etech 2024

Výskumníčky z marketingovej katedry boli na medzinárodnej konferencii v Lotyšsku

Zároveň na univerzite v Rige odprezentovali čiastkové výsledky APVV projektu.

Medzinárodná vedecká konferencia etECH 2024 (Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities) sa konala v termíne 24. – 25. apríla 2024 na EKA University of Applied Sciences.

Zúčastnili sa na nej aj docentka Janka Beresecká, docentka Denisa Jánošová a denná doktorandka Alexandra Ďurovová z Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave. Taktiež aktívne navštívili univerzitu, a to za účelom diseminácie čiastkových výsledkov projektu č. APVV-21-0363 s názvom Obmedzenia a limity metód merania výkonnosti v miestnej samospráve – problém heterogenity poskytovania služieb.

Zaujali neuromarketingom

Pre mňa ako študentku prvého ročníka doktorandského stupňa štúdia bola prezentácia na zahraničnej konferencii premiérou. V priebehu posledných dvoch mesiacov som spoločne s pani docentkou Bereseckou a pani docentkou Jánošovou aktívne pracovala na dvoch príspevkoch, ktoré sú svojím zameraním prínosné aj pre moju dizertačnú prácu,“ hovorí Mgr. Ďurovová.

Dodáva, že v príspevkoch s názvami Heterogeneity and emotional perceptions of labelling of accommodation services in tourism Attractiveness and effectiveness of local government websites as a tool to serve the citizen sa zameriavali hlavne na neuromarketing, pričom im so samotným neuromarketingovým skúmaním v rámci príspevkov pomáhal doktor Tamás Darázs. „Ostatných účastníkov konferencie, súdiac podľa ich reakcií, naše neuromarketingové skúmanie skutočne zaujalo, zodpovedali sme niekoľko otázok a viedli zaujímavé diskusie,“ vraví na záver.

Zdroj fotografií: FMK/Alexandra Ďurovová