ŠVOaUK

Študentská vedecká odborná a umelecká konferencia je výbornou šancou pre študentov na prezentovanie projektov a ich výsledkov na odbornom fóre a získanie cennej spätnej väzby. 

Hlavným cieľom a poslaním konferencie je porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej činnosti študentov, umožniť študentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti (ale aj zo zamerania plánov výučby), zvýšiť odbornú činnosť teoretickej a praktickej prípravy vo vedeckej problematike, a tiež podnecovať a prehlbovať záujem študentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu.

Vyhlásenie

Fakultné kolo ŠVOaUK 2023

Srdečne Vás pozývame na ďalší ročník Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá je určená pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia.

Študenti môžu prezentovať svoje práce v nasledovných sekciách:

 • sekcia marketingovej komunikácie,
 • sekcia masmediálnej komunikácie,
 • sekcia umeleckej komunikácie,
 • sekcia digitálnych hier.

Termín podania prihlášky a odovzdania práce: do 3. marca 2023
Termín konania ŠVOaUK: 30. marca 2023

Prihlášku a vypracované práce (podľa smernice, pokynov a šablóny) je potrebné odoslať online do 3. marca 2023. Prihlásenie je možné iba cez ucm mail.

Ocenenia

 1. miesto: 100 eur
 2. miesto: 70 eur
 3. miesto: 50 eur

Kontaktný e-mail: alexandra.gazicova(at)ucm.sk

Víťazi 2022

Úspešní študenti ŠVOaUK 2022

Komisia č. 1 MARK:

doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD. – predsedníčka komisie
Mgr. Dušan Blahút, PhD.
Mgr. Igor Piatrov, PhD.

Komisia hodnotila 11 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Zuzana Sidorová
 2. miesto: Miriam Cáková
 3. miesto: Alexandra Šabová 
Komisia č. 2 KOMU, KUK, VZME a TEDI:

Mgr. Bc. Lucia Škripcová, PhD. – predsedníčka komisie
Mgr. Monika Prostináková Hossová, PhD.
Mgr. Alexandra Rysuľová, PhD.

Komisia hodnotila 11 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Denisa Káľavská
 2. miesto: Viktória Herbstová
 3. miesto: Viktória Revajová, Monika Cihlářová

Víťazi 2021

Úspešní študenti ŠVOaUK 2021

Komisia č. 1 MARK:

Mgr. Iveta Máliková, PhD. – predsedníčka komisie
PhD. Katarína Ďurková, PhD.
Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

Tajomník: Mgr. Peter Ušák

Komisia hodnotila 15 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Denis Javořík
 2. miesto: Zuzana Jendrisková
 3. miesto: Viktória Suchánová
Komisia č. 2 MARK:

Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. – predsedníčka komisie
Ing. Jana Černá, PhD.
Mgr. Igor Piatrov, PhD.

Tajomníčka: Mgr. Miriama Koliščáková

Komisia hodnotila 14 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Bc. Dominik Mlynarčík
 2. miesto: Bc. Júlia Budošová
 3. miesto: Barbora Sušienková
Komisia č. 3 MARK:

doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD. – predsedníčka komisie
PhDr. Adam Madleňák, PhD.
PhDr. Peter Krajčovič, PhD.

Tajomníčka: Mgr. Renáta Sádecká

Komisia hodnotila 15 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Ing. Anežka Vargová
 2. miesto: Bc. Nikola Kotláriková
 3. miesto: Miriam Stachová
Komisia č. 4 KOMU:

PhDr. Sabína Gáliková-Tolnaiová, PhD. – predsedníčka komisie
Mgr. Lucia Škripcová, PhD.
Mgr. Anna Kačincová-Predmerská, PhD.

Tajomník: Mgr. Dominik Mičuda

Komisia hodnotila 9 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Bc. Lucia Furtáková
 2. miesto: Bc. Šimona Tomková
 3. miesto: Bc. Bianka Francistyová
Komisia č. 5 KUK a TEDI:

Mgr. Zdenko Mago, PhD. – predseda komisie
Mgr. Juraj Kovalčík, PhD.
Mgr. Peter Lančarič, PhD.
Mgr. Dušan Blahút, PhD.

Tajomníčka: Mgr. Paulína Jelínková

Komisia hodnotila 13 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Lenka Klimeková
 2. miesto: Stanislava Balážová
 3. miesto: Dominik Drozdík

Víťazi 2020

Úspešní študenti ŠVOaUK 2020

Sekcia masmediálnej komunikácie
 1. miesto: Peter Hatala: Vplyv televízneho spravodajstva na vnímanie reality.
  Školiteľ: Mgr. Ľuboš Greguš 
 2. miesto: Jana Kolenová: Profesia novinára v ére digitálnej žurnalistiky.
  Školiteľka: Mgr. Simona Mičová 
 3. miesto: Daniel Bíro: Štruktúra a kompozícia zahraničného spravodajského webu.
  Školiteľ: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
Sekcia marketingovej komunikácie
 1. Peter Lackovič: Vybrané nástroje komunikácie konkrétneho subjektu zameraného na zdravé stravovanie.
  Školiteľka: Mgr. Lenka Ďurišová 
 2. Tibor Lachkovič: Marketingová komunikácia a analýza povedomia o neziskovej organizácii EduEra.
  Školiteľka: Mgr. Marianna Urmínová 
 3. Nikola Kormaňáková: Prieskum uplatnenia absolventov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá
  Školiteľka: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Sekcia umeleckej komunikácie
 1. Natália Sklenčárová: Digitálne umenie a ilustrácia.
  Školiteľ: Mgr. art. Martin Engler
 2. Kristína Fialová: Radšej teraz nikdy ako potom vôbec.
  Školiteľ: Mgr. Peter Lančarič, PhD.
 3. Pavol Banáš: Priznávam – hudobný videoklip.
  Školiteľ: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Zborníky

Zborníky z ročníka 2023:
Zborníky z ročníka 2022:
Zborníky z ročníka 2021:
Zborníky z ročníka 2020:
Zborníky z ročníka 2019:
Zborníky z ročníka 2018:

Dokumenty na stiahnutie:

 
Späť hore ↑