H2020 MEDIADELCOM

Medzinárodný projekt MEDIADELCOM je zameraný na skúmanie vývoja žurnalistiky od roku 2000 a jej aktuálneho stavu vo vybraných európskych krajinách (spolu 14 krajín a 17 inštitúcií). 

Vývoj a aktuálny stav žurnalistiky sa bude zisťovať prostredníctvom mapovania 4 domén: 

 1. Žurnalistika ako súčasť spravodajského mediálneho priemyslu a podnikania; 
 2. Mediálne kompetencie; 
 3. Technologické zázemie a inovácie; 
 4. Právna a etická regulácia médií. Súčasťou tohto výskumu bude aj vyhodnocovanie pozitívnych a negatívnych trendov vo vývoji žurnalistiky a celkové zhodnotenie stavu deliberatívnej komunikácie v jednotlivých európskych krajinách.

https://fmk.sk/horizont-2020/

Dokumenty na stiahnutie:

Základné informácie

Názov projektu: 101004811 – Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape – MEDIADELCOM

Doba riešenia: 36 mesiacov

FMK UCM – partner, zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

Partneri

Partneri projektu:

 • University of Tartu – EE,
 • Masaryk University – CZ;
 • University of Warsaw – PL;
 • University of Zagreb – HR;
 • Sofia University – BG;
 • Rigas Stradins University – LT;
 • Technical University of Dortmund – DE;
 • University of Milan – IT;
 • Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – GR;
 • Center for Independent Journalism – RO;
 • Mertek Media Monitor – HU;
 • Jönköping University – SE;
 • Internationella Handelshögskolan I Jönköping/ Jön-köping International Business School (JIBS) – SE;
 • Mid Sweden University – SE;
 • Institute for Comparative Media and Communication Studies, Austrian Academy of Sciences/University of Klagenfurt – AU;
 • Media Diversity Institute Global – BE.

Cieľ projektu

Celkovým cieľom projektu je vyvinúť diagnostický nástroj (niekoľko modelov budovania scenárov) pre tvorcov politík, pedagógov, mediálne kritických orgánov a inštitúcií, ako aj pre mediálnych expertov a novinárov, ktorý umožní poskytovanie holistického hodnotenia rizík a príležitostí týkajúcich sa premyslenej komunikácie a následnej sociálnej súdržnosti v Európe.

Charakteristika projektu

Na projekte MEDIADELCOM participujú z FMK UCM títo vedeckí pracovníci: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD., Mgr. Peter Krajčovič, PhD., Mgr. Andrej Brník, PhD., Mgr. Juliána Mináriková, PhD., Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

Od marca 2021 začalo celé výskumné konzorcium veľmi intenzívne pracovať na projekte MEDIADELCOM v rámci európskej projektovej schémy H2020. Každý týždeň, resp. dva týždne, hlavný koordinátor z Estónska Halliki Harro-Loit organizoval online mítingy, na ktorých sa objasňovali detaily koncepcie projektu, úlohy pre členov konzorcia a termíny. FMK UCM ako slovenský tím sa podieľal na vypracovaní prvého pracovného balíčka (spolu za celé obdobie riešenia projektu je ich šesť). Konkrétne išlo o doménu „kompetencie používateľov médií“, ktorú vypracovali štyria členovia tímu:  prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. a PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD. Na prvom pracovnom balíčku participoval ešte český tím, ktorý vypracoval doménu „kompetencie producentov médií“, švédsky tím mal za úlohu vypracovať „žurnalizmus“, estónsky tím „vzorce používania médií“ a grécky tím „legislatívu a etickú reguláciu médií“. Každá doména musela obsahovať základnú teóriu, konceptuálne a operačné premenné, výskumné otázky, kľúčové slová, dátové zdroje a literatúru. Domény sa vypracovávali od marca do júna 2021, pričom boli nestále komunikované a kontrolované ako hlavným koordinátorom projektu, tak aj ostatnými členmi konzorcia. Od septembra 2021 sa začne pracovať na druhom pracovnom balíčku. V rámci neho sa budú vypracovávať prípadové štúdie na základe už vypracovaných domén. V októbri 2021 sa bude v Bulharsku organizovať konferencia k problematike „mediálnych kompetencií“ a do konca roka 2021 musí každý riešiteľský tím konzorcia odovzdať rukopis na publikovanie do spoločnej monografie.

 
Späť hore ↑