Oficiálne dokumenty

Briliantt prihláška 145.2 KB Stiahnuť
Disciplinárny poriadok pre študentov UCM 40.1 KB Stiahnuť
Draft European University Association Evaluation Report, r.2007, UCM 494.7 KB Stiahnuť
Etický kódex zamestnancov vysokých škôl SR 85.2 KB Stiahnuť
FMK elektronický zápis 73.3 KB Stiahnuť
Organizačná štruktúra FMK 45.7 KB Stiahnuť
Organizačná štruktúra UCM 49.4 KB Stiahnuť
Prihláška BrilianTT 2018 989.1 KB Stiahnuť
Prihláška Granátt 162.3 KB Stiahnuť
RádioRallye 2014: Tlačová správa 570.4 KB Stiahnuť
Rokovací poriadok Akademického senátu FMK UCM 1.0 MB Stiahnuť
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov UCM 43.9 KB Stiahnuť
Rokovací poriadok vedeckej rady fmk 110.9 KB Stiahnuť
Smernica 2.2009 vydávanie dokladov 103.6 KB Stiahnuť
Smernica 3.2010 verejné obstarávanie 239.4 KB Stiahnuť
Smernica UCM o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom 412.8 KB Stiahnuť
Štatút FMK UCM 285.7 KB Stiahnuť
Štatút fondu na podporu ZŤP študentov UCM 365.9 KB Stiahnuť
Štatút ocenenia Granátt 283.8 KB Stiahnuť
Štatút správnej rady UCM 189.4 KB Stiahnuť
Štatút UCM 336.1 KB Stiahnuť
Štipendijný poriadok UCM 63.0 KB Stiahnuť
Študijný poriadok UCM 318.0 KB Stiahnuť
Štatút BrilianTT 2018 253.0 KB Stiahnuť
Volebný poriadok pre voľbu dekana fmk ucm 123.5 KB Stiahnuť
 
Späť hore ↑