Štúdium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ môžete časť štúdia absolvovať v zahraničí. Tento program Európskej únie podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program dáva príležitosť študentom aj pedagogickým zamestnancom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Viac informácií o programe ERASMUS+ nájdete na webových stránkach UCM v sekcii zahraničné a študijné pobyty.

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ Európska komisia a European University Foundation vyvinuli mobilinú aplikáciu, ktorá naviguje účastníka Erasmus mobility krok za krokom počas celého procesu: ďalšie informácie a možnosť stiahnutia aplikácie.

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ FMK UCM v Trnave publikovala knihu s názvom Mobilitou k úspechu, kde prináša skúsenosti študentov FMK so zahraničnou Erasmus+ mobilitou.

Na stiahnutie: Mobilitou K úspechu FMK 2017 [3.5 MB, application/pdf].

Základné informácie

Základné informácie pre záujemcov štúdia v zahraničí cez program Erasmus+

Študijného pobytu Erasmus+ na vybranej univerzite sa môžu zúčastniť denní aj externí študenti FMK UCM v Trnave (od 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka doktorandského štúdia), ktorí sú zapísaní v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom študijnom programe a počas celej doby štúdia v zahraničí budú riadnymi študentmi na FMK UCM v Trnave. Záujemcovia musia úspešne absolvovať výberové konanie.

KTO
 • denný študent FMK UCM (Bc., Mgr. alebo PhD. stupeň)
 • externý študent FMK UCM (Bc., Mgr. alebo PhD. stupeň)
 • po absolvovaní riadneho výberového konania
KDE
 • na svetových univerzitách, s ktorými má UCM bilaterálnu zmluvu
KEDY
 • v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku Mgr. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku PhD. štúdia
TRVANIE
 • 1 semester (5 mesiacov s možnosťou predĺženia – pozri podmienky v smernici nižšie)
 • minimálne 3 mesiace (90 dní)
AKO ČASTO
 • opakovane v každom stupni štúdia (spolu max. 12 mesiacov)

Študijný pobyt Erasmus+ trvá spravidla jeden semester (5 mesiacov) a možno absolvovať na univerzitách, s ktorými ma FMK UCM uzatvorenú platnú bilaterálnu zmluvu (okrem univerzít a VŠ na Slovensku). Minimálna dĺžka pobytu sú 3 mesiace (90 dní). V programe Erasmus+ sa študenti môžu zúčastniť študijného pobytu v zahraničí opakovanie, a to na každom stupni VŠ štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Celková dĺžka pobytu na jednotlivých stupňoch štúdia je 12 mesiacov.

 

Dokumety na stiahnutie: 

Univerzity

Zoznam bilaterálnych zmlúv

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa významným spôsobom podieľa na rozvoji a prehlbovaní spolupráce so zahraničnými univerzitami, fakultami a katedrami rovnakého alebo príbuzného zamerania. V rámci zahraničnej spolupráce v programe Erasmus+ má v súčasnosti uzatvorené bilaterálne zmluvy s nasledujúcimi zahraničnými vzdelávacími inštitúciami:

Česko

 • Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika
 • Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika
 • Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika
 • Vysoká škola ekonomie a manažmentu, o.p.s., Praha, Česká republika
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, Česká republika

Nemecko

 • Anhalt University of Applied Science, Nemecko
 • Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
 • Saarland Universtity, Saarbrücken, Nemecko

Chorvátsko

 • University of Dubrovnik, Chorvátsko
 • University of Zagreb, Chorvátsko
 • Sveučilište Sjever/University North, Varaždin, Chorvátsko
 • University of Applied Sciences B. Zapresic, Zaprešič, Chorvátsko
 • J. J. Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorvátsko
 • Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátstko

Poľsko

 • Czestochowa University of Technology, Poľsko
 • Poznan School of Social Sciences, Poľsko
 • University of Economics in Katowice, Poľsko
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poľsko
 • Silesian University of Technology, Gliwice, Poľsko
 • Humanitas University Sosnoviec, Poľsko
 • Pedagogical University of Krakow, Poľsko
 • University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities In Radom, Poľsko
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego w Warszawe, Varšava, Poľsko
 • Radom Academy of Economics, Radom, Poľsko
 • University of Gdansk, Poľsko

Turecko

 • Marmara University, Istanbul, Turecko
 • Gumushane University, Gumushane, Turecko
 • Nigde University, Turecko
 • Izmir University, Turecko
 • İstanbul Yeni Yüzyıl University, Turecko
 • University of Ankara, Turecko

Ostatné

 • University of Algarve, Portugalsko
 • University of Navarra, Španielsko
 • University of Malta, Malta
 • University of Lucian Blaga, Sibiu, Rumunsko
 • Veliko Turnovski Universitet Sv. Kiril i Metodii, Bulharsko
 • Univeristá degli Studi di Teramo, Teramo, Taliansko
 • Rīga Stradiņš University, Riga, Lotyšsko
 • Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
 • Vilniaus universitetas, Litva

Študenti

Zoznam nominovaných študentov na akademický rok 2017/2018

Meno a priezvisko Semester Cieľová univerzita
1. Bc. Dominka Závodská ZS Univerzita J. A. Komenského Praha, ČR
2. Noemi Mária Gieratová ZS Univerzita J. A. Komenského Praha, ČR
3. Ema Poničanová ZS Univerzita J. A. Komenského Praha, ČR
4. Eva Macháčová ZS Univerzita J. A. Komenského Praha, ČR
5. Bc. Matej Ďuríček ZS Česká zemědělská univerzita, Praha, ČR
6. Kristína Kaminská LS Česká zemědělská univerzita, Praha, ČR
7. Bc. Lucia Nagyová ZS Univerzita Karlova, Praha, ČR
8. Bc. Veronika Andorová ZS Univerzita Karlova, Praha, ČR
9. Bc. Branislav Oprala ZS Univerzita Karlova, Praha, ČR
10. Bc. Kamila Navrátilová ZS Univerzita Karlova, Praha, ČR
11. Bc. Darina Sklenárová ZS Vysoká škola finanční a správní, Praha, ČR
12. Bc. Matúš Zibala ZS Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
13. Hana Pernišová ZS Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
14. Klára Almásiová LS University of Algarve, Portugalsko
15. Dominika Ďaďová LS University of Algarve, Portugalsko
16. Kristína Dobrocká LS University of Algarve, Portugalsko
17. Radoslav Merčiak LS University of Algarve, Portugalsko
18. Veronika Škulová LS University of Dubrovnik, Chorvátsko
19. Martina Šnajnarová LS University of Dubrovnik, Chorvátsko
20. Martin Mazan ZS University of Dubrovnik, Chorvátsko
21. Bc. Jana Fridrichová ZS University of Dubrovnik, Chorvátsko
22. Bc. Klaudia Warchalová ZS Czestochowa University of Technology, Poľsko
23. Bc. Dominika Hadbavná ZS University of Economics in Katowice, Poľsko
24. Veronika Singerová ZS University of Economics in Katowice, Poľsko
25. Daniela Štulrajterová ZS Pedagogical University of Krakow, Poľsko
26. Michaela Miženková ZS Pedagogical University of Krakow, Poľsko
27. Martina Vičanová ZS University of Maria Curie-Sklodowska, Lublin, Poľsko
28. Lucia Petriková ZS University of Maria Curie-Sklodowska, Lublin, Poľsko
29. Dominik Stano ZS Riga Stradins University, Lotyšsko
30. Kristína Švercelová ZS Riga Stradins University, Lotyšsko
31. Daniel Lietava LS Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátsko
32. Róbert Pericht LS Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátsko
33. Peter Dlhopolec LS University of Lucian Blaga Sibiu, Rumunsko
34. Mária Šišková LS University of Lucian Blaga Sibiu, Rumunsko
35. Alžbeta Hanuliaková ZS Saxon University of Applied Sciences, Entschede, Holandsko
36. František Latinák LS Saxon University of Applied Sciences, Entschede, Holandsko
37. Alžbeta Galandová LS J. J. Strossmayer University of Osijek, Chorvátsko
38. Bc. Michal Haviar ZS University of Applied Sciences, Baltazar, Zaprešič, Chorvátsko
39. Bc. Veronika Vrúbelová ZS University of Applied Sciences, Baltazar, Zaprešič, Chorvátsko

Nominovaní záujemcovia úspešne absolvovali výberové konanie, ktoré sa na fakulte uskutočnilo 24. novembra 2016 o 12.00 hod.

Uchádzači spolu: 67 študentov
Úspešní uchádzači: 39 študentov
Náhradnáci: 8 študentov
Neúspešní uchádzači: 20 študentov

Zloženie výberovej komisie:

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., predseda
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD., člen komisie
Mgr. Denisa Kraľovičová, člen komisie,
Mgr. Magdaléna Ungerová, PhD., člen komisie
Mgr. Dominika Rašová, PhD., člen komisie
Mgr. Karin Kubíková, tajomníčka

Pokyny

Pokyny

Všetky pokyny k odchodu na zahraničnú mobilitu sú uvedené v sekcii Odchádzajúci študenti a na webovej stránke UCM a v dokumente Ako sa stanem Erasmus študentom? [.doc]. Všetky potrebné informácie nájdete aj v prezentácii nižšie:

Pedagógovia

Pedagogické mobility

Pedagogické mobility sa riadia podmienkami, ktoré sú zverejnené na webových stránkach UCM v sekcii mobilita pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Absolvovanie pedagogickej mobility je možné aj prostredníctvom Slovenskej akademickej informačnej agentúry, program CEEPUS alebo prostredníctvom Národného štipendijného programu Slovenskej republiky.

Zoznam nominovaných pedagógov FMK UCM v Trnave na pedagogickú mobilitu v akademickom roku 2017/2018

Meno a priezvisko Semester Cieľová univerzita
1. prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc. LS Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
2. Mgr. Marek Šimončič, PhD. ZS UJAK Praha, ČR
3. PhDr. Petra Grešková, PhD. ZS VŠFS Praha, ČR
4. PhDr. Oľga Škvareninová, CSc. LS Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
5. doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. ZS FSV UK, ČR
6. Ing. Jana Černá, PhD. LS Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
7. Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD. LS Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
8. Ing. Renata Miklenčičová, PhD. LS Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
9. PhDr. Daniela Kollárová, PhD. LS Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
10. Mgr. Andrej Brník, PhD. LS Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
11. JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD. LS Univeristá degli Studi di Teramo, Teramo, Taliansko
12. PhDr. Jana Radošinská, PhD. LS Univeristá degli Studi di Teramo, Teramo, Taliansko
13. Mgr. Dáša Mendelová, PhD. LS Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
14. Mgr. Łukasz Wojciechowski, PhD. LS University of Gdansk, Poľsko
15. prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. ZS FSV UK, ČR

Nominovaní záujemcovia úspešne absolvovali výberové konanie, ktoré sa na fakulte uskutočnilo 24. novembra 2016 o 15.00 hod.

Zloženie výberovej komisie:

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., predseda
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD., člen komisie
Mgr. Denisa Kraľovičová, člen komisie,
Mgr. Magdaléna Ungerová, PhD., člen komisie
Mgr. Dominika Rašová, PhD., člen komisie
Mgr. Karin Kubíková, tajomníčka

Dôležité dokumenty

Koordinátori

Koordinátori

Fakultným koordinátorom pre študijné pobyty v zahraničí je PhDr. Ján Višňovský, PhD., odborný asistent na Katedre masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Na univerzitnej úrovni ako inštitucionálny koordinátor pôsobí prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. Študentské mobility programu Erasmus+ koordinuje pracovníčka Referátu zahraničných stykov Mgr. Simona Štefíčková.

Assoc. Prof. Dr. Ján Višňovský, PhD.
fakultný koordinátor pre FMK UCM
Departmental Erasmus+ Coordinator
e-mail: jan.visnovsky@ucm.skvisnovsky.jv@gmail.com
tel.: +421 33 5565 424

Ao. Prof. Dr. Ružena Kozmová, PhD.
inštitucionálny koordinátor
Institutional Erasmus+ Coordinator
tel.: +421 33 55 65 133
e-mail: ruzena.kozmova@ucm.sk

Mgr. Simona Štefíčková
Referát zahraničných stykov UCM
tel.: 033/55 65 177
miestnosť 109b
e-mail: simona.stefickova@ucm.sk

Koordinačná rada UCM

V súvislosti s programom Erasmus+ vznikla aj Koordinačná rada UCM, ktorá riadi proces akademickej mobility, sleduje efektívnosť čerpania rozpočtu programu ERASMUS + a dbá na dodržiavanie Smernice rektora č. 1 o vzdelávacom programe ERASMUS+.

ucm.sk: Smernica o zriadení a pôsobnosti Koordinačnej rady a komisií pre výber mobilít na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave [.pdf]

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Prostredníctvom grantov a štipendií poskytujú možnosti štúdia v zahraničí aj národné agentúry a programy:

Slovenská akademická informačná agentúra, n. o. (SAIA, n. o.): http://www.saia.sk/
Národný štipendijný program SR: stipendia.sk/
Fulbrightova komisia na Slovensku: http://www.fulbright.sk/
Workspace Europe – Zahraničné pracovné stáže Erasmus+: workspaceeurope.sk
Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond: sciex.sk/ch
Štipendijné pobyty v Rakúsku: scholarships.at

Odporúčané stránky a odkazy:

 
Späť hore ↑