Ďalší časopis FMK UCM sa dostal do prestížnej vedeckej databázy

Vedecký časopis Media Literacy and Academic Research (MLAR) bol prijatý do prestížnej vedeckej databázy Web of Science Core Collection s citačným indexom Emerging Sources Citation Index.

Media Literacy and Academic Research je zameraný na akademické reflexie otázok mediálnej a informačnej gramotnosti, mediálne vzdelávanie a nové trendy v súvisiacich oblastiach mediálnych a komunikačných štúdií.

Časopis je venovaný riešeniu aktuálnych problémov a budúceho vývoja interdisciplinárnej akademickej diskusie, výsledkov empirického výskumu a vzájomnej interakcie mediálneho vzdelávania a sociologických, psychologických, politických, lingvistických a technologických aspektov.

Časopis je súčasne indexovaný aj ďalších významných databázach: ERIH Plus, Ulrich’s Periodical Directory, CEEOL, CEJSH, Index Copernicus. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave má ako jediná fakulta v Čechách a na Slovensku registrované v prestížnej svetovej databáze Web of Science až štyri vedecké časopisy: Communication Today, European Journal of Media, Art and Photography, Lege Artis. Language yesterday, today and tommorow a Media Literacy and Academic Research.