fakulta masmediálnej komunikácie

Marketing, žurnalistika či digitálne hry? Na masmediálke si máš z čoho vybrať

V ponuke je päť študijných programov. Prihlášku nezabudni poslať do konca apríla.

Na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave teóriu dopĺňa bohatá prax, a to naprieč všetkými katedrami a programami. Marketérky a marketéri získavajú vedomosti a zručnosti nielen od renomovaných pedagogičiek a pedagógov, ale aj od uznávaných externých lektoriek a lektorov pôsobiacich v reklamných a digitálnych agentúrach ako PS: Digital, TRIAD Advertising či Ponyhouse.

Budúci marketingoví guruovia sa môžu angažovať v študentskej agentúre Kabinet kreativity, v ktorej pracujú na ozajstných zadaniach od reálnych klientok a klientov pod dohľadom skúsených mentoriek a mentorov. Vo výučbe sa využíva aj metóda Design Thinking a FMK sa môže pochváliť tiež jedinečným neuromarketingovým laboratóriom.

fakulta masmediálnej komunikácie

Vedomosti a zručnosti môžeš nadobudnúť priamo od ľudí z renomovaných firiem. Zdroj: FMK UCM

Fakulta flexibilne reaguje na aktuálne trendy v mediálnej praxi, pričom súčasťou vzdelávania masmediálcov sú prakticky orientované povinne voliteľné a výberové predmety – zvuk, strih, kamera, základy 3D animácie, kreatívne písanie, interpretačný prejav a mnoho ďalšieho. Každoročne taktiež hostí desiatky domácich a zahraničných odborníčok, odborníkov a osobností z domácich a zahraničných médií, tlačových agentúr, asociácií a iných mediálnych inštitúcií.

fakulta masmediálnej komunikácie

Mnoho praktických zručností ti pomôže vylepšiť napríklad aj práca v redakcii časopisu atteliér. Zdroj: FMK UCM

Zlákali ťa počítačové hry a nevieš, čo ďalej? Na teórii digitálnych hier ti pomôžeme zorientovať sa v aktuálnom stave herného priemyslu, umožníme ti pochopiť špecifiká jeho fungovania a pripravíme ťa na ďalší rozvoj vo zvolenej oblasti záujmu. Máme e-športový tím TEDI Bears, herný festival UniCon aj pravidelné game jamy. Viac o herných aktivitách nájdeš aj na tomto linku. Novinkou je špecializované stredisko e-športov – prvé svojho druhu na Slovensku, podobné sú v Litve či Toronte.

fakulta masmediálnej komunikácie

U nás si prídu na svoje aj gejmerky a gejmeri. Zdroj: FMK UCM

Na aplikovaných mediálnych štúdiách ťa naučíme, ako analyzovať, tvorivo a kriticky myslieť, ako riešiť problémy v oblasti médií a komunikácie či ako bojovať proti dezinformáciám a fake news. Študovať v angličtine môžeš v študijnom programe vzťahy s médiami (media relations).

Na svoje si prídu aj kreatívne duše

Ak máš v sebe tvorivého ducha a vidíš sa v kreatívnom priemysle, prídeš si na svoje. Môžeš pracovať pre niektoré z fakultných médií či navštevovať fotografické ateliéry. A to všetko pod odborným vedením ľudí z praxe.

fakulta masmediálnej komunikácie

Na zveľaďovanie svojich zručností a schopností máš k dispozícii množstvo školských médií či aktivít. Zdroj: FMK UCM

Nádejné novinárky a novinári sa môžu stať členkami a členmi redakcie najlepšieho univerzitného časopisu na Slovensku atteliér, o čom hovoria aj ocenenia zo súťaže študentských časopisov Štúrovo pero. Fakultná televízia FMK TV každý týždeň prináša zaujímavé relácie, ktoré tvoria samotné študentky a študenti našej fakulty. Ich nosnými témami sú zaujímavosti zo študentského života. A ak ti niekto niekedy povedal, že s takou tvárou len do rádia, si na správnej adrese. Mikrofonický hlas môžeš využiť v Aetteri, prvom slovenskom študentskom rádiu s vlastnou frekvenciou.

Píšeš, ale namiesto žurnalistických výstupov sa zameriavaš skôr na poviedky či poéziu? Zúročíš to na kreatívnom písaní, pričom najlepšie texty sa každý rok dostanú do výberu a sú publikované v Muuze, kreatívnej ročenke študentiek a študentov FMK. A ak chcú fotografky a fotografi nadobudnúť viac skúseností a lepšie porozumieť tomuto médiu, majú na výber z troch fotoateliérov. Výstavná činnosť sa realizuje v univerzitnej Galérii Ľudovíta Hlaváča, ktorá funguje už viac ako 10 rokov.

PODAŤ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

Na fakulte to žije

Na FMK sa pravidelne konajú rôzne podujatia obľúbené medzi študentkami a študentmi, ale aj pedagogičkami a pedagógmi. Týždeň vedy a techniky sa každoročne venuje aktuálnym témam vo svete médií, marketingu či digitálnych hier. Športovkyne a športovci sa vyžijú na legendárnom Lyžiarskom záťahu, pre nadšencov kinematografie sa zase organizuje Frejm, študentský festival filmu a videa. Okrem toho nemôže chýbať FMK Day, študentský ples, ekofestival a mnoho ďalšieho. Samozrejmosťou sú početné diskusie či besedy organizované počas celého roka.

FMK je alma mater mnohých úspešných žurnalistiek a žurnalistov, mediálnych odborníčok a odborníkov, marketériek a marketérov, moderátoriek a moderátorov, hovorkýň a hovorcov, pracovníčok a pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, herných a vývojárskych štúdií a organizácií, ako aj renomovaných pedagogičiek a pedagógov či odborníčok a odborníkov z praxe.

Ak sa k nim chceš pridať, neváhaj a podaj si prihlášku do konca apríla.

Akreditované študijné programy

Bc. štúdium
masmediálna komunikácia / denná a externá forma
marketingová komunikácia /denná a externá forma
vzťahy s médiami / denná forma
aplikované mediálne štúdiá / denná forma
teória digitálnych hier / denná a externá forma

Mgr. štúdium
masmediálna komunikácia / denná a externá forma
marketingová komunikácia / denná a externá forma
aplikované mediálne štúdiá / denná forma
teória digitálnych hier / denná a externá forma

PhD. štúdium
masmediálna komunikácia / denná a externá forma
marketingová komunikácia / denná a externá forma
teória digitálnych hier / denná a externá forma
mediálne a informačné kompetencie / denná a externá forma

Zdroj fotografií: FMK UCM