Študijné pobyty v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ môžete časť štúdia absolvovať v zahraničí. Tento program Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolsom vzdelávaní v Európe.

Viac informácií o programe ERASMUS+ nájdete na webových stránkach UCM v sekcii zahraničné a študijné pobyty.

Základné informácie

Základné informácie pre záujemcov štúdia v zahraničí cez program Erasmus+

Študijného pobytu Erasmus+ na vybranej univerzite sa môžu zúčastniť denní a externí študenti FMK UCM v Trnave (od 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka doktorandského štúdia), ktorí sú zapísaní v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom študijnom programe a počas celej doby štúdia v zahraničí budú riadnymi študentmi na FMK UCM v Trnave. Záujemcovia musia úspešne absolvovať výberové konanie.

KTO
 • denný a externý študent FMK UCM (Bc., Mgr. alebo PhD. stupeň)
 • po absolvovaní riadneho výberového konania
KDE
 • na svetových univerzitách, s ktorými má UCM bilaterálnu zmluvu
KEDY
 • v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku Mgr. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku PhD. štúdia
TRVANIE
 • 1 semester (5 mesiacov s možnosťou predĺženia – pozri podmienky v smernici nižšie)
 • minimálne 3 mesiace (90 dní)
AKO ČASTO
 • opakovane v každom stupni štúdia (spolu max. 12 mesiacov)

Študijný pobyt Erasmus+ trvá spravidla jeden semester (5 mesiacov) a možno absolvovať na univerzitách, s ktorými ma FMK UCM uzatvorenú platnú bilaterálnu zmluvu (okrem univerzít a VŠ na Slovensku). Minimálna dĺžka pobytu sú 3 mesiace (90 dní). V programe Erasmus+ sa študenti môžu zúčastniť študijného pobytu v zahraničí opakovanie, a to na každom stupni VŠ štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Celková dĺžka pobytu na jednotlivých stupňoch štúdia je 12 mesiacov.

 

Dokumety na stiahnutie: 

Univerzity

Zoznam bilaterálnych zmlúv

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa významným spôsobom podieľa na rozvoji a prehlbovaní spolupráce so zahraničnými univerzitami, fakultami a katedrami rovnakého alebo príbuzného zamerania. V rámci zahraničnej spolupráce v programe Erasmus+ má v súčasnosti uzatvorené bilaterálne zmluvy s nasledujúcimi zahraničnými vzdelávacími inštitúciami:

 • Univerzita J. A. Komenského Prahe, Česká republika
 • Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika
 • Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta, Ústav managementu, Česká republika
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, Česká republika
 • Vysoká škola kreativní komunikace, Praha, Česká republika
 • Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
 • University of Algarve, Portugalsko
 • University of Dubrovnik, Chorvátsko
 • Sveučilište Sjever/University North, Varaždin, Chorvátsko
 • University of Applied Sciences B. Zapresic, Zaprešič, Chorvátsko
 • J. J. Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorvátsko
 • Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátstko
 • University of Lucian Blaga, Sibiu, Rumunsko
 • Czestochowa University of Technology, Poľsko
 • University of Economics in Katowice, Poľsko
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poľsko
 • Silesian University of Technology, Gliwice, Poľsko
 • University of Silesia in Katowice, Poľsko
 • Marmara University, Istanbul, Turecko
 • Gumushane University, Gumushane, Turecko
 • İstanbul Yeni Yüzyıl University, Turecko
 • Pedagogical University of Krakow, Poľsko
 • University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko
 • Univeristá degli Studi di Teramo, Teramo, Taliansko
 • Rīga Stradiņš University, Riga, Lotyšsko
 • Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
 • Vilniaus Universitetas, Litva
 • University of Gdansk, Poľsko
 • University of Malta, Malta
 • University of Ankara, Turecko
 • University of Navarra, Španielsko
 • Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Litva
 • Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University, Krakov, Poľsko
 • Instituto Politécnico de Bragança, Portugalsko
 • University of Malaga, Španielsko
 • University of Silesia in Katowice, Faculty of Radio and Television, Katowice, Poľsko
 • Latvian Academy of Culture, Litva
 • University of Lodz, Faculty of Philology, Department of Media and Audiovisual Culture, Poľsko
 • Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Piła, Poľsko
 • University of Granada, Faculty of Education, Economy and Technology,
 • Isik University, Turecko
 • Alanya HEP University, Turecko
 • Istanbul Kűltűr University, Turecko
 • Bülent Ecevit University Faculty of Communication, Zonguldak, Turecko
 • Aydın Adnan Menderes University, Turecko

Študenti

Výberové konanie

Bližšie informácie o programe Erasmus+ a iných možnostiach štúdia v zahraničí poskytne Oddelenie vonkajších vzťahov UCM a fakultný fakultná koordinátorka pre študijné mobility Mgr. Lenka Labudová, PhD. 

Výberové konanie Erasmus+ na akademický rok 2022/2023

Pokyny

Pokyny

Informácie k programu Erasmus+ sú dostupné na https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/.

Pedagógovia

Pedagogické mobility

Pedagogické mobility a mobility zamestnancov sa riadia podmienkami, ktoré sú zverejnené na webových stránkach UCM v sekcii Erasmus+ mobilita zamestnancov.

Pre viac informácií kontaktujte fakultného koordinátora pre pedagogické mobility a mobility zamestnancov doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., mim. prof.

Absolvovanie pedagogickej mobility je možné aj prostredníctvom Slovenskej akademickej informačnej agentúry, program CEEPUS alebo prostredníctvom Národného štipendijného programu Slovenskej republiky.

Dôležité dokumenty

Zoznam dokumentov k pedagogickej mobilite a mobilite zamestnancov je dostupný na: https://www.ucm.sk/sk/dolezite-dokumenty-zamestnanci/.

Koordinátori

Koordinátori

Fakultným koordinátorom pre pedagogické mobility a mobility zamestnancov je doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof., vedúci Katedry masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Fakultnou koordinátorkou pre zahraničné mobility prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov je Mgr. Lenka Labudová, PhD., odborná asistentka pôsobiaca na Katedre marketingovej komunikácie. Na univerzitnej úrovni ako inštitucionálny koordinátor pôsobí prorektorka pre vonkajšie vzťahy Assoc. Prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Kontakty

Assoc. Prof. Dr. Ján Višňovský, PhD.
fakultný koordinátor pre FMK UCM
Departmental Erasmus+ Coordinator for teaching and staff mobility

e-mail: jan.visnovsky(at)ucm.sk

Mgr. Lenka Labudová, PhD.fakultná koordinátorka pre študijné mobility
FMK UCM v TrnaveDepartmental Erasmus+ Coordinator for incoming and outgoing students

e-mail: lenka.labudova(at)ucm.sk

Assoc. Prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
inštitucionálna koordinátorka
Institutional Erasmus+ Coordinator

e-mail: ildiko.matusikova(at)ucm.sk 

Mgr. Dominika Vrbovskáreferentka pre vonkajšie vzťahymobility prichádzajúcich študentov, mobility prichádzajúcich zamestnancov
Incoming students and staff mobility

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109aÚradne hodiny: 8.00 – 11.30 hod., 12.00 – 14.30 hod.Telefón: 033 5565 174E-mail: dominika.vrbovska(at)ucm.sk

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Prostredníctvom grantov a štipendií poskytujú možnosti štúdia v zahraničí aj národné agentúry a programy:

Slovenská akademická informačná agentúra, n. o. (SAIA, n. o.): http://www.saia.sk/
Národný štipendijný program SR: stipendia.sk/
Fulbrightova komisia na Slovensku: http://www.fulbright.sk/

Odporúčané stránky a odkazy:

 
Späť hore ↑