Oficiálne dokumenty

Organizačná Štruktúra FMK UCM V Trnave 69.6 KB Stiahnuť
Organizačný Poriadok FMK UCM V Trnave Schválený AS FMK 15.1.2019 96.1 KB Stiahnuť
Rokovací poriadok vedeckej rady FMK UCM 287.4 KB Stiahnuť
Štatút FMK UCM v Trnave 285.7 KB Stiahnuť
Študijný poriadok UCM 733.4 KB Stiahnuť
Volebný poriadok pre voľby dekana na FMK 264.8 KB Stiahnuť
Zásady volieb do AS FMK UCM 312.3 KB Stiahnuť

Všetky legislatívne náležitosti a to  zákony, vyhlášky a vnútorné predpisy schválené Akademickým senátom UCM v Trnave, ktoré sú súčasne platné aj pre FMK UCM v Trnave, nájdete na oficiálnej webovej stránke UCM, sekcia legislatíva.

 
Späť hore ↑