Zborníky

Na tomto mieste si môžete stiahnuť elektronické zborníky z našich konferencií.

2023

Zborníky z konferencií 2023

Marketing and Media Identity

Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing

ŠVOaUK

2022

Zborníky z konferencií 2022

Marketing and Media Identity

Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing

ŠVOaUK

2021

Zborníky z konferencií 2021

Marketing Identity: New changes, new challanges

Megatrends and Media: Home officetainment

Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing

ŠVOaUK

2020

Zborníky z konferencií 2020

Marketing Identity 2020: COVID-2.0

Megatrends and Media: On the Edge

Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing

ŠVOaUK

2019

Zborníky z konferencií 2019

Marketing Identity 2019: Offline is the new online

Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing

ŠVOaUK

Megatrends and Media: Digital Universe

2018

Zborníky z konferencií 2018

Marketing Identity: Digital mirrors

Megatrends and Media: Reality & Media Bubbles

ŠVOaUK

Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing

2017

Zborníky z konferencií 2017

Marketing Identity: Online Rules

Megatrends and Media: Media future

ŠVOaUK

2016

Zborníky z konferencií 2016

Marketing Identity: Brands we love

Megatrendy a médiá: Kritika v médiách, kritika médií

2015

Zborníky z konferencií 2015

Marketing Identity: Digital Life

Megatrends and Media: Media Farm: Totems and Tatoo

2014

Zborníky z konferencií 2014

Marketing Identity: Explosion of innovations

Megatrendy a médiá: Perspektívy ochrany publika

2013

Zborníky z konferencií 2013

Marketing Identity: Design that sells

Megatrendy a médiá: Kultivácia médií – možnosti a bariéry

2012

Zborníky z konferencií 2012

Nové trendy v marketingu

Spolupráca univerzít a podnikov

15. výročie založenia UCM

 

2011

Zborníky z konferencií 2011

Nové trendy v marketingu

 

 

 

 
Späť hore ↑