Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity 2020: COVID-2.0

Editori:
Mgr. Zuzana Kvetanová, PhD.
Mgr. Matej Martovič, PhD.
Mgr. Igor Piatrov, PhD.

Príprava podkladov a technická redakcia:
Mgr. Zuzana Kvetanová, PhD.

Produkcia:
Mgr. Martin Graca, PhD.

Návrh obálky:
Mgr. Martin Klementis, PhD.

O zborníku:
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Marketing Identity 2020: COVID-2.0“ organizovanej online dňa 11. novembra 2020.

Zborník z konferencie:
Marketing Identity 2020: COVID-2.0 – Slovak

Vydavateľ:
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
Slovensko

ISBN 978-80-572-0108-3

Vedecký výbor konferencie:
Prof. Diab Al-Badayneh (JO)
Prof. Dr. Peter A. Bruck Ph.D.(AT)
Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. (SK)
Prof. Dr. sc. Denis Jelačić (HR)
Prof. Evgeny Kozhemyakin, PhD. (RU)
Prof. Ing. Alena Kusá, PhD. (SK)
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. (CZ)
Prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. (SK)
Prof. dr hab. Marek Prymon (PL)
Prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. (SK)
Prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. (SK)
Assoc. Prof. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. (SK)
Assoc. Prof. Ivana Bestvina Bukvić, PhD. (HR)
Assoc. Prof. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. (SK)
Assoc. Prof. Krzysztof Gajdka, PhD. (PL)
Assoc. Prof. Ing. Aleš Hes, Ph.D. (CZ)
Assoc. Prof. PhDr. Zora Hudíková, PhD. (SK)
Assoc. Prof. PhDr. Denisa Jánošová, PhD. (SK)
Assoc. Prof. PhDr. Daniela Kollárová, PhD. (SK)
Assoc. Prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. (SK)
Assoc. Prof. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. (CZ)
Assoc. Prof. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (SK)
Assoc. Prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. (SK)
PhDr. Katarína Ďurková, PhD. (SK)
PhDr. Peter Murár, PhD. (SK).

Organizačný výbor konferencie:
doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.
PhDr. Adam Madleňák, PhD.
Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
Ing. Tomáš Fašiang, PhD.
Mgr. Dáša Franić, PhD.
Mgr. Marija Hekelj, PhD.
Mgr. Anna Hurajová, PhD.
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.
Mgr. Martin Klementis, PhD.
Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
Mgr. Zuzana Kvetanová, PhD.
Mgr. Matej Martovič, PhD.
Mgr. Iveta Máliková, PhD.
Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.
Mgr. Natália Augustínová
Mgr. Renáta Bundzíková
Ing. Tamás Darázs
Mgr. Michal Kubovics
Mgr. Lenka Labudová
Mgr. Marianna Urmínová
Mgr. Martin Vanko

 

 
Späť hore ↑