Oficiálne dokumenty

Dlhodobý zámer rozvoja FMK UCM V Trnave 2021 - 2027242.1 KBStiahnuť
Organizačný poriadok FMK UCM v Trnave98.3 KBStiahnuť
Organizačná štruktúra FMK UCM v Trnave39.4 KBStiahnuť
Rokovací poriadok vedeckej rady FMK UCM287.4 KBStiahnuť
Štatút FMK UCM v Trnave285.7 KBStiahnuť
Študijný poriadok UCM733.4 KBStiahnuť
Študijný poriadok UCM 2020872.1 KBStiahnuť
Volebný poriadok pre voľby dekana na FMK264.8 KBStiahnuť
Zásady volieb do AS FMK UCM312.3 KBStiahnuť

Všetky legislatívne náležitosti a to  zákony, vyhlášky a vnútorné predpisy schválené Akademickým senátom UCM v Trnave, ktoré sú súčasne platné aj pre FMK UCM v Trnave, nájdete na oficiálnej webovej stránke UCM, sekcia legislatíva.

 
Späť hore ↑