digitálny ekoaktivizmus

Digitálny ekoaktivizmus: Sociálne médiá, udržateľný rozvoj a bezpečnosť na internete

Pozývame odbornú verejnosť k bezplatnému publikovaniu svojho príspevku v recenzovanom nekonferenčnom zborníku vedeckých prác s názvom “Digitálny ekoaktivizmus: Sociálne médiá, udržateľný rozvoj a bezpečnosť na internete”. 

Zborník je plánovaným výstupom projektu VEGA č. 1/0458/21 s názvom Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

Témy, ktorým sa budú jednotlivé príspevky publikované v recenzovanom zborníku vedeckých prác venovať, zahŕňajú problematiku: 

  • trendy v ekologickom marketingu na sociálnych médiách, 
  • vplyv sociálnych médií na zvyšovanie povedomia o environmentálnych problémoch a rozvoj trhu s ekologickými produktmi, 
  • zodpovedné spotrebiteľské správanie na sociálnych sieťach, 
  • ekologické certifikácie a ich propagácia v digitálnom prostredí, 
  • budovanie identity a hodnota ekologicky orientovanej značky, 
  • iniciatívy v oblasti ekologického vzdelávania cez internet a formovanie verejnej mienky, 
  • digitálne platformy a manažment environmentálne zameraných virtuálnych komunít, 
  • ochrana osobných údajov a ochrana súkromia internetových používateľov pri práci so sociálnymi médiami, 
  • využitie umelej inteligencie a strojového učenia v rámci digitálneho ekoaktivizmu. 

Publikovanie v zborníku je bezplatné. Prosíme o dodržanie tematického zamerania projektu pri písaní príspevkov. Príspevky môžu byť v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Budeme veľmi radi, ak sa pripojíte k nám do diskusie prezentáciou výsledkov vlastného skúmania v uvedenej oblasti. V prípade záujmu publikovať svoj príspevok v recenzovanom zborníku vedeckých prác je potrebné zaregistrovať názov článku najneskôr do 5. mája 2023 na: https://forms.gle/fqZFxxwtmoDNzMsS7

Následne Vás vyzveme k zaslaniu spracovaného vedeckého príspevku do 19. mája 2023 na e-mail: zbornik.fmk(at)gmail.com

Tešíme sa na spoluprácu.