Operačný program Integrovaná infraštruktúra (celouniverzitný projekt)

Názov projektu: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Doba riešenia: 03/2020 – 06/2023.

OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Projekt reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblastiach: 

  1. Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov; 
  2. Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom; 
  3. Diagnostika a testovanie; 
  4. Ochrana obyvateľstva a spoločenských hodnôt.

Súbory na stiahnutie:

 
Späť hore ↑