ŠVOaUK

Študentská vedecká odborná a umelecká konferencia je výbornou šancou pre študentov na prezentovanie projektov a ich výsledkov na odbornom fóre a získanie cennej spätnej väzby. 

Hlavným cieľom a poslaním konferencie je porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej činnosti študentov, umožniť študentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti (ale aj zo zamerania plánov výučby), zvýšiť odbornú činnosť teoretickej a praktickej prípravy vo vedeckej problematike, a tiež podnecovať a prehlbovať záujem študentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu.

Vyhlásenie 2020

Fakultné kolo ŠVOaUK 2020

Termín podania prihlášky: 5. apríl 2020
Termín odovzdania práce: 5. apríl 2020
Fakultné kolo: vzhľadom na aktuálnu situáciu sa Študentská vedecká konferencia konať nebude. Z prihlásených prác bude spracovaný zborník.

Na konferenciu sa môžu prihlásiť študenti bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí v nej budú prezentovať najlepšie samostatné študentské vedecké odborné práce v troch sekciách:

Prihlášku a vypracované práce je potrebné odoslať online  do 5. apríla 2020. Bližšie informácie o konaní konferencie zverejníme na pripravovanej webovej stránke.

Kontaktný e-mail: svouk.konferencia(at)fmk.sk

Ceny:

1. miesto:  100 eur
2. miesto: 70 eur
3. miesto: 50 eur
*platí pre každú kategóriu zvlášť

Dokumenty na stiahnutie:
Štatút fakultnej ŠVOaUK [152.1 KB, application/pdf]
Pokyny na písanie práce ŠVOaUK [646.7 KB, application/pdf]

Víťazi

Úspešní študenti ŠVOaUK 2020

Sekcia masmediálnej komunikácie
 1. miesto: Peter Hatala: Vplyv televízneho spravodajstva na vnímanie reality.
  Školiteľ: Mgr. Ľuboš Greguš 
 2. miesto: Jana Kolenová: Profesia novinára v ére digitálnej žurnalistiky.
  Školiteľka: Mgr. Simona Mičová 
 3. miesto: Daniel Bíro: Štruktúra a kompozícia zahraničného spravodajského webu.
  Školiteľ: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
Sekcia marketingovej komunikácie
 1. Peter Lackovič: Vybrané nástroje komunikácie konkrétneho subjektu zameraného na zdravé stravovanie.
  Školiteľka: Mgr. Lenka Ďurišová 
 2. Tibor Lachkovič: Marketingová komunikácia a analýza povedomia o neziskovej organizácii EduEra.
  Školiteľka: Mgr. Marianna Urmínová 
 3. Nikola Kormaňáková: Prieskum uplatnenia absolventov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá
  Školiteľka: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Sekcia umeleckej komunikácie
 1. Natália Sklenčárová: Digitálne umenie a ilustrácia.
  Školiteľ: Mgr. art. Martin Engler
 2. Kristína Fialová: Radšej teraz nikdy ako potom vôbec.
  Školiteľ:Mgr. Peter Lančarič, PhD.
 3. Pavol Banáš: Priznávam – hudobný videoklip.
  Školiteľ: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Zborníky

Zborníky z ročníka 2020:

ŠVOaUK 2020 - Sekcia masmediálnej komunikácie [7.1 MB, application/pdf]
ŠVOaUK 2020 - Sekcia marketingovej komunikácie [22.8 MB, application/pdf]
ŠVOaUK 2020 - Sekcia umeleckej komunikácie a teórie digitálnych hier [8.7 MB, application/pdf]

Zborníky z ročníka 2019:

ŠVOaUK 2019 - Sekcia umeleckej komunikácie [32.1 MB, application/pdf]
ŠVOaUK 2019 - Sekcia masmediálnej a marketingovej komunikácie [15.7 MB, application/pdf]

Zborníky z ročníka 2018:

ŠVOaUK 2018 - Sekcia masmediálnej komunikácie [14.4 MB, application/pdf]
ŠVOaUK 2018 - Sekcia marketingovej komunikácie [22.5 MB, application/pdf]
ŠVOaUK 2018 - Sekcia umeleckej komunikácie [12.0 MB, application/pdf]

 
Späť hore ↑