Publikácie

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave publikuje každoročne monografie a ďalšie diela, ktoré prezentujú vedecko-výskumnú činnosť jej členov.

Prehľad publikačnej činnosti FMK UCM

 

Výber publikácií FMK UCM/The Selection of Publications made by FMK UCM

 

 

 
Späť hore ↑