Nádejné mladé marketérky a marketéri si prevzali svoje ocenenia

Slovenské združenie pre značkové výrobky odovzdalo ocenenia trom tímom.

Fakulta masmediálnej komunikácie už päť rokov spolupracuje so Slovenským združením pre značkové výrobky (SZZV). Na pondelkovej prednáške v rámci predmetu marketingový manažment II. vyhlásili víťazné tímy, ktoré realizovali úlohy v rámci tejto spolupráce.

Študentky a študenti 1. ročníka magisterského štúdia študijného programu marketingová komunikácia dostali ocenenia za svoju prácu na konkrétnych úlohách od spoločností Slovenské združenie pre značkové výrobky a Procter & Gamble. Tieto ceny im odovzdali predstavitelia SZZV, konkrétne výkonný riaditeľ Ľubomír Tuchscher a projektový manažér Roman Šterbák.

1. miesto

Téma: Jedinečnosť značiek – príprava návrhu multibrandovej komunikačnej kampane
Kšiňan Marko, Krochláková Romana, Kubicová Veronika, Koricina Robert, Koraušová Sara

Slovenské združenie pre značkové výrobky

Víťazky a víťazi prvého miesta.

2. miesto

Téma: Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Stachová Miriam, Šenkárová Petra, Unzeitigová Monika

Slovenské združenie pre značkové výrobky

Víťazky druhého miesta.

3. miesto

Téma: Príprava návrhu komunikačnej kampane v rámci udržateľných produktov spoločnosti P&G
Dimová Laura, Čaňo Filip, Ballová Klára, Bajúsová Jasmína, Drdúlová Klaudia

Slovenské združenie pre značkové výrobky

Tento tím vyhral tretie miesto.

O aktivite informovala vyučujúca predmetu Dr. Renáta Miklenčičová.

Zdroj fotografií: FMK/Renáta Miklenčičová