Oficiálne dokumenty

Dlhodobý zámer rozvoja FMK UCM V Trnave 2021 - 2027 242.1 KB Stiahnuť
Organizačná štruktúra FMK UCM v Trnave 665.7 KB Stiahnuť
Organizačný poriadok FMK UCM v Trnave 170.8 KB Stiahnuť
Rokovací poriadok AS FMK UCM v Trnave 182.2 KB Stiahnuť
Študijný poriadok UCM (2023) 554.7 KB Stiahnuť
Štatút FMK 452.5 KB Stiahnuť
Zásady volieb do AS FMK UCM v Trnave 117.5 KB Stiahnuť

Všetky legislatívne náležitosti a to  zákony, vyhlášky a vnútorné predpisy schválené Akademickým senátom UCM v Trnave, ktoré sú súčasne platné aj pre FMK UCM v Trnave, nájdete na oficiálnej webovej stránke UCM, sekcia legislatíva.

 
Späť hore ↑