TVaT 2014

Týždeň vedy a techniky sa snaží popularizovať vedu a techniku a povzbudiť študentov k bádaniu naprieč celým spektrom vedných disciplín. Na päťdňovom seriáli prednášok od osobností z oblasti médií a marketingu je vítaný každý, kto si rád kladie nezodpovedané otázky a koho lákajú skúsenosti z praxe.

Program

Kompletný program

Print

Print

Pondelok

Pondelok 10.11.

9.00 hod. – JAMA JD 11

tvat_plagaty_naweb_hrabackova

VERNOSŤ NA VLÁSKU

Veronika Hrabačková/Riaditeľka marketingu a nákupu, Bepon

Zákazník má dnes násobné možnosti. Značkám sa zároveň otvára príležitosť v podobe heroického nástupu Big dát. Ale aj Big dáta sú znova len dáta a treba s nimi pracovať. Na prednáške sa dozviete o tom, čo všetko môže priniesť značke správny datamining, ale i o tom, čo by to malo znamenať pre spotrebiteľa.

Prednášku organizuje: prof. Ing. Alena Kusá, PhD. (FMK UCM)

10.15 – JAMA JC 24tvat_plagaty_naweb_pastier

„ČO TI ŠIBE“ ADVERTISING?

Michal Pastier in/Digital Creative Director, ZARAGUZA Digital

Ako robiť komunikáciu inak ako ostatní? Na prednáške Michal uvedie 20 ukážok konkrétnych kampaní a biznis nápadov, pri ktorých sa veľa riskovalo, ale v konečnom dôsledku fantasticky uspeli!

Prednášku organizuje: Mgr. Lukáš Grib (FMK UCM)

 

10.15 – JAMA JD 11tvat_plagaty_naweb_sulkova

HOVORCA – ZNÁMA TVÁR BEZ NÁZORU ALEBO STRATEGICKÝ RADCA?

Dominika Šulková in/Manažérka marketingu a komunikácie s verejnosťou, RTVS

Alchýmia prepojenia profesionálnych skúseností, inštinktu pre výnimočné situácie, ale aj ľudskosti, o tom je pozícia hovorcu, reprezentanta spoločnosti alebo organizácie. Diskusia ponúkne praktický exkurz do dennej agendy milých tvárí, ktoré svoje pár sekundové vyjadrenia vo večerných správach pripravujú často aj niekoľko dní.

Prednášku organizuje: Mgr. Veronika Fašková (FMK UCM)

 

12.00 – JAMA JD 11tvat_plagaty_naweb_tuharska

AKO SA PROJEKTUJE DIGITÁLNA KAMPAŇ

Viera Tuhárska in/Project Manager, Digitask

Na prednáške sa dozviete, akú úlohu zohráva projektový manažér v digitálnej reklamnej kampani a zistíte, že od klientskeho zadania až ku samotnej realizácii kampane vedie dlhá cesta.

Prednášku organizuje: Mgr. Matúš Hliboký (FMK UCM)

 

13.00 – JAMA JA 12tvat_plagaty_naweb_gazova

CHUTNÝ MARKETING S LULU’S

Lucia Gažová in/Lulu’s Bakery

Lucia Gažová vyštudovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM v Trnave a  vďaka jej vášni k pečeniu a vynikajúcemu marketingu sa stala za rok od skončenia štúdia inšpiratívnou „trendsetterkou“ v oblasti pečenia sladkých koláčov všetkých druhov. Záujem o ňu majú televízie či časopisy. Svoje umenie prezentovala na festivale Grape, Trnavský piknik alebo aktuálne aj na Slovak Fashion Weeku. Lucia vyrozpráva príbeh o tom, ako sa vďaka chutnému marketingu dostať v priebehu jedného roka z kuchyne pred televízne obrazovky.

Prednášku organizuje: Mgr. Petra Grešková (FMK UCM)

 

13.00 – JAMA JD 11tvat_plagaty_naweb_pavlovova

PROJEKTY V KREATÍVNOM PRIEMYSLE – SNY A REALITA

Ľuba Pavlovová/Riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok
Eva Balažovičová in/ Projektová manažérka Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok

Projekty projekty projekty…Ako sa vyznať vo svete grantov, dotácií a mechanizmov v oblasti kreatívneho priemyslu? Čo všetko sa dá vymyslieť, zafinancovať a zrealizovať tak, aby to bolo prospešné pre spoločnosť a región? Ako získať medzinárodný rozhľad a rozmer v tejto oblasti? Čo sme zatiaľ urobili my a čo ešte plánujeme? Príďte sa inšpirovať a zamyslieť nad vlastným nápadom a projektom.

Prednášku organizuje: RNDr. Milan Rajčák, CSc. (FMK UCM)

14.00 – JAMA JA 12tvat_plagaty_naweb_kyzurova

10 TRAPASOV NA CESTE DO REKLAMKY

Karolína Kyzúrová in/Account Manager, 2create

Zo študentky account managerkou rýchlo a jednoducho? Zabudnite! Ľahká a vtipná hodinka o tom, čo sa vám môže prihodiť na ceste za svojim snom. S Karolínou.

Prednášku organizuje: Mgr. Zuzana Danechová (FMK UCM)

 

14.00 – JAMA JD 11tvat_plagaty_naweb_knoth

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A DNEŠNÝ SVET

Ľuboš Knoth in/Predseda Úradu priemyselného vlastníctva

Čo je duševné vlastníctvo a v akých oblastiach ľudskej činnosti sa vyskytuje? Ako sa dá prezentovať značka, dizajn či technické riešenie? Ako možno využiť kreaitivitu v duševnom vlastníctve? Aké sú mýty o duševnom vlastníctve a aká je jeho budúcnosť? Odpovede na tieto, ale i iné otázky sa dozviete na prednáške „Duševné vlastníctvo a dnešný svet“.

Prednášku organizujú: doc. Ing. Renata Nováková, PhD., Mgr. Vladimír Ovsenák (FMK UCM)

 

14.50 – Kino OKOtvat_plagaty_naweb_sevcovic

VÝZNAM A VYUŽITIE GRAFICKÉHO MÉDIA V MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCII

Martin Ševčovič inwww/ Young Art Show

Prednáška sa bude venovať vývoju grafického média v euroatlantickom priestore, a to od polovice 14. storočia po súčasnosť s dôrazom na jeho využitie v masmediálnej komunikácii. Poslucháčom ponúkne pohľad na vznik a vývoj grafických postupov, ktoré v dnešnej dobe radíme do skupiny klasických či umeleckých grafických techník. Jej obsahom je okrem vzniku a vývoja spomenutých postupov vytvárania odtlačku aj ich transformácia a využitie v súčasnosti, najmä vo sfére výtvarného umenia. Cieľom prednášky je poslucháčom priblížiť samotné grafické médium, jeho vývoj z pohľadu doby a následnú transformáciu od mechanizácie až po digitalizáciu ako aj význam na rozvoji edukačného systému a šírení informácií.

Prednášku organizuje: PhDr. Ján Višňovský, PhD. (FMK UCM)

 

15.45 – AM0 SKLADOVÁtvat_plagaty_naweb_janovska

TECHNOLÓGIE ANIMAČNÝCH PRINCÍPOV A VÝTVARNÝCH TECHNÍK

Eva Janovská in/Výtvarníčka, FMK UCM

Výtvarníčka Eva Janovská v súčasnosti pôsobí na Katedre umeleckej komunikácie FMK, v minulosti pracovala v STV ako animačná grafička a dizajnérka virtuálnych štúdií, následne ako freelancer v ateliéroch Cvernovka, kde sa podieľala na výrobe mnohých animovaných prezentačných filmov pre Národnú Cenu za Dizajn, filmov pre zdravotnícku organizáciu CEE HPN, na dokumentárnom filme o spoločnosti na výrobu skla – Rona. Jej prednáška prinesie náhľad do sveta animovaného filmu, odprezentuje významné osobnosti animovaného filmu a ozrejmí princípy animačných techník a filmových trikov.

Prednášku organizuje: Mgr. art. Eva Janovská, ArtD. (FMK UCM)

Utorok

Utorok 11.11.

 

08.25 – JAMA JC 13tvat_plagaty_naweb_klincekova

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ A HROZBY KYBERNETICKÝCH ÚTOKOV

Silvia Klinčeková in/IBM, FMK UCM

Prednáška sa bude zaoberať informačnou bezpečnosťou, jej stručným historickým vývojom a zhodnotením aktuálneho stavu. Prednášajúca spomenie aj modely informačnej bezpečnosti a druhy bezpečnosti. Pozornosť upriami aj na príklady vybraných kybernetických útokov za posledné obdobie.

Prednášku organizuje: Mgr. Silvia Klinčeková (FMK UCM)

 

09.30 – JAMA JC 13tvat_plagaty_naweb_cambel

PRITIAHNITE ZÁKAZNÍKOV CEZ INBOUND MARKETING

Jakub Cambel in/Online marketing špecialista, Pizza SEO

Na prednáške sa oboznámite s inbound marketingom a Jakub vám na praktických príkladoch ukáže spôsoby jeho využitia.

Prednášku organizuje: Mgr. Ľuboslav Blišák (FMK UCM)

 

10.30 – JAMA JC 13tvat_plagaty_naweb_gazovic

AKO VYTVORIŤ ZNAČKU SLOVENSKO?

Ondrej Gažovič in/Odbor verejnej diplomacie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Seminár bude zameraný na úlohu verejnej diplomacie v zahraničnej politike SR, s dôrazom na proces brandingu krajiny. Potrebuje rezort diplomacie komunikovať s verejnosťou? Má zmysel hľadať/utvárať značku krajiny? Ako na to a aká má byť značka Slovensko? Seminár prebehne formou diskusie s účastníkmi a vhodným predpokladom jeho absolvovania je vyplnenie dotazníka na adrese brandingslovenska.com.

Prednášku organizuje: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. (FMK UCM) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

10.15 – Kino OKOtvat_plagaty_naweb_martinez

TVORBA SLOBODY – DISKUSIA K TEDxWHITE CHAPEL TALK: CREATING FREEDOM BY RAOUL MARTINEZ

Raoul Martinez/ autor projektu Creating Freedom

Prednáška bude rozdelená do 2 častí:

1. časť: 10.30 – 10.50  
Videoprezentácia v anglickom jazyku TEDxWhiteChapel talk so slovenskými titulkami „Creating Freedom by Raoul Martinez“

2. časť: 11.00 – 11.30  
Diskusia – priamy vstup autora prostredníctvom SKYPE video rozhovoru

Prezentácia spolu s diskusiou študentom poskytne priestor na zamyslenie sa nad súčasnými ekonomicko-politickými silami v modernej spoločnosti vplyvom médií a rozvinie prvky ich samostatného myslenia tak, aby sa mohli po skončení svojho štúdia stať plnohodnotnou súčasťou verejného života. Na začiatku 21. storočia stojíme ako globálna civilizácia pred mnohými výzvami, ktoré je potrebné adresovať iným spôsobom a hlavne z inej úrovne myslenia. Projekt tvorby slobody si kladie za hlavný cieľ rozvoj reálnej osobnej zodpovednosti človeka a študenti budú môcť v rámci prezentácie/ diskusie zdieľať svoje myšlienky priamo s jedným jeho autorov. Ide o projekt, na ktorom sa aktívne podieľajú mimoriadne osobnosti svetovej vedy a kultúry a sme presvedčení o tom, že je najvyšší čas zapojiť do tohto projektu aj Slovensko.

Prednášku organizuje: Martin Ďurko, MBA (FMK UCM)

 

12.00 – JAMA JC 24tvat_plagaty_naweb_holeczy

ÚSPEŠNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIE – ORGANIZÁCIA A KOMUNIKÁCIA

Jerguš Holéczy in/Sports Marketing Manager, BeCool

Jerguš Holéczy sa v roku 2014 venoval projektom ako ČSOB Bratislava Marathon, Wings for Life World Run, Telekom Night Run. Koncom marca budúceho roka sa uskutoční už 10. ročník ČSOB Bratislava Marathonu. Za svoju krátku existenciu sa toto podujatie stalo obľúbeným nielen medzi bežcami na Slovensku. Jerguš vyrozpáva ako samotný ČSOB Bratislava Marathon vznikol, ale aj ako sa postupne rozvíjal a ako sa menila a mení jeho komunikácia.

Prednášku organizuje: Mgr. Stanislav Findra (FMK UCM)

 

14.00 – JAMA JC 24tvat_plagaty_naweb_duzek

NAJNOVŠIE HERNÉ TECHNOLÓGIE A ICH VYUŽITIE

Michal Dúžek in/Digital Creative Developer, Freelancer

Prednáška bude zameraná na predstavenie a využitie nových herných technológií nielen vo svete hier. Študenti budú taktiež oboznámení so samotným procesom vývoja pre rôzne zariadenia. Nakoniec si budú môcť vybrané gadgety sami vyskúšať a prihlásiť sa na workshop, v rámci ktorého vytvoria vlastnú hru alebo aplikáciu.

Prednášku organizuje: Mgr. Martin Klementis, PhD. (FMK UCM)

Streda

Streda 12.11.

 

10.15 – JAMA JC 13tvat_plagaty_naweb_matusova

LIFERESET – SPONZORING AUTORSKÝCH PROJEKTOV

Zuzana Matúšová Girgošková/autorka projektu LifeReset
Ján Matúš/spoluautor projektu LifeReset

Na prednáške sa zoznámite s originálnym projektom, ktorý na Slovensku nemá obdobu. V úvode autori predstavia ich príbeh reštartovania života na opačnej strane planéty, na Novom Zélande. Spolu s malými deťmi tri mesiace dobrovoľníčili na ekofarmách. Po návrate pokračovali s projektom budovania zdravého domova – permakultúrnej záhrady a slameného domu. To všetko s podporou mediálnych partnerov a sponzorov. Ako ich pre takýto netradičný zámer získať? Ako ich osloviť a čo im ponúknuť? Príďte si vypočuť ich know how! Viac info na www.lifereset.sk

Prednášku organizujú: Mgr. Zuzana Bezáková,  Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. (FMK UCM)

 

11.10 – JAMA JC 24tvat_plagaty_naweb_horny

CREATIVITY IS INTELLIGENT HAVING FUN

Maroš Hamorský in/Copywriter, TRIAD Advertising
Juraj Horný in/ Junior Strategist, Social Media Teamleader, TRIAD Advertising

Na prednáške sa dozviete, ako využiť najnovšie technológie v kreatívnych reklamných kampaniach.

Prednášku organizuje: Mgr. Lukáš Grib (FMK UCM)

 

12.00 – JAMA JC 13tvat_plagaty_naweb_slovakova

OD REMIXU HYMNY PO VIDEÁ Z CUKRU

Martina Slováková/CEO & Creative Director, Cukru production

Rôzne motivácie prinášajú rôzne výsledky. Martina vyrozpráva príbeh o tom, ako začať podnikať bez biznis plánu, čo jej výtvarné vzdelanie a prax dali pre založenie a budovanie firmy či ako prejsť z pozície freelance videomakera do pozície firmy v kreatívnom priemysle a vytvoriť z nej lovebrand. Ale aj tom, prečo funguje v Trnave a nikdy neuvažovala nad Bratislavou a že pekné veci sa dajú robiť aj z malého mesta. Nebudú chýbať ani ukážky making of z nakrúcaní a výrob.

Prednášku organizujú: Mgr. Bronislava Čapkovičová, Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. (FMK UCM)

 

13.55 – JAMA JC 13tvat_plagaty_naweb_andras

AKO VYHRAŤ GRAND PRIX?

Peter Andráš in/Digital Creative Director, Digitask

Zamysleli ste sa nad tým, čo tvorí úspech reklamnej kampane?  Čo je dôležitejšie? Kreatívny nápad alebo mediálne nasadenie? Odpoveď sa dozviete na zaujímavej prípadovej štúdii z dielne Digitasku.

Prednášku organizuje: Mgr. Matúš Hliboký (FMK UCM)

 

14.00 – JAMA JC 24tvat_plagaty_naweb_csino

AKO VYTVORIŤ KOMPLEXNÚ ONLINE KAMPAŇ

Andrej Csino in/Creative Director, CORE4

Andrej pôsobí ako kreatívny riaditeľ najväčšej slovenskej online agentúry Core4. V priebehu rokov získal viaceré reklamné ocenenia na Zlatom klinci, New York festivale, Piaf festivale a Golden Hammer. Na prednáške sa dozviete ako vytvoriť komplexnú online kampaň od zadania až po exekúciu.

Prednášku organizuje: Mgr. Eva Kretiková (FMK UCM)

 

16.00 – JAMA JC 22tvat_plagaty_naweb_zifcak

STAND UP SPEAK UP

Gabriel Žifčák in/standup.sk

Stand up comedy je priama forma vystúpenia pred živým publikom, ktorá je špecifická rýchlou a priamou interakciou. (poučka) Komik je rečník, ktorý je odkázaný sám na seba a žne všetky úspechy aj neúspechy. Spoznajte tajomstvá pripravovaného aj improvizovaného prejavu pred publikom, ktoré vás naučia získať si diváka a nestratiť niť aj keď vám niekto skočí do reči.

Prednášku organizuje: Mgr. Michal Mendel (FMK UCM)

Štvrtok

Štvrtok 13.11.

 

11.10 – JAMA JC 24tvat_plagaty_naweb_blazecka

A TO ROBÍŠ V TOM PIÁR?

Peter Blažečka in/PR & Marketing Manager, ZlavaDna.sk

Čo je to PR, aká je jeho úloha v rámci komunikácie a ako funguje? Prednáška sa bude venovať novým trendom v komunikácii a zameria sa na budovanie reputácie značiek. Bude sa zaoberať vytváraním „love brandov“, spomenieme aj Rytmusa, Sagana, RedBull, GoPro a iné známe značky.

Prednášku organizuje: Mgr. Monika Hossová (FMK UCM)

 

11.10 – JAMA JA 13tvat_plagaty_naweb_duris

7 RÁD AKO ROZBEHNÚŤ STARTUP 

Tomáš Ondrejka in/Co-founder, marketing & business, Kickresume
Peter Ďuriš in/Co-founder, designer, Kickresume

Tomáš a Peter založili startup Kickresume, na ktorom si každý mesiac svoj životopis vytvorí vyše 20 tisíc ľudí. Porozprávajú o 7 radách, ako rozbehnúť startup od nápadu až po prvú investíciu. Na prednáške všetko vysvetlia na príkladoch z reálnych startupov a ukážu, čo fungovalo na ich vlastnom Kickresume. Nevynechajú neúspechy a chyby, ktoré robili, aby ste sa im vyvarovali vo vašom budúcom miliónovom startupe.

Prednášku organizuje: Mgr. Dáša Mužíková, PhD. (FMK UCM)

Súbory na stiahnutie:
TVaT 2014 - brožúra [429.5 KB, application/pdf]

 
Späť hore ↑