Štúdium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ môžete časť štúdia absolvovať v zahraničí. Tento program Európskej únie podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program dáva príležitosť študentom aj pedagogickým zamestnancom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Viac informácií o programe ERASMUS+ nájdete na webových stránkach UCM v sekcii zahraničné a študijné pobyty. Smernicu UCM o administrácii programu Erasmus+ nájdete tu.

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ Európska komisia a European University Foundation vyvinuli mobilinú aplikáciu, ktorá naviguje účastníka Erasmus mobility krok za krokom počas celého procesu: ďalšie informácie a možnosť stiahnutia aplikácie.

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ FMK UCM v Trnave publikovala knihu s názvom Mobilitou k úspechu, kde prináša skúsenosti študentov FMK so zahraničnou Erasmus+ mobilitou.

Na stiahnutie: Mobilitou K úspechu FMK 2017 [3.5 MB, application/pdf].

Prichádzajúci študenti si môžu taktiež stiahnuť Sprievodcu pre zahraničného študenta / International Student Guide.

Na stiahnutie: FMK INTERNATIONAL STUDENT GUIDE [70.4 MB, application/pdf].

Základné informácie

Základné informácie pre záujemcov štúdia v zahraničí cez program Erasmus+

Študijného pobytu Erasmus+ na vybranej univerzite sa môžu zúčastniť denní aj externí študenti FMK UCM v Trnave (od 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka doktorandského štúdia), ktorí sú zapísaní v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom študijnom programe a počas celej doby štúdia v zahraničí budú riadnymi študentmi na FMK UCM v Trnave. Záujemcovia musia úspešne absolvovať výberové konanie.

KTO
 • denný študent FMK UCM (Bc., Mgr. alebo PhD. stupeň)
 • externý študent FMK UCM (Bc., Mgr. alebo PhD. stupeň)
 • po absolvovaní riadneho výberového konania
KDE
 • na svetových univerzitách, s ktorými má UCM bilaterálnu zmluvu
KEDY
 • v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku Mgr. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku PhD. štúdia
TRVANIE
 • 1 semester (5 mesiacov s možnosťou predĺženia – pozri podmienky v smernici nižšie)
 • minimálne 3 mesiace (90 dní)
AKO ČASTO
 • opakovane v každom stupni štúdia (spolu max. 12 mesiacov)

Študijný pobyt Erasmus+ trvá spravidla jeden semester (5 mesiacov) a možno absolvovať na univerzitách, s ktorými ma FMK UCM uzatvorenú platnú bilaterálnu zmluvu (okrem univerzít a VŠ na Slovensku). Minimálna dĺžka pobytu sú 3 mesiace (90 dní). V programe Erasmus+ sa študenti môžu zúčastniť študijného pobytu v zahraničí opakovanie, a to na každom stupni VŠ štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Celková dĺžka pobytu na jednotlivých stupňoch štúdia je 12 mesiacov.

Dokumety na stiahnutie: 

Univerzity

Zoznam bilaterálnych zmlúv

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa významným spôsobom podieľa na rozvoji a prehlbovaní spolupráce so zahraničnými univerzitami, fakultami a katedrami rovnakého alebo príbuzného zamerania. V rámci zahraničnej spolupráce v programe Erasmus+ má v súčasnosti uzatvorené bilaterálne zmluvy s nasledujúcimi zahraničnými vzdelávacími inštitúciami:

Česko

 • Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika
 • Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika
 • Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika
 • Vysoká škola ekonomie a manažmentu, o.p.s., Praha, Česká republika
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, Česká republika

Nemecko

 • Anhalt University of Applied Science, Nemecko
 • Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
 • Saarland Universtity, Saarbrücken, Nemecko

Chorvátsko

 • University of Dubrovnik, Chorvátsko
 • University of Zagreb, Chorvátsko
 • Sveučilište Sjever/University North, Varaždin, Chorvátsko
 • University of Applied Sciences B. Zapresic, Zaprešič, Chorvátsko
 • J. J. Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorvátsko
 • Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátstko

Poľsko

 • Czestochowa University of Technology, Poľsko
 • Poznan School of Social Sciences, Poľsko
 • University of Economics in Katowice, Poľsko
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poľsko
 • Silesian University of Technology, Gliwice, Poľsko
 • Humanitas University Sosnoviec, Poľsko
 • Pedagogical University of Krakow, Poľsko
 • University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities In Radom, Poľsko
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego w Warszawe, Varšava, Poľsko
 • Radom Academy of Economics, Radom, Poľsko
 • University of Gdansk, Poľsko
 • Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University, Krakov, Poľsko
 • University of Silesia in Katowice, Faculty of Radio and Television, Katowice, Poľsko
 • University of Lodz, Faculty of Philology, Department of Media and Audiovisual Culture, Poľsko

Turecko

 • Marmara University, Istanbul, Turecko
 • Gumushane University, Gumushane, Turecko
 • Nigde University, Turecko
 • Izmir University, Turecko
 • İstanbul Yeni Yüzyıl University, Turecko
 • University of Ankara, Turecko

Ostatné

 • University of Algarve, Portugalsko
 • Instituto Politécnico de Bragança, Portugalsko
 • University of Navarra, Španielsko
 • University of Malta, Malta
 • University of Lucian Blaga, Sibiu, Rumunsko
 • Veliko Turnovski Universitet Sv. Kiril i Metodii, Bulharsko
 • Univeristá degli Studi di Teramo, Teramo, Taliansko
 • Rīga Stradiņš University, Riga, Lotyšsko
 • Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
 • Vilniaus universitetas, Litva
 • Latvian Academy of Culture, Litva
 • Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Litva

Študenti

Zoznam nominovaných študentov 2019/2020

Bc. Dominika ŠkerkováFMK, KOMUzimnýUJAK Praha, ČR
Paulína BielikováFMK, VZMEzimnýUJAK Praha, ČR
Emil KušnierikFMK, KOMUletnýUJAK Praha, ČR
Bc. Roman TrnkaFMK, MARKzimnýČZU Praha, ČR
Bc. Miriama TamajkováFMK, MARKzimnýČZU Praha, ČR
Martina HantákováFMK, MARKzimnýUniverzita Karlova Praha, ČR
Michaela ŠinskáFMK, MARKzimnýUniverzita Karlova Praha, ČR
Michal ŽarnovičanFMK, MARKzimnýUniverzita Karlova Praha, ČR
Lucia SakováFMK, MARKzimnýUniverzita Karlova Praha, ČR
Bc. Michaela FialováFMK, MARKzimnýVysoká škola finanční a správní Praha, ČR
Radovan BzdylFMK, KOMUzimnýHochschule der Medien, Stuttgart
Boris HrivňákFMK, VZMEzimnýHochschule der Medien, Stuttgart
Adriana TerifajováFMK, MARKletnýUniversity of Algarve, Faro, Portugalsko
Petra PolčičováFMK,MARKzimnýUniversity of Algarve, Faro, Portugalsko
Andrej VičanFMK, MARKzimnýUniversity of Algarve, Faro, Portugalsko
Dorota BabicováFMK, MARKletnýUniversity of Algarve, Faro, Portugalsko
Natália SabolováFMK, KOMUzimnýUniversity of Dubrovnik, Dubrovník, Chorvátsko
Kristián CesnakFMK, KOMUletnýUniversity of Dubrovnik, Dubrovník, Chorvátsko
Richard KormúthFMK, KOMUletnýUniversity of Dubrovnik, Dubrovník, Chorvátsko
Petra TvarožekováFMK, KOMUzimnýUniversity of Dubrovnik, Dubrovník, Chorvátsko
Bc. Kristína DemkováFMK, MARKzimnýUniversity of Economics, Katowice, Poľsko
Klára FottováFMK, MARKletnýUniversity of Economics, Katowice, Poľsko
Barbora Terézia SoboňováFMK, KOMUletnýPedagogical University of Krakow, Poľsko
Klára ZubkováFMK, KOMUzimnýUniversity of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko
Petra TarčinskáFMK, KOMUzimnýUniversity of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko
Dávid KančoFMK, KOMUzimnýRiga Stradins University, Lotyšsko
Ivan JanigaFMK, KOMUzimnýRiga Stradins University, Lotyšsko
Bc. Dominik FilipčíkFMK, MARKzimnýEdward Bernays College, Záhreb, Chorvátsko
Bc. Anna KopčanováFMK, MARKzimnýEdward Bernays College, Záhreb, Chorvátsko
Veronika KavulákováFMK, VZMEzimnýUniversity of Gdansk, Poľsko
Patrícia RepáňováFMK, VZMEzimnýUniversity of Gdansk, Poľsko
Tereza MaťkováFMK, MARKzimnýSaxon University of Applied Sciences, Entschede, Holandsko
Benedikt SlamkaFMK, VZMEzimnýSaxon University of Applied Sciences, Entschede, Holandsko
Tamara ŠtevulováFMK, KOMUzimnýUniversity of Navarra, Pamplona, Španielsko
Marián BalkoFMK, KOMUzimnýUniversity of Navarra, Pamplona, Španielsko
Michal ChripkoFMK, AMESzimnýUniversity of Navarra, Pamplona, Španielsko
Daniela GregorováFMK, KOMUletnýUniversity of Navarra, Pamplona, Španielsko
Nora VavrováFMK, MARKletnýUniversita Degli Studi di Teramo, Taliansko
Kristína KrálováFMK, MARKletnýUniversita Degli Studi di Teramo, Taliansko
Bc. Angelika MorongováFMK, MARKzimnýInstituto Politécnico de Bragança, Portugalsko
Klára BandúrováFMK, KOMUletnýInstituto Politécnico de Bragança, Portugalsko
Bc. Mária KolčákováFMK, KOMUzimnýInstitute of Journalism, Jagiellonian University, Krakow, Poľsko
Volodymyr KrymskyiFMK, VZMEzimnýInstitute of Journalism, Jagiellonian University, Krakow, Poľsko
Alžbeta GalandováFMK, MARKletnýLithuania Business University of Applied Sciences, Klapeida, Litva
Dominika GubalováFMK, MARKletnýLithuania Business University of Applied Sciences, Klapeida, Litva
Juraj ČupániFMK, MARKzimnýUniversity of Gdansk, Gdansk, Poľsko
Bc. Michaela GalušováFMK, MARKzimnýUniversity of Gdansk, Gdansk, Poľsko
Rastislav KupšoFMK, KOMUletnýFaculty of Radio and Television, University of Silesia in Katowice, Poľsko
Mária ŠiškováFMK, KOMUletnýLatvian Academy of Culture, Riga, Lotyšsko
Roderik KončalFMK, KOMUletnýLatvian Academy of Culture, Riga, Lotyšsko
Júlia KáčerováFMK, KOMUzimnýUniversity of Malaga, Španielsko
Dominika ĎaďováFMK, MARKletnýUniversity of Malaga, Španielsko
Dominik PakošFMK, KOMUzimnýİstanbul Yeni Yüzyıl University, Turecko
Andrea BlichováFMK, KOMUzimnýİstanbul Yeni Yüzyıl University, Turecko
Aneta PetrejováFMK, MARKletnýVUT v Brně, Podnikatelská fakulta, Ústav managementu, Česká republika
Andrea KarabováFMK, MARKzimnýSilesian University of Technology, Gliwice, Poľsko
Náhradníci
Lenka KajanovičováKOMUneurčenéneurčené
Aneta PetrejováMARKzimnýneurčené
Monika HudákováMARKletnýneurčené
Laura SkalošováTEDIzimnýneurčené
Daniel ŠtetinaMARKzimnýneurčené
Petra TvarožekováKOMUzimnýneurčené
Nina KunákováMARKzimnýneurčené
Štefan VangeľAMESzimnýneurčené
Bc. Antónia ŠtofanováMARKzimnýneurčené
Marek SolawaMARKzimnýneurčené

Štipendijné pobyty študentov FMK na Kube v rámci Slovensko-kubánskeho štipendijného programu v AR 2019/2020:

Anežka Vargová – ZS  2019/2020
Dominika Ďaďová – ZS 2019/2020
Marek Veselko – ZS 2019/2020
Mária Kožuchová – ZS 2019/2020
Gabriela Sielniková – ZS 2019/2020

Pokyny

Pokyny

Všetky pokyny k odchodu na zahraničnú mobilitu sú uvedené v sekcii Odchádzajúci študenti a na webovej stránke UCM. Všetky potrebné informácie nájdete aj v dokumentoch nižšie:

Pedagógovia

Pedagogické mobility

Pedagogické mobility sa riadia podmienkami, ktoré sú zverejnené na webových stránkach UCM v sekcii mobilita pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Pozrite si tiež aj pokyny pre zamestnancov k mobilite v roku 2019/2020.

Absolvovanie pedagogickej mobility je možné aj prostredníctvom Slovenskej akademickej informačnej agentúry, program CEEPUS alebo prostredníctvom Národného štipendijného programu Slovenskej republiky.

Dôležité dokumenty

Koordinátori

Koordinátori

Fakultným koordinátorom pre študijné pobyty v zahraničí je PhDr. Ján Višňovský, PhD., odborný asistent na Katedre masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Na univerzitnej úrovni ako inštitucionálny koordinátor pôsobí prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. Študentské mobility programu Erasmus+ koordinuje pracovníčka Referátu zahraničných stykov Mgr. Simona Štefíčková.

Assoc. Prof. Dr. Ján Višňovský, PhD.
fakultný koordinátor pre FMK UCM
Departmental Erasmus+ Coordinator
e-mail: jan.visnovsky@ucm.sk

Prof. MUDr. Štefan Galbavý DrSc.
inštitucionálny koordinátor
Institutional Erasmus+ Coordinator
e-mail: stefan.galbavy@ucm.sk

Mgr. Simona Štefíčková
Referát zahraničných stykov UCM
tel.: 033/55 65 177
miestnosť: 109b
e-mail: simona.stefickova@ucm.sk

Koordinačná rada UCM

V súvislosti s programom Erasmus+ vznikla aj Koordinačná rada UCM, ktorá riadi proces akademickej mobility, sleduje efektívnosť čerpania rozpočtu programu ERASMUS + a dbá na dodržiavanie Smernice rektora č. 1 o vzdelávacom programe ERASMUS+.

ucm.sk: Smernica o zriadení a pôsobnosti Koordinačnej rady a komisií pre výber mobilít na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave [.pdf]

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Prostredníctvom grantov a štipendií poskytujú možnosti štúdia v zahraničí aj národné agentúry a programy:

Slovenská akademická informačná agentúra, n. o. (SAIA, n. o.): http://www.saia.sk/
Národný štipendijný program SR: stipendia.sk/
Fulbrightova komisia na Slovensku: http://www.fulbright.sk/
Workspace Europe – Zahraničné pracovné stáže Erasmus+: workspaceeurope.sk
Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond: sciex.sk/ch
Štipendijné pobyty v Rakúsku: scholarships.at

Odporúčané stránky a odkazy:

 
Späť hore ↑