Fakultné kolo ŠVOaUK 2015

Vo štvrtok 26. marca 2015 sa na Fakulte masmediálnej komunikácie uskutoční fakultné kolo Študenskej vedecko-odbornej a umeleckej konferenie ŠVOaUK. Na konferenciu sa môžu prihlásiť študenti bakalárskeho a magisterského štúdia stupňa štúdia, ktorí v nej budú prezentovať samostatné študentské vedecké odborné práce.

Práce sa budú prezentovať v troch sekciách:

  • masmediálna komunikácia,
  • marketingová komunikácia a
  • umelecká komunikácia.

Prihlášku je potrebné zaslať do piatku 20. marca 2015 na e-mailovú adresu: andrea.tomankova@ucm.sk, resp. priniesť osobne. Jeden výtlačok zviazanej práce a jeden v elektronickej forme je potrebné odovzdať taktiež do 20. marca 2015.

Študentská vedecká odborná a umelecká konferencie je výbornou šancou pre študentov na prezentovanie projektov a ich výsledkov na odbornom fóre a získanie cennej spätnej väzby.

Hlavným cieľom a poslaním konferencie je porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej činnosti študentov, umožniť študentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti (ale aj zo zamerania plánov výučby), zvýšiť odbornú činnosť teoretickej a praktickej prípravy vo vedeckej problematike, a tiež podnecovať a prehlbovať záujem študentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu.

Termín podania prihlášky: 20. 03. 2015
Konanie konferencie: 26. 03. 2015.

ŠVOaUK 2015 - plagát

ŠVOaUK 2015 – plagát

Dokumenty na stiahnutie:
Štatút fakultnej ŠVOaUK [152.1 KB, application/pdf]
ŠVOaUK prihláška [60.9 KB, application/msword]