M. Solík a J. Višňovský dostali ocenenie Literárneho fondu

Akademické príspevky nie sú len o úsilí dostať sa do medzinárodnej publikácie, ale predovšetkým o iniciovaní diskusie v konkrétnej oblasti. Našich pedagógov Dr. Martina Solíka a doc. Jána Višňovského vo štvrtok 22. septembra 2016 ocenili predstavitelia Literárneho fondu za ich vedecký prínos. 

J. Višňovský sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje problematike novinárstva so zameraním na nové médiá, najmä internet a informačno-komunikačné technológie, a histórii televízie v anglicky hovoriacich krajinách (Veľká Británia a Spojené štáty americké). Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 v kategórii spoločenské vedy získal za publikáciu Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu, ktorá vyšla na FMK UCM v Trnave.

J. Višňovský: „Zaoberám sa v nej špecifickými aspektmi onlinového novinárstva a porovnávam ho s tým tradičným.“ Na vzorke 616 respondentov skúmal vzťah recipientov k printovým a onlinovým novinám, motiváciu k čítaniu a hodnotenie ich predností a potenciálnych nedostatkov zo strany čitateľov.

Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnil aj prof. Jaroslav Chovanec, člen Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu.

Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnil aj prof. Jaroslav Chovanec, člen Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu.

1. miesto v kategórii Prémia za trojročný vedecký ohlas si z bratislavskeho Zichyho paláca odniesol Martin Solík: „Primárne sa venujem otázkam kultúrnych a sociálnych menšín a ich mediálnej reflexii. Okrem nej ma zaujímajú mobilné aplikácie a netradičné formy marketingu pre produkty, ktoré nepodliehajú klasickým marketingovým poučkám.“

Literárny fond žiada každý rok vysoké školy o nominácie pedagógov do jednotlivých kategórií. „Vedenie našej fakulty vybralo kandidátov, ktorí majú v konkrétnej kategórii najväčšie šance na úspech podľa objektívne merateľných kritérií. Tento rok sme sa rozhodli pre docenta Višňovského a doktora Solíka. Obaja sú aktívni, usilovní a schopní. Ocenenie si určite zaslúžia“, zhrnula kritériá nominácie dekanka FMK UCM doc. Dana Petranová.

Súvisiace články:
Koho ste zvolili za najobľúbenejšieho pedagóga FMK za rok 2015? | FMK.sk | 07.02.2016