Prehľad riešených projektov

Členovia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM sú riešiteľmi viacerých projektov financovaných ESF, Vedeckou grantovou agentúrou, Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou a ďalšími inštitúciami na podporu vzdelávania a výskumu.

Partneri

Partneri

    www.visegradfund.org

  • Faculty of Mass Media Communication, University of Ss Cyril and Methodius, in Trnava is the partner of Visegrad Fund project No 11310223 called: International Scientific Conference „WoodEMA. Visegrad innovations: www.visegradfund.org organized by The Managers of Quality and Production Association (Poland) in Gdańsk, POLAND, 29-31 May 2013: info
  • University of Ss. Cyril and Methodius is a partner of Visegrad Fund project – Standard Grant No. 21520171 called: Quality Makes a Difference www.visegradfund.org organized by Croatian Quality Managers Society (Zagreb, Croatia) in Zadar, Croatia, 16 – 18 March 2016 info

Odkazy:
Implementácia inovatívnych modelov: http://kvalita.fmk.ucm.sk
Slovensko-český klaster pre zelené technológie: http://www.zelenyklaster.ucm.sk

Zoznam projektov

Prehľad riešených projektov v jednotlivých rokoch:

 
Späť hore ↑