Publikácie

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave publikuje každoročne monografie a ďalšie diela, ktoré prezentujú vedecko-výskumnú činnosť jej členov.

Monografie, učebnice a skriptá 2021

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2021

2020

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2020

2010-2020

Prehľad publikačnej činnosti FMK UCM

Najvýznamnejšie publikácie

Výber publikácií FMK UCM/The Selection of Publications made by FMK UCM

 

 
Späť hore ↑