ŠVOaUK

Študentská vedecká, odborná a umelecká konferencia je výbornou šancou pre študentov na prezentovanie projektov a ich výsledkov na odbornom fóre a získanie cennej spätnej väzby. 

Hlavným cieľom a poslaním konferencie je porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej činnosti študentov, umožniť študentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti (ale aj zo zamerania plánov výučby), zvýšiť odbornú činnosť teoretickej a praktickej prípravy vo vedeckej problematike, a tiež podnecovať a prehlbovať záujem študentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu.

Konferencia ŠVOaUK sa bude konať 18. apríla 2024 o 9:00 hod. Registrácia účastníčok a účastníkov bude prebiehať v miestnosti Z.03 na Námestí J. Herdu 2 v Trnave.

Program:

1. Prítomnosť účastníčok a účastníkov a registrácia (miestnosť Z.O3 ).
2. Otvorenie konferencie.
3. Rozdelenie účastníčok a účastníkov do sekcií:
            • marketingová komunikácia – miestnosť Z.O3,
            • médiá a komunikácia –miestnosť 611,
            • umelecká komunikácia a digitálne hry – Akademický klub.
4. Odborná diskusia – prezentácia prác účastníkov v sekciách podľa tematického zamerania.
5. Vyhodnotenie a ocenenie prác.
6. Záver konferencie.

Program ŠVOaUK [177.6 KB, application/octet-stream]

Vyhlásenie

Fakultné kolo ŠVOaUK 2024

Srdečne Vás pozývame na ďalší ročník Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá je určená pre študentstvo bakalárskeho a magisterského štúdia.

Študentky a študenti môžu prezentovať svoje práce v nasledovných sekciách:

 • médiá a komunikácia,
 • marketingová komunikácia,
 • umelecká komunikácia a digitálne hry.

Termín podania prihlášky a odovzdania práce: do 8. apríla 2024
Termín konania ŠVOaUK: 18. apríla 2024

Prihlášku a vypracované práce (podľa smernice, pokynov a novej šablóny) je potrebné odoslať online do 8. apríla 2024. Prihlásenie je možné iba cez e-mailovú adresu s koncovkou @ucm.sk.

Ocenenia

 1. miesto: 100 eur
 2. miesto: 70 eur
 3. miesto: 50 eur

Kontaktný e-mail: paulina.sivonova(at)ucm.sk

Víťazi

Úspešní študenti ŠVOaUK 2024

Sekcia marketingová komunikácia:
 1. miesto: Bc. Denis Javořík
 2. miesto: Sharon Fánčiová
 3. miesto: Sofia Litenkina
Sekcia médiá a komunikácia:
 1. miesto: Alexandra Štofirová
 2. miesto: Bc. Lenka Šamajová
 3. miesto: Bc. Karolína Miklušičáková
Sekcia umelecká komunikácia a digitálne hry:
 1. miesto: Dominika Kimličková
 2. miesto: Šimon Rabatin
 3. miesto: Martin Kuchárik, Bc. Klára Dobošová a Bc. Denis Sedlák

Úspešní študenti ŠVOaUK 2023

Komisia č. 1 – KOMU:

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. – predsedníčka komisie
Mgr. Eva Jonisová, PhD.
Mgr. Branislav Oprala, PhD.
Ing. Vajk Pomichal – tajomník

 1. miesto:  Adriána Maštalircová
 2. miesto:  Karolína Miklušičáková
 3. miesto:  Petra Gajdošová
Komisia č. 2 – TEDI a KUK:

prof. PhDr. Lucia Spálová, PhD. – predsedníčka komisie
Mgr. Slávka Gracová PhD.
Mgr. Michal Kabát, PhD.
Mgr. Peter Lančarič, PhD.
Mgr. art. Oliver Kohár – tajomník

 1. miesto Denis Sedlák
 2. miesto Filip Cepka
 3. miesto Terézia Sabová
Komisia č. 3 – MARK:

PhDr. Katarína Ďurková, PhD. – predsedníčka komisie
PhDr. Michal Kubovics, PhD.
Mgr. Lenka Labudová, PhD.
Mgr. Patrícia Beličková – tajomníčka

 1. miesto Denis Javořík
 2. miesto Alexandra Škrobiarová
 3. miesto Renáta Stránska, Bc. Vanesa Slavkovská, Natália Masaryková
Komisia č. 4 – Inovácie v marketingu:

doc. PhDr. Jana Galera Matúšová PhD. – predsedníčka komisie
Ing. Tomáš Fašiang, PhD.
Mgr. Matej Martovič, PhD.
Mgr. Andrii Kushnarevych – tajomník

 1. miesto Dávid Drienovský
 2. miesto Aneta Cabuková
 3. miesto Samuel Benedikt Gogola

Úspešní študenti ŠVOaUK 2022

Komisia č. 1 – MARK:

doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD. – predsedníčka komisie
Mgr. Dušan Blahút, PhD.
Mgr. Igor Piatrov, PhD.

Komisia hodnotila 11 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Zuzana Sidorová
 2. miesto: Miriam Cáková
 3. miesto: Alexandra Šabová 
Komisia č. 2 – KOMU, KUK, VZME a TEDI:

Mgr. Bc. Lucia Škripcová, PhD. – predsedníčka komisie
Mgr. Monika Prostináková Hossová, PhD.
Mgr. Alexandra Rysuľová, PhD.

Komisia hodnotila 11 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Denisa Káľavská
 2. miesto: Viktória Herbstová
 3. miesto: Viktória Revajová, Monika Cihlářová

Úspešní študenti ŠVOaUK 2021

Komisia č. 1 – MARK:

Mgr. Iveta Máliková, PhD. – predsedníčka komisie
PhD. Katarína Ďurková, PhD.
Ing. Tomáš Fašiang, PhD.
Mgr. Peter Ušák – tajomník

Komisia hodnotila 15 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Denis Javořík
 2. miesto: Zuzana Jendrisková
 3. miesto: Viktória Suchánová
Komisia č. 2 – MARK:

Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. – predsedníčka komisie
Ing. Jana Černá, PhD.
Mgr. Igor Piatrov, PhD.
Mgr. Miriama Koliščáková – tajomníčka

Komisia hodnotila 14 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Bc. Dominik Mlynarčík
 2. miesto: Bc. Júlia Budošová
 3. miesto: Barbora Sušienková
Komisia č. 3 – MARK:

doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD. – predsedníčka komisie
PhDr. Adam Madleňák, PhD.
PhDr. Peter Krajčovič, PhD.
Mgr. Renáta Sádecká – tajomníčka

Komisia hodnotila 15 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Ing. Anežka Vargová
 2. miesto: Bc. Nikola Kotláriková
 3. miesto: Miriam Stachová
Komisia č. 4 – KOMU:

PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD. – predsedníčka komisie
Mgr. Lucia Škripcová, PhD.
Mgr. Anna Kačincová Predmerská, PhD.
Mgr. Dominik Mičuda – tajomník

Komisia hodnotila 9 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Bc. Lucia Furtáková
 2. miesto: Bc. Šimona Tomková
 3. miesto: Bc. Bianka Francistyová
Komisia č. 5 – KUK a TEDI:

Mgr. Zdenko Mago, PhD. – predseda komisie
Mgr. Juraj Kovalčík, PhD.
Mgr. Peter Lančarič, PhD.
Mgr. Dušan Blahút, PhD.
Mgr. Paulína Jelínková – tajomníčka

Komisia hodnotila 13 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Lenka Klimeková
 2. miesto: Stanislava Balážová
 3. miesto: Dominik Drozdík

Úspešní študenti ŠVOaUK 2020

Sekcia masmediálnej komunikácie:
 1. miesto: Peter Hatala: Vplyv televízneho spravodajstva na vnímanie reality.
  Školiteľ: Mgr. Ľuboš Greguš 
 2. miesto: Jana Kolenová: Profesia novinára v ére digitálnej žurnalistiky.
  Školiteľka: Mgr. Simona Mičová 
 3. miesto: Daniel Bíro: Štruktúra a kompozícia zahraničného spravodajského webu.
  Školiteľ: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
Sekcia marketingovej komunikácie:
 1. Peter Lackovič: Vybrané nástroje komunikácie konkrétneho subjektu zameraného na zdravé stravovanie.
  Školiteľka: Mgr. Lenka Ďurišová 
 2. Tibor Lachkovič: Marketingová komunikácia a analýza povedomia o neziskovej organizácii EduEra.
  Školiteľka: Mgr. Marianna Urmínová 
 3. Nikola Kormaňáková: Prieskum uplatnenia absolventov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá
  Školiteľka: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Sekcia umeleckej komunikácie:
 1. Natália Sklenčárová: Digitálne umenie a ilustrácia.
  Školiteľ: Mgr. art. Martin Engler
 2. Kristína Fialová: Radšej teraz nikdy ako potom vôbec.
  Školiteľ: Mgr. Peter Lančarič, PhD.
 3. Pavol Banáš: Priznávam – hudobný videoklip.
  Školiteľ: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Zborníky

Zborníky z ročníka 2023:
Zborníky z ročníka 2022:
Zborníky z ročníka 2021:
Zborníky z ročníka 2020:
Zborníky z ročníka 2019:
Zborníky z ročníka 2018:

Dokumenty na stiahnutie:

 
Späť hore ↑