Mgr. Martin Graca, PhD.

odborný asistent

Doktor Martin Graca pracuje na fakulte ako odborný asistent od roku 2017. Vyštudoval odbor masmediálne štúdiá na FMK UCM v Trnave. Zaoberá sa využitím nových technológií vo vzdelávaní, AI, virtuálnou a rozšírenou realitou.

Venuje sa propagácií fakulty, organizovaní DOD, Welcome Day, FMK Day, RoadTrip FMK, grafickej úprave textu a grafickým návrhom obálok rôznych publikácií. Spolupracuje na vedeckých časopisoch MLAR a Acta Ludologica ako Grafic Production Coordinator.

V minulosti pracoval ako redaktor v Mestskej televízii Trnava (MTT), redaktor v časopise OK! a absolvoval stáž v RTVS a DIGI sport ako športový redaktor.

Oblasti záujmu: AI, VR, AR, nové technológie, audiovizuálna tvorba.

 

Publikácie

ADM VRABEC, N., GRACA, M.: Mobile applications in the context of the new evangelization. European Journal of Science and Theology. Vol. 13, no. 4 (2017), pp. 123-135. ISSN 1841-0464.

ADM GRACA, M.: Rate of use of social network in Catholic media in Slovakia. European Journal of Science and Theology. Roč. 16, č. 1 (2020), s. 113-118. ISSN 1841-0464.

ADM BRNÍK, Andrej, Sláva GRACOVÁ a Martin GRACA. Public opinion on unified TV content rating system. AD ALTA. Roč. 11, č. 1 (2021), s. 42-49. ISSN 1804-7890.

ACB GRACOVÁ, S., BRNÍK, A., GRACA, M., PRONER, J.: Základy audiovizuálnej tvorby. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. 124 s. ISBN 978-80-8105-914-8.

ACB GRACA, Martin. Využitie mobilných aplikácií v edukačnom procese [elektronický zdroj]. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. 89 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-572-0222-6.

ADN GRACOVÁ, S., BôTOŠOVÁ, Ľ., GRACA, M., BRNÍK, A.: Comparison Of Television Broadcasting For Children And Youth In A Public Broadcaster In The Slovak And Czech Republic During The Covid-19 Pandemic. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020). s. 48-61.

AFC GRACA, Martin. Catholic media in Slovakia and their audience on social networks. In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book: 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book. María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. Torino: Kermes, 2019, s. 286-288. ISBN 978-88-32029-11-6.

V1 Marketing Identity. Metaverse is the new Universe [elektronický zdroj]: Conference Proceedings from the International Scientific Conference. 1. vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. 510 s. ISBN 978-80-572-0297-4 (online). ISSN 2729-7527 (online).

V2 GRACA, Martin, Sláva GRACOVÁ a Andrej BRNÍK. Events in virtual and augmented reality. In: CER Comparative European Research 2022: proceedings - research track of the 18th Biannual CER comparative European research conference. ed. Michael McGreevy, Robert Rita. Londýn: Sciemcee Publishing, 2022, s. 36-39 [CD-ROM]. ISBN 978-1-7399378-3-6.

V2 GRACA, Martin a Sláva GRACOVÁ. New phenomena of artificial intelligence. In: QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. [bez zostavovateľa]. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2023, s. 12-20 [online]. ISBN 978-80-87952-38-2 (online). DOI DOI 10.33543/q.2023.13.

Predmety

 • audiovizuálne praktikum I., II. – 2. Mgr. TEDI
 • audiovizuálna a multimediálna tvorba pre marketingovú prax I., II. - 1. Bc. MARK
 • počítačová grafika - 1. Bc. KOMU
 • Projekty

 • CBC01021: Komunikáciou k prosperite Slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU)
 • VEGA: Aspekty využívania SoLoMo marketingu na zvýšenia povedomia o ekoinováciách
 • KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM
 • APVV-0754-12: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovne mediálnej gramotnosti v Slovenskej republike.
 • Project ID #/Title: 22020344: V4: Increasing Digital Competencies - The Growth Of Education In Society.
 • Pobyty

 • Univerzita Luciana Blaga, Sibiu, Rumunsko
 • Univerzita Josipa Juraja Strossmayera, Osijek, Chorvátsko
 • Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
 • Ocenenia

 • 2022: Cena rektorky UCM za prínos a rozvoj Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v oblasti dobročinnej práce v spojitosti s utečencami pred vojnou na Ukrajine.
 • Oznamy