Bakalárske a magisterské štúdium

Dlhoročné skúsenosti z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie nám umožnili vytvoriť širokú ponuku študijných programov pre rôzne cieľové skupiny. Naši absolventi si ľahko nachádzajú prácu v redakciách novín, televíziách či na marketingových oddeleniach.

Štúdium na prvom stupni trvá tri roky a končí získaním bakalárskeho titulu (Bc.). Bakalárske štúdium je zamerané skôr prakticky. Študenti získavajú základné teoretické poznatky z odboru. Fakulta im ponúka veľa príležitostí, aby si svoje vedomosti vyskúšali v praxi. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na druhom stupni a získať titul Magister (Mgr.).

Druhý stupeň štúdia rozširuje poznatky z vybraného odboru. Študenti získavajú hlboké vedomosti a učia sa vnímať informácie v súvislostiach. Štúdium trvá dva roky a končí absolvovaním štátnej skúšky a obhajobou diplomovej práce. Po úspešnom dokončení získa absolvent titul magister (Mgr.)

Zoznam študijných programov

Masmediálna komunikácia

Denné Externé
Bakalárske štúdium Dĺžka: 3 roky
Otvorené ročníky: 1. – 3.
Dĺžka: 4 roky
Otvorené ročníky: 1. – 4.
Magisterské štúdium Dĺžka: 2 roky
Otvorené ročníky: 1. – 2.
Dĺžka: 3 roky
Otvorené ročníky: 1. – 3.
Doktorandské štúdium Dĺžka: 3 roky
Otvorené ročníky: 1. – 5.
Dĺžka: 4 rokov
Otvorené ročníky: 1. – 5.

Marketingová komunikácia

Denné Externé
Bakalárske štúdium Dĺžka: 3 roky
Otvorené ročníky: 1. – 3.
Dĺžka: 4 roky
Otvorené ročníky: 1. – 4.
Magisterské štúdium Dĺžka: 2 roky
Otvorené ročníky: 1. – 2.
Dĺžka: 3 roky
Otvorené ročníky: 1. – 3.
Doktorandské štúdium Dĺžka: 3 roky
Otvorené ročníky: 1. – 4.
Dĺžka: 4 rokov
Otvorené ročníky: 1. – 4.

Media relations (EN)

Denné Externé
Bakalárske štúdium Dĺžka: 3 roky
Otvorené ročníky: 1. – 3.
Dĺžka: 4 roky
Otvorené ročníky: 1. – 3.

Aplikované mediálne štúdiá

Denné Externé
Bakalárske štúdium Dĺžka: 3 roky
Otvorené ročníky: 1. – 3.
Dĺžka: 4 roky
Otvorené ročníky: 1. – 4.
Magisterské štúdium Dĺžka: 2 roky
Otvorené ročníky: 1. – 2.
Dĺžka: 2 roky
Otvorené ročníky: 1. – 2.
Doktorandské štúdium Dĺžka: 3 roky
Otvorené ročníky: 1. – 4.
Dĺžka: 4 rokov
Otvorené ročníky: 1. – 4.

Teória digitálnych hier

Denné Externé
Bakalárske štúdium Dĺžka: 3 roky
Otvorené ročníky: 1. – 3.
Dĺžka: 4 roky
Otvorené ročníky: 1. – 3.
Magisterské štúdium Dĺžka: 2 roky
Otvorené ročníky: 1. – 2.
Dĺžka: 3 roky
Otvorené ročníky: 1. – 2.
 
Späť hore ↑