Zlepšite svoju angličtinu: Konverzačné hodiny s native speakerom pre študentov Mgr. stupňa štúdia

Nie ste si istí svojou angličtinou? Chcete sa zlepšiť a radi diskutujete o zaujímavých témach? FMK UCM v Trnave sa rozhodla ponúknuť všetkým študentom magisterského stupňa štúdia možnosť navštevovať bezplatné kurzy konverzácie v anglickom jazyku s native speakerom. Triedne konverzácie budú súčasťou rozvrhu. Vaša účasť na stretnutiach je dobrovoľná a nepovinná. Za hodiny nie sú … Viac →

Oznam študijného oddelenia: Podmienky pokračovania v štúdiu

Na pokračovanie štúdia v ďalšom akademickom roku 2016/2017 potrebujete podľa § 11 ods. 26 Študijného poriadku UCM v Trnave v tomto akademickom roku (2015/2016) získať: denní študenti – min. 40 kreditov externí študenti – min. 40 kreditov externí študenti v 4-ročných bakalárskych študijných programoch – min. 30 kreditov externí študenti v 3-ročných magisterských študijných programoch – min. 30 kreditov