mediadelcom

Slovensko je v mnohých aspektoch mediálneho prostredia na chvoste Európy. Čo sa s tým dá robiť?

Zlepšenie komunikácie medzi politikmi/političkami a novinármi/novinárkami, vytvorenie nových kontrolných orgánov či podpora etickej žurnalistiky. To sú len niektoré z odporúčaní odborníkov a odborníčok aj z FMK.

Akademici a akademičky z európskych výskumných centier, zastúpenými i Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, identifikovali problémové oblasti a príležitosti európskych mediálnych systémov. Výsledkom je súhrn odporúčaní na zlepšenie mediálneho prostredia určený pre vlády jednotlivých krajín. 

Odporúčania sú jedným z výstupov projektu MEDIADELCOM, ktorý sa zameral na dôkladnú analýzu mediálneho prostredia za ostatných 20 rokov a jeho vplyv na demokratické procesy, občiansku informovanosť a formovanie občianskej spoločnosti. 

V mediálnej gramotnosti zaostávame

„Akademické tímy zo 14 európskych krajín prevažne strednej a východnej Európy, kde Slovensko zastupuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, porovnali slovenské médiá s mediálnymi systémami iných európskych krajín. Zistenia naznačujú, že Slovensko sa stretáva s viacerými výzvami v oblasti dôvery v médiá, kde sa umiestnilo na úrovni štátov ako Grécko či Maďarsko, čo vyvoláva určité obavy o nezávislosť a objektivitu spravodajstva ovplyvňovaného politickými a podnikateľskými záujmami,“ uviedla dekanka FMK Ľudmila Čábyová.

V mediálnej gramotnosti patrí Slovensko do skupiny spolu s Chorvátskom a Talianskom, pričom len Bulharsko a Rumunsko mali horšie výsledky. Naopak, v roku 2023 dosiahlo Slovensko lepšie hodnotenie v oblasti slobody tlače, kedy predstihlo dokonca Nemecko, keď sa umiestnilo na 17. mieste zo 180 hodnotených krajín. 

Problémové oblasti a odporúčania

Na základe domácich a medzinárodných správ, výskumov a analýz výskumníci a výskumníčky z projektu MEDIADELCOM identifikovali niekoľko rizikových oblastí a formulovali odporúčania pre politikov/političky, akademikov/akademičky a ďalších aktérov a aktérky.  

Medzi hlavné problémové oblasti na Slovensku patria: 

 • nedostatočný výskum v oblasti médií, najmä regulácia slobody tlače a prejavu, 
 • absencia uznávanej novinárskej organizácie a vysoká koncentrácia mediálneho trhu, 
 • politizácia a znižovanie plurality verejnoprávnych médií, 
 • nejasnosť vlastníctva médií a pomerne veľký potenciál pre manipuláciu obsahu, 
 • nedostatočné nástroje na zodpovednosť médií a nízka mediálna gramotnosť. 

Medzi odporúčania pre Slovensko patria: 

 • legislatívne kroky na posilnenie ochrany novinárov/novinárok a nezávislosti médií, 
 • vytvorenie nových kontrolných orgánov pre médiá, 
 • podpora etickej žurnalistiky a vzdelávacích iniciatív, 
 • zlepšenie komunikácie medzi politikmi/političkami a novinármi/novinárkami a podpora profesijných novinárskych organizácií, 
 • zvýšenie transparentnosti vlastníctva a financovania médií, 
 • realizácia programov na zvýšenie mediálnej gramotnosti. 

O výsledkoch projektu informovala dekanka Čábyová aj na RTVS, záznam relácie Aktuálne :24 je dotupný v archíve na tomto linku (v čase od 10:47).

mediadelcom

Výsledky výskumu pre našu krajinu nie sú veľmi potešujúce a pozitívne, hovorí dekanka Čábyová.

O projekte MEDIADELCOM

Projekt MEDIADELCOM je vo svojej záverečnej fáze, pričom finálna etapa bude zahŕňať konferenciu a prezentáciu výsledkov na pôde Európskej komisie v Bruseli, ktorá je naplánovaná na 15. – 16. februára 2024. 

Projekt s názvom „Kritický prieskum mediálnych rizík a príležitostí pre deliberatívnu komunikáciu: vývojové scenáre európskeho mediálneho prostredia“ (MEDIADELCOM) (Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“ (MEDIADELCOM)) sa uskutočňuje v spolupráci so 17 európskymi výskumnými centrami (univerzitami, mimovládnymi organizáciami) zo 14 krajín Európy. Navrhovateľom a koordinátorom výskumu je prof. Halliki Harro-Loit z univerzity v Tartu (Estónsko). 

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci výskumného a inovačného programu Horizon 2020. Viac informácií o projekte je dostupných na stránke https://www.mediadelcom.eu/.

Zdroj titulnej foto: unsplash.com/Nijwam Swargiary