí do reklamnej agentúry.

Na Skladovej sa zídu absolventi

Takmer do roka a do dňa od minuloročnej Strettávky sa opäť zídeme, aby sme si zaspomínali na všetko pekné, čo nám Skladová dala a vzala. Prehrabeme archívy, povieme si, čo je nové a privítame tiež čerstvých absolventov. Tak ako minulý rok bude zabezpečené základné občerstvenie a spoločný table, kde môže každý dať či vziať podľa … Viac →

UCM Night Run: Uži si nočný beh Trnavou

Viac ako 200 účastníkov pobeží trasu dlhú 5,6 km priamo v centre mesta. Dráha povedie okolo známych trnavských pamiatok. Beh začína v neskorých večerných hodinách. Nočný beh Trnavou sa do mesta vracia po štyroch rokoch. Tentokrát privíta viac ako 200 účastníkov. Trasa dlhá 5,6 km začína na Rybníkovej so štartom o 20.00 hod. Bežci budú … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – máj 2019

V súbore nižšie nájdete zoznam študentov, ktorí absolvujú od 13. mája do 17. mája štátne bakalárske a magisterské skúšky. Študenti sú napísaní podľa poradia. Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00. Je potrebné prísť vopred, aby študenti odovzdali nasledovné dokumenty, ktoré musia priniesť: výsledok kontroly originality vytlačený … Viac →

Študenti marketingu si môžu zapísať nový praktický predmet

Kabinet marketingu bude zameraný na praktické zručnosti študentov a na ich rozvoj. Predmet sa bude otvárať v akademickom roku 2019/2020. Poslaním kabinetu marketingu je rozvíjať praktické zručnosti študentov v oblasti marketingu a vzdelávať ich nad rámec vyučovacieho procesu. Študenti budú v rámci kabinetu rozvíjať viaceré oblasti, ktorým sa môžu venovať ako napríklad: Kurz online marketingu Grafika … Viac →