Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky je celoslovenský event, do ktorého sa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trmave každoročne zapája organizovaním prednášok, workshopov a diskusií.

Našim cieľom je intenzívne prepájať teóriu s praxou počas celého týždňa prostredníctvom prednášok s odborníkmi z praxe, ktorí vám odovzdajú svoje know-how z oblasti marketingu, médií, kritického myslenia a digitálnych hier.

Tento rok sa výnimočne stretneme v digitálnom priestore, v ktorom vás počas Týždňa vedy a techniky čakajú 4 tematické večerné bloky (médiá, hoaxy a konšpirácie, marketing a digitálne hry), super rečníci, prednášky, diskusie a celodenná marketingová konferencia.

Nechajte sa motivovať a inšpirovať od top skillerov z brandže, lebo bez praxe predsa nie sú koláče.

Kompletný program nájdete na oficiálnom webe.

 
Späť hore ↑