ŠVOaUK titulka

ŠVOaUK

Študentská vedecká odborná a umelecká konferencia je výbornou šancou pre študentov na prezentovanie projektov a ich výsledkov na odbornom fóre a získanie cennej spätnej väzby.

Hlavným cieľom a poslaním konferencie je porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej činnosti študentov, umožniť študentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti (ale aj zo zamerania plánov výučby), zvýšiť odbornú činnosť teoretickej a praktickej prípravy vo vedeckej problematike, a tiež podnecovať a prehlbovať záujem študentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu.

Fakultné kolo ŠVOaUK 2018

Termín podania prihlášky: 9. apríl 2018
Termín odovzdania práce: 9. apríl 2018

Na konferenciu sa môžu prihlásiť študenti bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí v nej budú prezentovať najlepšie samostatné študentské vedecké odborné práce v troch sekciách:

Prihlášku a vypracované práce je potrebné odoslať online  do pondelka 9. apríla 2018. Bližšie informácie o konaní konferencie zverejníme na pripravovanej webovej stránke.

Kontaktný e-mail: svouk.konferencia@fmk.sk

Dokumenty na stiahnutie:
Štatút fakultnej ŠVOaUK [152.1 KB, application/pdf]
Pokyny pre písanie práce na ŠVOaUK 2018 [131.0 KB, application/pdf]

Zborníky na stiahnutie:

 
Späť hore ↑