Mgr. art. Martin Schwarz

denný doktorand

Mgr. art. Martin Schwarz vyštudoval odbor voľná grafika a ilustrácia pod vedením profesora Dušana Kállaya na VŠVU. Už počas štúdia od roku 2018 začal učiť na SŠUP B. Baču v Bratislave. Od roku 2019 pôsobí ako externý pedagóg na VŠVU v Bratislave. Takisto je jedným zo zakladateľov a aktívnych členov o. z. Pomimo.

Spolupracoval na viacerých výtvarných projektoch aj filmovej produkcii. V súčasnosti je v prvom ročníku doktorandského štúdia na FMK UCM v Trnave v odbore teória digitálnych hier. Venuje sa aj tvorbe komiksu. Aktuálne pracuje na komiksovej zbierke Móric Beňovský. 

Vo svojej vedeckej činnosti sa primárne venuje téme naratívnych aspektov v digitálnych hrách, a to hlavne vizuálnemu storytellingu a jeho uplatneniu v rôznych realizáciách. Snaží sa o prepájanie rôznych médií, menovite komiksu, filmu a digitálnych hier. Zároveň skúma, ako jednotlivé vizuálne prvky a aspekty ovplyvňujú čitateľnosť obrazu a vplývajú na čítanie kompozície a deju. V rámci svojej umeleckej činnosti sa zaoberal nielen ilustráciou, komiksom, klasickou kresbou a maľbou, ale aj tvorbou animatronickej bábky, character designu, digitálnej maľby pre filmovú produkciu, animácie.

Oblasti záujmu: figurálna kresba, komiks, ilustrácia, digitálna tvorba, tradičné výtvarné techniky, dizajn, výučba výtvarných predmetov.

 

Predmety

  • Základné vizualizačné schopnosti – 1. Bc. TEDI
  • Základy grafického spracovania hier – 2. Bc. TEDI
  • Dizajn herného prostredia – 3. Bc. TEDI

Projekty

Tvorba:

  • Autorská kniha: Kamaráti zo steny
  • Komiksová séria o M. Beňovskom: Móric
  • Známková tvorba výtvarný návrh: 100. výročie vysvätenia prvých slovenských biskupov

Pobyty

2016 – University of Fine Arts in Poznań, zameranie: figurálna kresba, klasické grafické techniky (litografia, lept), Socha malá forma

Oznamy