Priestory fakulty

Fakulta masmediálnej komunikácie poskytuje svojim študentom tri druhy priestorov. Sú to najmä vyučovacie priestory menších či väčších kapacít určené na prednášky a semináre, ktorých väčšina sa uskutočňuje V Jame 3 a tiež v Aule Jozefa Matúša.

Prednášky a semináre sú čiastočne lokalizované aj v priestoroch FMK UCM v Trnave na Skladovej. Tieto priestory však primárne slúžia ako ateliéry a disponujú tiež učebňami na výučbu praktických predmetov a taktiež sa tu nachádzajú počítačové učebne. Treťou kategóriou sú oddychové a relaxačné zóny vo všetkých budovách vrátane hlavnej budovy na Námestí J. Herdu, kde sa nachádza aj spoločenská a prednášková budova Kino Oko.

Hráči

Herná zóna

Na Skladovej existuje klubovňa pre študentov študijného programu digitálnych hier, ale je pre všetkých, ktorí obľubujú videohry. Okrem rôznych herných konzol novšieho i staršieho dáta (Play Station, Xbox, Sega, Nintento), herné arkády vyrobené našimi študentmi a študenti tu môžu taktiež násjť aj virtuálnu realitu, štúdio na komentovanie streamovaných hier, knižnicu s publikáciami s hernou tematikou, rôzne stolové a doskové hry a ďalšie artefakty populárnej kultúry.

Red Bull Gaming Hub Trnava

Na tréning e-športov (CS:GO, LOL Valorant a mnoho iných) je na Skladovej vytvorená miestnosť prispôsobená požiadavkám tímovej práce.

Organizácii LanCraft do učebne zabezpečila pohodlné sedenie pre ešte lepšie výkony. Zdroj: Sandra Struhárová

Jej technické vybavenie zabezpečil Red Bull v spolupráci s firmami Yenkee a LanCraft. Súčasťou sú herné notebooky, ergonomické stoličky. Momentálne v miestnosti trénujú študenti z tímu TEDI Bears reprezentujúci UCM.

Dielňa a muzeálna zbierka herných zariadení

Miestnosť, v ktorej študenti starým konzolám znovu vdýchnu život, nazývame familiárne dielňa. Konzoly opravujú tak, aby sa dali znovu použiť alebo ich vylepšujú. Samozrejme, je tu priestor na upgrade školských počítačov, ale aj inej rôznorodej techniky.

S dielňou súvisí aj múzeum so zbierkou konzol, ktoré dala dohromady študentská organizácia Re_try. Študenti zároveň pripravujú miestnosť, v ktorej sa budú konať streamy retro hier a nahrávanie ich gameplayov.

Médiá

Redakcia časopisu Atteliér

Časopis Atteliér má takmer 20-ročnú históriu. Jeho priestory sa počas tohto obdobia spájajú s redakciou v Sutteréne na Skladovej, kde vyrástli mnohé známe novinárske mená. Redakcia poskytuje pohodlnú atmosféru plnú inšpirácie, ale aj typický redakčný chaos s preplnenými stolmi prehybujúcimi sa pod nánosmi novín. Okrem rôznorodej knižnice je v redakcii živý a obsažný archív periodík nielen slovenského pôvodu. Okrem redakčných porád tu študenti organizujú tzv. zalamovačky, kedy sa celé číslo dáva v rámci tímovej práce dohromady.

Redakcia časopisu Atteliér.

Rádio Aetter

Priestory na výučbu predmetov spojených s rozhlasovým vysielaním sú v budove na Skladovej ulici. Zo štúdia A vysiela študentské Rádio Aetter. Keďže toto rádio vysiela aj na frekvencii, je určené pre potreby rádia a študentov, ktorí sú pripravení vysielať. Štúdio B je určené pre výučbu viacerých predmetov. Zároveň slúži ako tréningové štúdio pre začínajúcich moderátorov či redaktorov. Študenti sa tu tiež učia pracovať s vysielacím softvérom, cvičia si hlasový prejav a simulujú živé vysielanie. V rámci štúdia B je k dispozícii aj jeho podcastová časť. Súčasťou týchto priestorov je aj malá nahrávacia miestnosť, ktorá slúži najmä na nahrávanie zahlásení, rubrík či iných zvukových materiálov.

Možnosť ONLINE rezervovať štúdio B

 

FMK TV – HD štúdio

Profesionálne televízne štúdio bolo otvorené v priestoroch fakulty na Skladovej ulici v roku 2012. Slúži na vyučovanie praktických audiovizuálnych predmetov a predmetov, ktoré sa venujú vystupovaniu pred kamerou alebo prezentačných zručností. Štúdio sa skladá z televízneho štúdia, režijného pracoviska, serverovne a strižní.

V čase otvorenia patrilo svojím technickým vybavením do špičky malých televíznych štúdií na Slovensku. V súčasnosti stále poskytuje možnosť profesionálnej práce a ak sa v ňom študent naučí pracovať, je pripravený pre televíznu alebo audiovizuálnu prax. Štúdio je tiež sídlom fakultnej FMK TV a poskytuje priestor televíznemu tímu pri príprave, realizácii a postprodukcii obsahov.

Možnosť ONLINE rezervovať HD štúdio

 

Umenie

Galéria Ľudovíta Hlaváča

Galéria Ľudovíta Hlaváča bola založená v roku 2010 katedrou umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave s grantovou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Galerijný priestor, ktorý je pomenovaný po známom slovenskom kunsthistorikovi umožňuje študentom prezentovať a zviditeľniť svoju fotografickú tvorbu na akademickej pôde. Výstavná činnosť je zameraná najmä na súčasné výtvarné trendy a otvorenosť individualite vizuálneho prejavu autorov.

Mimo kolektívnych fotografických výstav študentov FMK UCM v Trnave sa v Galérii uskutočnili aj spoločné výstavy v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave alebo Súkromnou strednou školou dizajnu v Bratislave. Galéria Ľudovíta Hlaváča organizuje pravidelné samostatné výstavy absolventov, doktorandov a študentov FMK. Okrem výstavnej činnosti slúži Galéria  ako polyfunkčný priestor na stretnutia a diskusie so zaujímavými osobnosťami z oblasti umenia a kultúry.

Ateliér komunikácie v médiu fotografie

Ateliér komunikácie v médiu fotografie je zameraný na komunikáciu v médiu fotografie, analýzu súčasného stavu estetických stratégií v umení a fotografii, poznávanie vnútornej štruktúry média fotografie z hľadiska tvorivých autorských konceptov tzv. voľnej tvorby. Ateliér komunikácie v médiu fotografie sa zameriava na prieniky iných vedných odborov ako je sociológia, psychológia, obrazová semiológia do média fotografie. Pedagogický proces kladie dôraz na využitie fotografie ako dôležitej cesty pri neverbálnej komunikácie, kreatívnom myslení, tvorivosti, poznávaní fotografie ako samostatného komunikačného média s vlastnou históriou, intermediálnych schopností fotografie, autorsky – subjektívne interpretovať a komunikovať spoločensky závažné obsahy.

Ateliér je vybavený tromi štúdiovými zábleskovými svetlami značky Fomei, rady Digitalis. Ďalej majú študenti k dispozícii softboxy rôznych veľkostí a tvarov, rôzne reflektory, beauty dish, voštiny, farebné filtre, dáždniky, atď. Fotiť môžu na pozadiach rôznych farieb – aktuálne bielej, sivej a čiernej. Rovnako je študentom k dispozícii počítač s kompletným balíkom programov pre úpravu fotografií.

Kreatívno-experimentálny ateliér

Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér (KEFA) slúži na rozvíjanie kreatívneho fotografického myslenia a pomáha študentom zlepšiť ich skill, nech už sú v ktoromkoľvek bode na ich fotografickej ceste životom. Učí ako základy, tak aj pokročilé techniky a žánre, vrátane procesu od nápadu až po inštaláciu a propagáciu fotografickej výstavy, a to v jednotlivých rokoch štúdia. Študenti v kategórii starších a vyššie majú k dispozícii plne vybavené fotografické štúdio, vrátane dvoch počítačov so všetkými programami potrebnými na úpravu fotiek, fotografických pozadí, dvoch setov ateliérových svetiel, príslušenstva k svetlám (dáždniky, softboxy, oktabox, reflektory, komíny, klapky, farebné filtre, odrazové dosky, difúzne dosky, atď.).

Výučba

Kino OKO a Aula Jozefa Matúša

Aula s kapacitou 400 študentov nepokrýva len prednášky, ale aj slávnostné podujatia, akými sú promócie či imatrikulácie, ale aj rôzne oslavy (napr. 30. výročie Nežnej revolúcie). Okrem toho tu pravidelne býva DOD alebo prijímačky. Kino OKO poskytuje študentom 170 miest a okrem prednášok je pravidelným dejiskom Týždňa vedy a techniky, študentského festivalu filmovej tvorby Frejm či rôznych filmových premietaní.

Počítačové učebne

Fakulta masmediálnej komunikácie reflektuje aktuálne trendy v oblasti audiovizuálnej tvorby ale aj 2D a 3D animácie, grafiky a tvorby hier. Preto má 3 plne vybavené výkonné počítačové miestnosti, každá s kapacitou 25 počítačov. Každý počítač disponuje aktuálnym softvérom ADOBE či 3D MAX. Výučba tu prebieha s ohľadom na individuálne schopnosti študenta.

Knižnica

Šport

Športy ako floorbal, bedminton, vybíjaná, volejbal, crossfit alebo ping- pong je možné zahrať si v telocvični v priestoroch FMK V Jame, pričom študenti majú k dispozícii aj potrebné príslušenstov (rakety, hokejky, náradie na crossfit). Naši študenti majú k dispozícii aj posilňovňu s vybavením (kladkový stroj, jednorúčky 2kg-40kg, činky 5-50kg, lavičky 2x, stacionárny bike 2x, hrazda, bežiaci pás 2x, drepovací stroj, olympíjska tyč 20kg). Súčasťou športových aktivít je aj fitnescentrum a plaváreň na MTF STU, ktoré sú sprístupnené aj študentom UCM.

Iné

Historická expozícia a Malé kino

Keďže na FMK UCM si uvedomujeme, že znalosť histórie podmieňuje prítomnosť, cestu k hernej zóne lemuje mediálne múzeum, ktorého exponáty sú produktom zbierky pedagóga Michala Kabáta. V Malom kine majú študenti možnosť vidieť historický prehľad televíznych prijímačov, videoprehrávačov, v ktorom sa vyučujú najmä predmety s kinematografickými a audiovizuálnymi sylabami a tiež sa tu organizujú premietania študentských i neštudentských filmov (Insomnia). Miestnosť je vybavená kvalitným projektorom a plátnom.

Kreatívna zóna

Zóna je určená predovšetkým pre študentov, ktorí sa v nej môžu pripravovať na prednášky, semináre alebo v nej tráviť čas počas prestávok. Študentská zóna je rozdelená do troch častí. Relaxačná časť ponúka priestor pre oddych, čomu je prispôsobené aj sedenie. Pracovná zóna umožňuje individuálnu prácu a prípravu na výučbu. Spoločné úlohy a zadania môžu študenti riešiť v časti, ktorá je prispôsobená na tímovú spoluprácu.

Voľná knižnica

Priestor ponúka možnosť zobrať si knihu domov na čítanie, čítať priamo v priestoroch voľnej knižnice, priniesť knihu do voľnej knižnice. Okrem toho tu študenti organizujú rôzne podujatia, akými sú festivaly, prednášky či charitatívne zbierky.

Lokalizácia

Dôležité miesta v rámci FMK UCM a ich lokalizácia:

Námestie J. Herdu 2

Aula Jozefa Matúša – Bučianska

 • Veľká aula
 • Malá aula
 • Rektorát

Budova V Jame 3:

Budova Skladová 3: 

 • HD štúdio – FMK TV
 • Rozhlasové štúdiá – Rádio Aetter
 • Redakcia časopisu Atteliér
 • Fotoateliér KEFA
 • Fotoateliér AKMF
 • Galéria Ľudovíta Hlaváča
 • E-športový tréning
 • Herná zóna

 
Späť hore ↑