Nevieš sa rozhodnúť, kam po strednej? Príď na Deň otvorených dverí UCM

Výber správnej univerzity je krok, ktorý dokáže zásadne ovplyvniť život nejedného mladého človeka. O selekcii vhodného odboru, ktorý by naplnil očakávania a záujmy stredoškolákov, nehovoriac. Naša univerzita ponúka širokú škálu študijných programov a odborov a ak nie ste úplne rozhodnutí, čo ďalej, na Dni otvorených dverí radi poradíme. Na DOD bude prebiehať prezentácia všetkých štyroch … Viac →

Oznam pre uchádzačov

Na základe podmienok prijímacieho konania na bakalárske študijné programy na akademický rok 2015/2016 na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, schválené akademickým senátom FMK UCM v Trnave, oznamujeme uchádzačom, že ak ste dosiahli študijný priemer na strednej škole do 2,00 (vrátane), prijímacej skúšky 9. júna 2015 sa nezúčastňujete. Do prijímacej komisie budete zaradení podľa kvalitatívneho poradia bodového hodnotenia výsledkov štúdia. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí … Viac →