V4: Increasing digital competencies – the growth of education in society

Názov projektu: Increasing digital competencies – the growth of education in society

Visegrad Fund –  22020344

Doba riešenia: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2021

Partneri:

  • Ostravská univerzita (Pedagogická fakulta), 
  • Fundacja Pro Scientia Publica.

Medzi hlavné priority, na ktoré projekt poukazuje, patrí posilnenie profilu učiteľských profesií a posilnenie rozvoja kľúčových kompetencií, pričom ich spoločným menovateľom je zlepšenie vzdelávania

Dokumenty na stiahnutie a zaujímavé odkazy:

 
Späť hore ↑