Mgr. Šimona Tomková

denná doktorandka

Magisterka Šimona Tomková pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2017. Absolvovala tu bakalársky (2017 – 2020) aj magisterský (2020 – 2022) stupeň štúdia. Od roku 2022 je súčasťou našej fakulty ako denná doktorandka a pôsobí na Katedre masmediálnej komunikácie.

Vo svojej bakalárskej aj diplomovej práci sa venovala onlinovej žurnalsitike so zameraním na publicistický rozhovor. V roku 2021 sa zúčastnila aj na Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencii (ŠVOaUK), kde obsadila druhé miesto a jej príspevok bol publikovaný v zborníku. V dizertačnej práci s názvom „Médiá a pravda. K epistemologicko-etickým problémom mediálneho informovania o pandémii covid-19“ sa venuje výskumu o spôsobe informovania slovenských médií v jednotlivých fázach svetovej pandémie koronavírusu.

Počas štúdia bola šéfredaktorkou univerzitného časopisu atteliér, s ktorým dosiahla niekoľko úspechov a dnes v ňom naďalej pôsobí ako supervízorka mladších študentov. Okrem toho pomáha s koordináciou redakcie webu Rádia Aetter. Je tiež členkou organizačného tímu Študentského festivalu filmu a videa FREJM.

Pracovala vo viacerých mediálnych a marketingových inštitúciách. Nazbierala skúsenosti na pozícii junior redaktorky spravodajstva RTVS, pomocnej redaktorky v denníku SME aj v Trnavskom rádiu. Pôsobila tiež ako komunitná manažérka portálu meet’n’learn a koordinátorka onlinových podujatí v eventovej agentúre Kulturmarket.

Oblasti záujmu: onlinová žurnalistika, publicistika, multiplatformová žurnalistika, podcast, interview, printové periodiká.

 

Publikácie

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Onlinový publicistický rozhovor v slovenskom mediálnom prostredí / Šimona Tomková, Miroslav Kapec, 2021.
In: ŠVOAUK 2021 : sekcia masmediálnej a umeleckej komunikácie : sekcia masmediálnej a umeleckej komunikácie / editori Zdenko Mago, Sabína Gáliková Tolnaiová, Diana Bulganová ; recenzenti Anna Kačincová Predmerská, Dušan Blahút, Peter Lančarič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. - ISBN 978-80-572-0204-2 (online), s. 274-292 [online].

Predmety

 • žurnalistické žánre (seminár) - 1. Bc. KOMU
 • správa mediálnych obsahov - 2. Bc. KOMU
 • mediálny ateliér - print a online (časopis atteliér) - 2., 3. Bc. a 1., 2. Mgr. KOMU, MARK
 • filozofia 20. storočia - 1. Bc. KOMU
 • Ocenenia

 • 2022 - Cena rektorky za reprezentáciu univerzity
 • 2022 - Štúrovo pero (celoštátna súťaž vysokoškolskej žurnalistiky)
   • 1. miesto v kategórii Novinársky príspevok vysokoškolákov (za individuálne príspevky)
   • 1. miesto v kategórii Vysokoškolský časopis (za časopis atteliér)
   • 1. miesto v kategórii Onlinová žurnalistika (za web časopisu atteliér)
   • 2. miesto v kategórii Onlinová žurnalistika (za vlastný podcast REČ_O)

 • Oznamy