Mgr. Miroslav Kapec

denný doktorand

Magister Miroslav Kapec sa vo svojej dizertačnej práci venuje problematike mainstreamových a alternatívnych médií a fenoménom, ktoré sú spojené s týmito médiámi. Okrem toho sa aktívne zaujíma aj o mediálnu kultúru, rozhlasovú tvorbu či sociálne médiá.

Absolvoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave, kde počas takmer celého štúdia pôsobil v redakcii fakultného rádia Aetter, z toho rok ako vedúci vysielania a šéfredaktor webu. Pracoval tiež v redakcii regionálneho rádia – Rádio Viva.

V súčasnosti je denným doktorandom na Katedre jazykovej komunikácie a vedúcim vysielania vo fakultnom rádiu Aetter.

Oblasti záujmu: médiá, rozhlasová tvorba, sociálne médiá, mediálna kultúra

 

Predmety

Projekty

Pobyty

Ocenenia

Oznamy