mediadelcom a fmk

Vedci v Bukurešti diskutujú o budúcnosti európskych médií. Sú tam aj naši pedagógovia

Pracovné stretnutie v rumunskom hlavnom meste sa koná v rámci celoeurópskeho projektu H2020 MEDIAdelcom.

V dňoch 4. až 6. októbra sa v rumunskej Bukurešti koná posledné stretnutie konzorcia MEDIAdelcom. Počas tohto pracovného mítingu tímy jednotlivých krajín podrobne diskutujú o témach súvisiacich s konečnými výstupmi projektu, dve pripravované knihy prechádzajú hĺbkovou kritickou diskusiou. „Na stretnutí verifikujeme aj dosiahnuté závery v rámci výskumu deliberatívnej komunikácie a naratívnych scenároch jej možného vývoja v jednotlivých krajinách,“ objasňuje Dr. Brník.

Okrem neho sú na stretnutí tiež dekanka fakulty doc. Čábyová, Dr. Mináriková, doc. Višňovský a prof. Gálik.

 

O projekte

Výskumný projekt MEDIADdelcom („Kritický prieskum mediálnych rizík a príležitostí pre deliberatívnu komunikáciu: vývojové scenáre európskeho mediálneho prostredia“) sa uskutočňuje v spolupráci so 17 európskymi výskumnými centrami (univerzitami, mimovládnymi organizáciami) zo 14 krajín Európy.

Cieľom projektu je diagnostikovať riziká a príležitosti súvisiace s vplyvom médií na sociálnu súdržnosť v Európe, ako aj identifikovať potenciálne scenáre vývoja mediálnych trhov v Európskej únii. Pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód bude testovaný nástroj vyvinutý v priebehu štúdie na vyhodnotenie potenciálu mediálnej politiky, verejných médií, digitálnych kompetencií a ďalšieho využívania metadát.

Výsledky výskumu budú prezentované vo vedeckých publikáciách, správach určených zástupcom médií a tvorcom politík v jednotlivých krajinách a na európskej úrovni. Horizont 2020 je najväčším programom Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií. Považuje sa za prostriedok na podporu hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest, ako aj zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy. Spája popredných vedeckých pracovníkov a vedecké tímy s cieľom dosiahnuť špičkové vedecké úspechy na medzinárodnej úrovni.

Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke methodlab.fmk.sk.