Priestory fakulty

FMK UCM využíva priestory v rôznych častiach Trnavy: hlavnú budovu UCM, Základnú školu v Jame, na sídlisku Družba a budovu na Skladovej ulici. Mapku nájdete v dolnej časti stránky.

Budova FMK na Skladovej ul.

Budova FMK na Skladovej ul.

Poloha učební a ich značenie

  • miestnosti S – sa nachádzajú v hlavnej budove UCM na Nám. J. Herdu 2
  • miestnosti H – sa nachádzajú vedľa hlavnej budovy UCM, vchod z Hajdóczyho ulice
  • miestnosti AM a BM – sa nachádzajú na Skladovej ulici
  • miestnosti JAMA (JA, JB, JC) – sa nachádzajú na sídlisku Družba, v Základnej škole v Jame
  • Knižnica FMK – sa nachádza na prízemí v Základnej škole v Jame
  • Kino OKO – sa nachádza na Nám. J. Herdu 2 hneď pri hlavnej budove

Skladová

Budova FMK Na Skladovej ulici

V budove na Skladovej ulici sa vyučujú praktické predmety – fotografické praktiká, informatické cvičenia, sídli tu Rádio Aetter, redakcia časopisu atteliér i moderné HD štúdio, v ktorom sa nakrúcajú relácie FMK TV a strihajú rôzne audio a video výstupy. Nachádza sa tu aj bufet.

UCM + OKO

Hlavná budova UCM + Kino OKO

Hlavná budova UCM je sídlom dekanátu Fakulty masmediálnej komunikácie, hneď vedľa nej sa realizuje výučba v Kine OKO, ktoré má kapacitu cca 200 ľudí. V hlavnej budove UCM sa nachádza aj študijné oddelenie, rektorát a jedáleň.

Jama

Budova UCM v Jame

Priestory bývalej ZŠ v JAME poskytujú učebné miestnosti a bufet, v bloku A sídli sekretariát katedier, na prízemí vedľa telocvične nájdete knižnicu FMK.


Zobraziť Priestory FMK na väčšej mape

 
Späť hore ↑