Prehľad riešených projektov

Členovia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM sú riešiteľmi viacerých projektov financovaných ESF, Vedeckou grantovou agentúrou, Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou a ďalšími inštitúciami na podporu vzdelávania a výskumu.

Partneri

Partneri

    www.visegradfund.org

 • KA220: 2022-1-SK01-KA220-HED-0000-87258 s názvom Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie, Univerzita Tomáše Bati v Zlíne (Česká republika) a Pápežská univerzita Jána Pavla II. v Krakove (Poľsko),
 • KA220: 2022-1-SK01-KA220-HED-000089101 Design Thinking as a Method of Soft Skills and Digital Skills development in Higher Education to Increase Employability, Vysoká škola finanční a správní v Prahe, a.s. (Česká republika), Universidad de Navarra, Campus Universitario Edificio Central (Španielsko), Business and Technology University LLC (Gruzínsko),
 • University of Silesia v Katowiciach, Poľsko – medzinárodné mobility, podávanie výskumných a vzdelávacích projektov Erasmus+ KA220,
 • V4 „Journalism Education in V4 Countries and Ukraine: Strengthening of Cooperation“, číslo projektu 22310314, Ukrajina Lviv Polytechnic National University, University of Rzeszów, College of Humanities, Institute of Polish Studies and Journalism (Poľsko), Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brne (Česká republika),
 • FMK ako partner skupiny COST – CA21141 – Grassroots of Digital Europe: From Historic to Contemporary Cultures of Creative Computing (GRADE) – Birmingham City University (Spojené kráľovstvo), Vilnius University (Litva), SWPS University (Poľsko),
 • University of Malta – podávanie výskumných a vzdelávacích projektov,
 • Nazilli Hayat Boyu Ogrenme Dernegi (Turecko) – spoluriešitelia výskumného projektu,
 • Institute of Computer Science, Poznan University of Technology (Poľsko) – partner v projekte V4,
 • Eszterházy Károly Catholic University (Maďarsko) – partner v projekte V4,
 • University of Debrecen (Maďarsko) – partner v projekte V4,
 • Univerzita Karlova v Prahe (Česká republika) – partner v projekte V4,
 • Ritsumeikan University (Japonsko) – KEGA, člen Advisory Board Acta Ludologica, medzinárodné mobility – podávanie projektu Erasmus+ KA171,
 • Univerzita Jana Amosa Komenského, Praha (Česká republika) – participácia na príprave projektu VEGA,
 • Vysoké učení technické v Brne – participácia na projekte KEGA 014UCM-4/2020 Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie, 2020 – 2022,
 • University of Malaya, Kuala Lumpur (Malajzia) – publikovanie v časopise Communication Today, spolupráca v rámci projektu Erasmus+ KA171, spolupráca v rámci projektu Erasmus+ KA171,
 • University of Tartu (Estónsko); Masarykova univerzita (Česká republika); University of Warsaw (Poľsko); University of Zagreb (Chorvátsko); Sofia University (Bulharsko); Rigas Stradins University (Lotyšsko); Technical University of Dortmund (Nemecko); University of Milan (Taliansko); Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (Grécko); Center for Independent Journalism (Rumunsko); Mertek Media Monitor (Maďarsko); Jönköping University (Švédsko); Internationella Handelshögskolan I Jönköping/Jönköping International Business School (Švédsko); Mid Sweden University (Švédsko); Institute for Comparative Media and Communication Studies, Austrian Academy of Sciences/University of Klagenfurt (Rakúsko); Media Diversity Institute Global – projekt MEDIADELCOM (H2020) – Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape,
 • Univerzita Karlova v Prahe (Česká republika), České vysoké učení technické v Prahe (Česká republika), SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny (Poľsko), Kempelen Institute of Intelligent Technologies (Slovensko), Demagog.cz (Česká republika) Agence France Presse (Francúzsko), Athens Technology Center Societe Anonyme Industrial and Commercial Advanced Technology Products (Grécko) – projekt CEDMO,
 • University of Belgrade (Srbsko), Technical Faculty in Bor (Srbsko), Univerzita Tomáše Bati v Zlíne (Česká republika), University of Economics v Katowiciach (Poľsko), Obuda University (Maďarsko) – projekt V4,
 • Univerzita v Mníchove (Nemecko) – projekt Worlds of Journalism Study,
 • European University Institute (EUI), San Domenico di Fiesole (Taliansko) – expertná spolupráca s Centre for Media Pluralism and Media Freedom na príprave „Media Pluralism Monitor 2022“,
 • La Rioja, Navarská univerzita (Španielsko) – PENSACRIGITAL – Kritické myslenie ako digitálna kompetencia 21. storočia:  Analýza schopnosti  mladistvých identifikovať a  rozpoznať pôvod a zámer informačného, náučného a  persuazívneho obsahu na  sociálnych sieťach – spolupráca  na spracovávaní podkladov pre výskumnú štúdiu v rámci projektu FMK/KMV Université de Lorraine (Francúzsko),
 • Institut für Slawistik der Universität, Viedeň, Rakúsko – autorská výstava,
 • KA171 – spolupráca s Karakalpak State University, Uzbekistan,
 • KA171 – spolupráca s The British University v Egypte,
 • Faculty of Mass Media Communication, University of Ss Cyril and Methodius, in Trnava is the partner of Visegrad Fund project No 11310223 called: International Scientific Conference „WoodEMA. Visegrad innovations: www.visegradfund.org organized by The Managers of Quality and Production Association (Poland) in Gdańsk, POLAND, 29-31 May 2013: (info),
 • University of Ss. Cyril and Methodius is a partner of Visegrad Fund project – Standard Grant No. 21520171 called: Quality Makes a Difference www.visegradfund.org organized by Croatian Quality Managers Society (Zagreb, Croatia) in Zadar, Croatia, 16 – 18 March 2016 (info),
 • zapojenie FMK do medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“ v rámci výzvy H2020: Transformations-10-2020 (https://www.mediadelcom.eu/). Zapojené štáty: Estónsko, Fínsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko,
 • vytvorenie medzinárodnej mobilitnej spolupráce s partnerskými  inštitúciami mimo Európskej únie s University of Malaya (Malajzia), Universite de Sidi Bel – Abbes (Alžírsko), Hong Kong Baptist University, Kostanay State Pedagogical Institut (Kazachstan) v rámci projektu 2019-1-SK01-KA107-060402,
 • vytvorenie  medzinárodnej spolupráce s nórskym partnerom NOPA (the Norwegian Society of Composers and Lyricists) pri príprave projektu v rámci Grantov EHP na podporu podnikania v kultúre,
 • vytvorenie medzinárodnej spolupráce s Ústavom štátneho riadenia regionálneho rozvoja „Uzhgorod National Institution UNI VERSI ITET“ pri príprave projektu v rámci Grantov EHP na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Needs of CriticAl Thinking v rámci výzvy Partnerships for adult education (KA204): Fundacja Pro Scientia Publica (Poland), Právě teď! o.p.s. (Czech), Assiociazione Culturale Eduvita e.t.s. (Italy), Nazilli Hayat Boyu Ogrenme Dernegi (Turkey),
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Digital competences and skills enhancement framework for educators in the Slovak Republic v rámci výzvy Strategic Partnerships for school education (KA201): UNIVERSIDAD DE NAVARRA (Spain), MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (Lithuania), Fundacja Pro Scientia Publica (Poland),
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Changing the paradigm: employers designing curricula v rámci výzvy Strategic Partnerships for higher education (KA203) : Edward Bernays College of Communication Management  (Croatia), University of Mostar (Bosnia and Herzegovina), Hrvatska udruga za odnose s javnoscu (Croatia), Visoka skola za komunikacije (Serbia).
 • spolupráca so spoločnosťou Facebook na iniciatíve Facebook’s Oversight Board for Content Decisions, ktorá je zameraná na expertnú spoluprácu na tvorbe štandardov a verejných politík týkajúcich sa zverejňovania obsahu na sociálnych sieťach Facebook a Instagram,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia v rámci schváleného projektu Increasing digital competencies – the growth of education in society, financovaného prostredníctvom Visegrad fund s Pedagogickou fakultou Ostravskej university a Fundacja Pro Scientia Publica,
 • The Worlds of Journalism Study (WJS) bola založená v roku 2010 za účelom posúdiť stav žurnalistiky na celom svete. WJS sa usiluje o najvyššiu úroveň vedeckej spolupráce a kolektívneho publikovania výskumných pracovníkov z celého sveta, čo zahŕňa okolo 110 krajín. V roku 2020 sa WJS stalo členom UNESCO. Hlavný organizátor a riešiteľ WJS je Thomas Hanitzsch (Mníchovská univerzita). Aktuálne sa rieši tretia vlna výskumu v rámci rokov 2020 – 2022 (WJS3: 2020-2022). Zodpovední riešitelia za Slovensko sú prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. a doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. Slovensko sa do tohto prestížneho celosvetového výskumu zapája len po prvý raz,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Kyiv National Linguistic University, Ukraine pri tvorbe monografií a kompletizácie článkov vo vedeckých časopisoch a v rámci editorskej činnosti,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine, v rámci spolupráce na tvorbe projektu a tiež členstva v edičnej rade,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Zaporizhzhia National University, Ukraine – recenzné konanie, rozšírenie kolektívu recenzentov v rámci časopisu Lege artis,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia v rámci  recenzných konaní,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s University of Łódź, Łódź, Poland – spolupráca na tvorbe projektu,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russia – spolupráca na projekte, členstvo v edičnej rade, spolupráca na výskume,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s A.V. Nezhdanova Odessa National Academy of Music, Odessa, Ukraine – spolupráca na tvorbe projektov, recenzné aktivity,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Institute of Modern Languages, University of Rzeszów, Poland – spolupráca na tvorbe projektu,
 • vytvorenie medzinárodného konzorcia s Belgorod State University, Russia v rámci členstva v edičnej rade.

Zoznam projektov

Prehľad riešených projektov v jednotlivých rokoch:

 
Späť hore ↑