Katedra masmediálnej komunikácie

Katedra masmediálnej komunikácie zastrešuje ťažiskové teoretické predmety z odboru mediálnych štúdií, časť metodologických predmetov a predmety zamerané na historické súvislosti  masovej komunikácie.

Členovia katedry prispievajú do slovenských a zahraničných odborných a vedeckých časopisov, pomáhajú organizovať vedecké konferencie, pripravujú a podávajú vedecké granty, prednostne zamerané na aktuálnu reflexiu médií a mediálnej kultúry.

Cieľom katedry je formovanie budúcich mediálnych odborníkov predovšetkým po teoreticko-metodologickej stránke. Kvalitné základy vedeckého myslenia, schopnosť formulovať kompetentné názory a postoje k súčasnej mediálnej problematike, zručnosť v prípade originálneho výskumu a tvorivosť v nachádzaní tém hodných verejnej pozornosti sú atribútmi mediálneho profesionála.

Katedra sa svojou činnosťou usiluje zlepšiť úroveň mediálneho výskumu a ponúknuť praxi po skončení školy kvalifikovaných mladých odborníkov. Každoročne organizuje konferenciu Megatrendy a médiá.

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pedagógov a doktorandov Katedry masmediálnej komunikácie na zimný semester AR 2018/2019:

Konzultačné hodiny pedagógov platia len počas semestra. Cez skúškové obdobie si konzultácie dohodnite individuálne.×
 
Späť hore ↑