EJMAP

European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) je umelecko-vedecký časopis z oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, ktorý prezentuje súčasný vývoj mediálneho prostredia v kontexte vizuálnych médií. EJMAP reflektuje teoretické a vizuálne aspekty mediálneho priestoru, ktorého súčasťou sú komunikácia umenia, fotografie, filmu, literatúry a reklamy, a tiež aktuálne témy z oblasti fotografie, teórie fotografie, teórie reklamy a vizuálne teórie vo vzťahu k interpretácii obrazu.

Archív

Archív

Jednotlivé čísla časopisu je možné prehliadať v archíve.

Kontakt

Kontakt

Vydavateľ:

Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská Republika

Web: https://ejmap.sk/
E-mail: ejmap(at)fmk.sk 

ENG version

English Version

European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) is an artistic and scholarly journal in the field of media and communication studies which presents the current development of the media environment in the context of visual media. EJMAP reflects on the theoretical and visual aspects of the media space, including communication practices related to art, photography, film, literature and advertising, as well as on topical problems associated with the spheres of photography, advertising and visual theories in connection with interpretation of images.

 
Späť hore ↑