Študijné pobyty v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ môžete časť štúdia absolvovať v zahraničí. Tento program Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolsom vzdelávaní v Európe.

Viac informácií o programe ERASMUS+ nájdete na webových stránkach UCM v sekcii zahraničné a študijné pobyty.

Základné informácie

Základné informácie pre záujemcov štúdia v zahraničí cez program Erasmus+

Študijného pobytu Erasmus+ na vybranej univerzite sa môžu zúčastniť denní študenti FMK UCM v Trnave (od 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka doktorandského štúdia), ktorí sú zapísaní v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom študijnom programe a počas celej doby štúdia v zahraničí budú riadnymi študentmi na FMK UCM v Trnave. Záujemcovia musia úspešne absolvovať výberové konanie.

KTO
 • denný študent FMK UCM (Bc., Mgr. alebo PhD. stupeň)
 • po absolvovaní riadneho výberového konania
KDE
 • na svetových univerzitách, s ktorými má UCM bilaterálnu zmluvu
KEDY
 • v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku Mgr. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku PhD. štúdia
TRVANIE
 • 1 semester (5 mesiacov s možnosťou predĺženia – pozri podmienky v smernici nižšie)
 • minimálne 3 mesiace (90 dní)
AKO ČASTO
 • opakovane v každom stupni štúdia (spolu max. 12 mesiacov)

Študijný pobyt Erasmus+ trvá spravidla jeden semester (5 mesiacov) a možno absolvovať na univerzitách, s ktorými ma FMK UCM uzatvorenú platnú bilaterálnu zmluvu (okrem univerzít a VŠ na Slovensku). Minimálna dĺžka pobytu sú 3 mesiace (90 dní). V programe Erasmus+ sa študenti môžu zúčastniť študijného pobytu v zahraničí opakovanie, a to na každom stupni VŠ štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Celková dĺžka pobytu na jednotlivých stupňoch štúdia je 12 mesiacov.

 

Dokumety na stiahnutie: 

Univerzity

Zoznam bilaterálnych zmlúv

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa významným spôsobom podieľa na rozvoji a prehlbovaní spolupráce so zahraničnými univerzitami, fakultami a katedrami rovnakého alebo príbuzného zamerania. V rámci zahraničnej spolupráce v programe Erasmus+ má v súčasnosti uzatvorené bilaterálne zmluvy s nasledujúcimi zahraničnými vzdelávacími inštitúciami:

 • Univerzita J. A. Komenského Prahe, Česká republika
 • Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika
 • Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika
 • Vysoká škola ekonomie a manažmentu, o.p.s., Praha, Česká republika
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta, Ústav managementu, Česká republika
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, Česká republika
 • Vysoká škola kreativní komunikace, Praha, Česká republika
 • Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
 • University of Algarve, Portugalsko
 • University of Dubrovnik, Chorvátsko
 • University of Zagreb, Chorvátsko
 • Sveučilište Sjever/University North, Varaždin, Chorvátsko
 • University of Applied Sciences B. Zapresic, Zaprešič, Chorvátsko
 • J. J. Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorvátsko
 • Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátstko
 • University of Lucian Blaga, Sibiu, Rumunsko
 • Czestochowa University of Technology, Poľsko
 • Poznan School of Social Sciences, Poľsko
 • University of Economics in Katowice, Poľsko
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poľsko
 • Silesian University of Technology, Gliwice, Poľsko
 • Humanitas University Sosnoviec, Poľsko
 • University of Silesia in Katowice, Poľsko
 • Marmara University, Istanbul, Turecko
 • Gumushane University, Gumushane, Turecko
 • Nigde University, Turecko
 • Izmir University, Turecko
 • İstanbul Yeni Yüzyıl University, Turecko
 • Pedagogical University of Krakow, Poľsko
 • University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities In Radom, Poľsko
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego w Warszawe, Varšava, Poľsko
 • Radom Academy of Economics, Radom, Poľsko
 • Veliko Turnovski Universitet Sv. Kiril i Metodii, Bulharsko
 • Univeristá degli Studi di Teramo, Teramo, Taliansko
 • Rīga Stradiņš University, Riga, Lotyšsko
 • Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
 • Saarland Universtity, Saarbrücken, Nemecko
 • Vilniaus Universitetas, Litva
 • University of Gdansk, Poľsko
 • University of Malta, Malta
 • University of Ankara, Turecko
 • University of Navarra, Španielsko
 • Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Litva
 • Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University, Krakov, Poľsko
 • Instituto Politécnico de Bragança, Portugalsko
 • University of Malaga, Španielsko
 • University of Silesia in Katowice, Faculty of Radio and Television, Katowice, Poľsko
 • Latvian Academy of Culture, Litva
 • University of Lodz, Faculty of Philology, Department of Media and Audiovisual Culture, Poľsko
 • Slavic University Gavrilo Romanovich Derzhavin Skopje, Macedónsko
 • Universidad del Pais Vasco, Campus of Biscay, Španielsko
 • Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Piła, Poľsko
 • University of Granada, Faculty of Education, Economy and Technology,
 • The International Slavic University in North Macedonia, Severné Macedónsko
 • Isik University, Turecko
 • Alanya HEP University, Turecko
 • Istanbul Kűltűr University, Turecko
 • University of Novi Sad, Srbsko
 • University of Lorraine, Francúzsko
 • Bülent Ecevit University Faculty of Communication, Zonguldak, Turecko
 • Aydın Adnan Menderes University, Turecko

Študenti

Výberové konanie

Bližšie informácie o programe Erasmus+ a iných možnostiach štúdia v zahraničí poskytne Oddelenie vonkajších vzťahov UCM a fakultný koordinátor mobilít doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.

Pokyny

Pokyny

Informácie k programu Erasmus+ sú dostupné na https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/.

Pedagógovia

Pedagogické mobility

Pedagogické mobility a mobility zamestnancov sa riadia podmienkami, ktoré sú zverejnené na webových stránkach UCM v sekcii Erasmus+ mobilita zamestnancov.

Absolvovanie pedagogickej mobility je možné aj prostredníctvom Slovenskej akademickej informačnej agentúry, program CEEPUS alebo prostredníctvom Národného štipendijného programu Slovenskej republiky.

 

Dôležité dokumenty

Zoznam dokumentov k pedagogickej mobilite a mobilite zamestnancov je dostupný na: https://www.ucm.sk/sk/dolezite-dokumenty-zamestnanci/.

Koordinátori

Koordinátori

Fakultným koordinátorom pre študijné pobyty v zahraničí je doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., vedúci Katedry masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Na univerzitnej úrovni ako inštitucionálny koordinátor pôsobí prorektor pre vonkajšie vzťahy Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. Mobility odchádzajúcich študentov a pedagógov programu Erasmus+ koordinuje referentka Oddelenia vonkajších vzťahov Mgr. Simona Štefíčková.

Assoc. Prof. Dr. Ján Višňovský, PhD.
fakultný koordinátor pre FMK UCM
Departmental Erasmus+ Coordinator

e-mail: jan.visnovsky(at)ucm.sk

Assoc. Prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
inštitucionálna koordinátorka
Institutional Erasmus+ Coordinator

e-mail: ildiko.matusikova(at)ucm.sk 

Mgr. Mgr. art. Lenka Biba Slovak
vedúca oddelenia a referát univerzitnej diplomacie
mobility prichádzajúcich zamestnancov, mobility prichádzajúcich študentov

tel.: 033/55 65 177
miestnosť 109b
e-mail: lenka.biba.slovak(at)ucm.sk

Mgr. Simona Štefíčková
referentka pre mobility
mobility odchádzajúcich zamestnancov, mobility odchádzajúcich študentov – stáže

tel.: 033/55 65 177
miestnosť 109b
e-mail: simona.stefickova(at)ucm.sk

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Prostredníctvom grantov a štipendií poskytujú možnosti štúdia v zahraničí aj národné agentúry a programy:

Slovenská akademická informačná agentúra, n. o. (SAIA, n. o.): http://www.saia.sk/
Národný štipendijný program SR: stipendia.sk/
Fulbrightova komisia na Slovensku: http://www.fulbright.sk/

Odporúčané stránky a odkazy:

 
Späť hore ↑