EJMAP

European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) je umelecko-vedecko-výskumný časopis z oblasti masmediálnej komunikácie, ktorý prezentuje súčasné podoby vývoja masmediálneho prostredia v kontexte vizuálnych médií.

EJMAP Reflektuje teoretické a vizuálne aspekty prepojenia a previazanosti masmediálneho priestoru, ktorého súčasťou sú komunikácia umenia, fotografie, filmu, literatúry a reklamy, a tiež aktuálne témy z oblasti média fotografie, teórie fotografie, teórie reklamy a vizuálne teórie vo vzťahu k interpretácii obrazu.

Časopis Ejmap je recenzovaným periodikom a vychádza dvakrát ročne. Je indexovaný v databázach CEEOL a Web of Science.

Archív

Archív

Jednotlivé čísla časopisu je možné prehliadať v archíve.

Kontakt

Kontakt

Vydavateľ:

Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská Republika

Web: https://ejmap.sk/
E-mail: ejmap(at)fmk.sk 

ENG version

ENG version

European Journal of Media, Art and Photography is scientific research journal in the field of mass media communication, which reflects contemporary forms of mass media background in the context of visual media.

About the Journal

EJMAP reflects the theoretical and visual aspects of interconnection and interdependency of mass media platform. It mediates the studies of theoretical character, theoretical and empirical character, research results and their implementation in practice, with a focus on the visuality, and profiling the journal such as intermediary of the mass media and intermedia issues.

 
Späť hore ↑