Habilitačné a inauguračné konanie

Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda bolo priznané právo realizovať habilitačné a vymenúvacie konanie pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá. Na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie je fakulta schopná realizovať toto právo do najbližšej komplexnej akreditácie.

Záujemcovia o habilitačné a inauguračné konanie môžu podať žiadosť o začatie habilitačného a inauguračného konania na oddelení vedy a výskumu.

Habilitačnú prednášku PhDr. Daniely Kollárovej, PhD. si môžete vypočuť 20.mája o 10.00: 

Dokumenty

Oznámenia o prednáškach

Podklady žiadateľov

Kontakt

Kontakt

Mgr. Alexandra Gažicová, PhD.
Oddelenie vedy a výskumu FMK UCM v Trnave
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava, miestnosť 101b,
e-mail: alexandra.gazicova(at)ucm.sk
t.č.: 033/5565 427

 
Späť hore ↑