Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu

Socio-kultúrna identita regiónov prispieva k ich integrite a nezanedbateľnou mierou prispieva k hospodárskemu rastu regiónov. Aké faktory ovplyvňujú socio-kultúrnu identitu regiónu? Aký je potenciál rozvoja kultúrneho a religiózneho turizmu v našich regiónoch? Aké príležitosti i riziká sú spojené s týmito formami turizmu? Aké je reálne využívanie tohto potenciálu v našich regiónoch? Práve týmto otázkam sa z rôznych uhlov pohľadu bude venovať konferencia s názvom Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu.

Dátum: 4. júna 2015
Miesto: Arcibiskupský úrad v Trnave

Základné informácie

Základné informácie

Konferencia je paralelným vedecký podujatím konferencie ESRARC 2015, ktoré  4. – 6. júna 2015 organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM. Dopoludňajší program oboch konferencií je spoločný, poobede nasleduje samostatné rokovanie v sekciách.

Témy

Príspevky sa budú venovať týmto oblastiam:

  • analýza socio-kultúrneho potenciálu regiónu,
  • marketingové aktivity na podporu rozvoja kultúrneho a religiózneho turizmu,
  • analýza využívania potenciálu religiózneho turizmu v jednotlivých regiónoch s ohľadom na rôzne cieľové skupiny,
  • analýza kultúrnej a religóznej infraštruktúry v konkrétnom regióne,
  • poziciovanie regiónu,
  • prezentovanie rôznych foriem partnerstva kultúrneho a religózneho CR na zvyšovanie hodnoty pre zákazníkov,
  • inovácie v oblasti rozvíjania kultúrneho a religiózneho CR,
  • komunikačné kampane na podporu rozvoja socio-kultúrnych aktivít v regióne.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky: do 12. mája 2015
Zaslanie príspevku: do 12. mája 2015

Organizačné pokyny

Nájsť miesto konferencie na mape - Google Maps

Marianeum, Ul. J. Hollého 10 – na mape

Miesto konania
Marianeum, budova Arcibiskupského úradu, Ulica J. Hollého 10, Trnava

Konferenčný poplatok
Konferencia sa hradí z finančných prostriedkov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, z projektu „Cyrilometodská cesta pre rozvoj kultúrnych aktivít a kultúrneho turizmu,“ a preto prihlásení účastníci neplatia žiadny konferenčný poplatok.

Príspevky
Pri písaní príspevkov sa riaďte citačnými pravidlami.

Prihláška

Prihláška

Organizátori

Organizátori

Kontaktná osoba

Mgr. Bronislava Čapkovičová
E-mail: konferencie(at)fmk.sk

Adresa:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
SLOVENSKO

Vedecký výbor

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
(FMK UCM v Trnave)

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
(FMK UCM v Trnave)

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
(FMK UCM v Trnave)

PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
(FMK UCM v Trnave)

RNDr. Milan Rajčák, CSc.
(FMK UCM v Trnave)

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
(FMK UCM v Trnave)

Mgr. et.Mgr. Miroslav Horák, Ph.D
(FRRaMS MENDELU)

 

Ing. Mgr. Jíří Čeněk
(FRRaMS MENDELU)

Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
(FRRaMS MENDELU)

Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
(FRRaMS MENDELU)

Bc. Ing. Ivana Lampartová
(FRRaMS MENDELU)

Ing. Kristína Somerlíková, Ph.D.
(FRRaMS MENDELU)

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
(FRRaMS MENDELU)

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
(FRRaMS MENDELU)

Programový a organizačný výbor

Mgr. Marek Šimončič, PhD.
Mgr. Slávka Mazáková
Mgr. Bronislava Čapkovičová
Ing. Alena Hrušková

Súbory na stiahnutie:

 
Späť hore ↑