Oficiálne dokumenty

Dlhodobý zámer rozvoja FMK UCM V Trnave 2021 - 2027 242.1 KB Stiahnuť
Organizačný poriadok FMK UCM v Trnave 98.3 KB Stiahnuť
Organizačná štruktúra FMK UCM v Trnave 70.4 KB Stiahnuť
Rokovací poriadok Vedeckej rady FMK UCM 287.4 KB Stiahnuť
Študijný poriadok UCM 733.4 KB Stiahnuť
Študijný poriadok UCM 2020 872.1 KB Stiahnuť
Štatút FMK UCM v Trnave 557.8 KB Stiahnuť
Volebný poriadok pre voľby dekana na FMK 264.8 KB Stiahnuť
Zásady volieb do AS FMK UCM 312.3 KB Stiahnuť

Všetky legislatívne náležitosti a to  zákony, vyhlášky a vnútorné predpisy schválené Akademickým senátom UCM v Trnave, ktoré sú súčasne platné aj pre FMK UCM v Trnave, nájdete na oficiálnej webovej stránke UCM, sekcia legislatíva.

 
Späť hore ↑