Media Literacy and Academic Research

Časopis Media Literacy and Academic Research sa venuje témam mediálneho vzdelávania a zároveň je priestorom na podporu študentskej vedeckej odbornej činnosti a platformou pre študentskú diskusiu. Zameriava sa predovšetkým na:

Tematické zameranie

Tematické zameranie

Časopis sa venuje témam mediálneho vzdelávania, a zároveň je priestorom na podporu študentskej vedeckej odbornej činnosti a platformou na študentskú diskusiu. Zameria sa predovšetkým na:

 • študentskú odbornú činnosť,
 • študentskú diskusiu,
 • popularizáciu mediálnej gramotnosti a mediálneho vzdelávania,
 • odborné štúdie,
 • eseje,
 • príklady dobrej praxe,
 • recenzie na odborné publikácie,
 • informácie o výskumoch,
 • príspevky o audiovizuálnych komunikátoch pre deti a mládež,
 • edukačné počítačové hry,
 • mobilné aplikácie,
 • kritickú analýzu mediálnych produktov,
 • kritické vnímanie médií,
 • výsledky domácich aj zahraničných projektov,
 • systém vyučovania mediálnej výchovy,
 • mediálnu výchovu vo formálnom a neformálnom vzdelávaní,
 • skúsenosti s rôznymi vzdelávacími aktivitami z oblasti mediálnej výchovy,
 • námety na kreatívne aktivity v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti.

Redakcia

Redakcia

Šéfredaktor: doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

Vydavateľ

Media Literacy and Academic Research
ISSN: 2585-8726 (tlačená verzia)
ISSN: 2585-9188 (online verzia)
EV 4956/14

Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika
IČO: 360 789 13

Kontakt

Kontakt

Web: mlar.sk
E-mail: mlar.editor@fmk.sk [/column] 

 

Comments are closed.

Späť hore ↑