Prehľad riešených projektov

Členovia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM sú riešiteľmi viacerých projektov financovaných ESF, Vedeckou grantovou agentúrou, Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou a ďalšími inštitúciami na podporu vzdelávania a výskumu.

Partneri

Partneri

    www.visegradfund.org

 • Faculty of Mass Media Communication, University of Ss Cyril and Methodius, in Trnava is the partner of Visegrad Fund project No 11310223 called: International Scientific Conference „WoodEMA. Visegrad innovations: www.visegradfund.org organized by The Managers of Quality and Production Association (Poland) in Gdańsk, POLAND, 29-31 May 2013: (info),
 • University of Ss. Cyril and Methodius is a partner of Visegrad Fund project – Standard Grant No. 21520171 called: Quality Makes a Difference www.visegradfund.org organized by Croatian Quality Managers Society (Zagreb, Croatia) in Zadar, Croatia, 16 – 18 March 2016 (info),
 • zapojenie FMK do medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“ v rámci výzvy H2020: Transformations-10-2020. Zapojené štáty: Estónsko, Fínsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko,
 • vytvorenie medzinárodnej mobilitnej spolupráce s partnerskými  inštitúciami mimo Európskej únie s University of Malaya (Malajzia), Universite de Sidi Bel – Abbes (Alžírsko), Hong Kong Baptist University, Kostanay State Pedagogical Institut (Kazachstan) v rámci projektu 2019-1-SK01-KA107-060402,
 • vytvorenie  medzinárodnej spolupráce s nórskym partnerom NOPA (the Norwegian Society of Composers and Lyricists) pri príprave projektu v rámci Grantov EHP na podporu podnikania v kultúre,
 • vytvorenie medzinárodnej spolupráce s Ústavom štátneho riadenia regionálneho rozvoja „Uzhgorod National Institution UNI VERSI ITET“ pri príprave projektu v rámci Grantov EHP na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Needs of CriticAl Thinking v rámci výzvy Partnerships for adult education (KA204): Fundacja Pro Scientia Publica (Poland), Právě teď! o.p.s. (Czech), Assiociazione Culturale Eduvita e.t.s. (Italy), Nazilli Hayat Boyu Ogrenme Dernegi (Turkey),
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Digital competences and skills enhancement framework for educators in the Slovak Republic v rámci výzvy Strategic Partnerships for school education (KA201): UNIVERSIDAD DE NAVARRA (Spain), MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (Lithuania), Fundacja Pro Scientia Publica (Poland),
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Changing the paradigm: employers designing curricula v rámci výzvy Strategic Partnerships for higher education (KA203) : Edward Bernays College of Communication Management  (Croatia), University of Mostar (Bosnia and Herzegovina), Hrvatska udruga za odnose s javnoscu (Croatia), Visoka skola za komunikacije (Serbia).
 • spolupráca so spoločnosťou Facebook na iniciatíve Facebook’s Oversight Board for Content Decisions, ktorá je zameraná na expertnú spoluprácu na tvorbe štandardov a verejných politík týkajúcich sa zverejňovania obsahu na sociálnych sieťach Facebook a Instagram,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia v rámci schváleného projektu Increasing digital competencies – the growth of education in society, financovaného prostredníctvom Visegrad fund s Pedagogickou fakultou Ostravskej university a Fundacja Pro Scientia Publica,
 • The Worlds of Journalism Study (WJS) bola založená v roku 2010 za účelom posúdiť stav žurnalistiky na celom svete. WJS sa usiluje o najvyššiu úroveň vedeckej spolupráce a kolektívneho publikovania výskumných pracovníkov z celého sveta, čo zahŕňa okolo 110 krajín. V roku 2020 sa WJS stalo členom UNESCO. Hlavný organizátor a riešiteľ WJS je Thomas Hanitzsch (Mníchovská univerzita). Aktuálne sa rieši tretia vlna výskumu v rámci rokov 2020 – 2022 (WJS3: 2020-2022). Zodpovední riešitelia za Slovensko sú prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. a doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. Slovensko sa do tohto prestížneho celosvetového výskumu zapája len po prvý raz,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Kyiv National Linguistic University, Ukraine pri tvorbe monografií a kompletizácie článkov vo vedeckých časopisoch a v rámci editorskej činnosti,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine, v rámci spolupráce na tvorbe projektu a tiež členstva v edičnej rade,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Zaporizhzhia National University, Ukraine – recenzné konanie, rozšírenie kolektívu recenzentov v rámci časopisu Lege artis,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia v rámci  recenzných konaní,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s University of Łódź, Łódź, Poland – spolupráca na tvorbe projektu,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russia – spolupráca na projekte, členstvo v edičnej rade, spolupráca na výskume,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s A.V. Nezhdanova Odessa National Academy of Music, Odessa, Ukraine – spolupráca na tvorbe projektov, recenzné aktivity,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Institute of Modern Languages, University of Rzeszów, Poland – spolupráca na tvorbe projektu,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Belgorod State University, Russia v rámci členstva v edičnej rade.

Odkazy:
Implementácia inovatívnych modelov: http://kvalita.fmk.ucm.sk
Slovensko-český klaster pre zelené technológie: http://www.zelenyklaster.ucm.sk

Zoznam projektov

Prehľad riešených projektov v jednotlivých rokoch:

 
Späť hore ↑