Veda a výskum

V rozsiahlej oblasti sociálnych vied sa orientujeme predovšetkým na masmediálne štúdiá. Naši vedeckí i pedagogickí pracovníci sú uznávanými odborníkmi na mediálnu teóriu i prax, marketing, nové médiá či mediálnu výchovu. Keďže táto problematika veľmi často zasahuje naprieč viacerými odbormi, snažíme uplatňovať zaujať interdisciplinárny prístup k výskumu. Výsledky týchto výskumov môžete nájsť vo vedeckých časopiscoh, monografiách i vysokoškolských učebniciach.

 
Späť hore ↑