Politika rodovej rovnosti

Politika rodovej rovnosti je riešená na celouniverzitnej úrovni. Detailné informácie nájdete v príslušnej sekcii na webovej stránke univerzity.

Pracovná skupina pre rodovú rovnosť

Členovia a členky pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť na FMK UCM:

doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.
PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA
Mgr. Anna Hurajová, PhD.
PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA
PhDr. Oľga Škvareninová, PhD.
Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

Ombudsmanka

PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA

Aktivity

Dokumenty

Dokumenty

Publikácie

Bakalárske a diplomové práce

Genderové stereotypy ako mediálne stratégie [elektronický zdroj] : diplomová práca / Martina Šnajnarová ; Školiteľ: Hana Pravdová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. – SPRÍSTUPNIŤ pre vlastnú VŠ. – 1 CD ROM, 84 s. + CD.

Genderové stereotypy v lifestylových časopisoch a ich premeny v čase [elektronický zdroj] : diplomová práca / Soňa Lipničanová ; Školiteľ: Anna Hurajová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. – SPRÍSTUPNIŤ bez obmedzenia. – 79 s.

Genderové stereotypy v práci žien – novinárok [elektronický zdroj] : diplomová práca / Anabela Buchová ; Školiteľ: Anna Hurajová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. – 74 s.

Genderové stereotypy v tvorbe mediálnej reality : diplomová práca / Nikola Jakubská ; Školiteľ: Hana Pravdová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. – SPRÍSTUPNIŤ. – 77 s. + CD ; 30 cm.

Genderové stereotypy v tvorbe virtuálnej reality [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Barbara Kašprišinová ; Školiteľ: Zuzana Bučková. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. – SPRÍSTUPNIŤ pre vlastnú VŠ. – 1 CD ROM, 87 s.

Homosexualita v médiách – aký obraz utvárajú médiá o sexuálnej menšine? [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Sebastián Jelenek ; Vladimíra Hladíková, Zora Hudíková. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. – SPRÍSTUPNIŤ. – 1 CD ROM, 72 s.

Komparácia preferencií výberu digitálnych hier z hľadiska pohlavia. [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Tomáš Ozaniak ; Školiteľ: Alexandra Kukumbergová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. – SPRÍSTUPNIŤ bez obmedzenia. – 60 s. + elektronický zdroj.

Kult tela a kult krásy ako súčasný fenomén komunikácie na sociálnych sieťach [elektronický zdroj] : diplomová práca / Kristína Obuchová ; Školiteľ: Vladimíra Hladíková. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. – 77 s.

Mediálne zobrazovanie rodových stereotypov : bakalárska práca / Petra Haliaková ; Školiteľ: Ľubica Hulajová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. – SPRÍSTUPNIŤ od 24.02.2017. – 77 s. + CD ; 30 cm.

Pojem gender vo virtuálnej komunikácii : diplomová práca / Jana Mičianová ; Školiteľ: Martin Solík. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2011. – SPRÍSTUPNIŤ. – 62 s. + CD ; 30 cm.

Premeny ženských hrdinov v americkej seriálovej tvorbe [elektronický zdroj]: Diplomová práca / Simona Kučerová; Školiteľ: Jana Radošinská. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. – SPRÍSTUPNIŤ bez obmedzenia. – 94 [15] s.

Prezentácia krásy a atraktívnosti v priestore sociálnej siete Facebook: Diplomová práca / Iveta Karnišová; Školiteľ: Jana Radošinská. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. – SPRÍSTUPNIŤ. – 96 [8] s. + CD; 30 cm.

Prezentácia nahoty na sociálnych sieťach [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Petra Žilová ; Školiteľ: Vladimíra Hladíková. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. – 59 s.

Reflexia rodovo-citlivého jazyka v médiách [elektronický zdroj] : diplomová práca / Filip Bago ; Školiteľ: Magdaléna Ungerová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. – prípustná pre vlastnú VŠ. – 64 s.

Reklamné fotografické kampane kritizujúce rodové stereotypy [elektronický zdroj] : diplomová práca / Simona Bugáňová ; Školiteľ: Peter Lančarič. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. – SPRÍSTUPNIŤ bez obmedzenia. – 77 [6] s.

Reprezentácia maskulinity v americkej audiovizuálnej tvorbe [elektronický zdroj]: Diplomová práca / Daniela Štulrajterová; Školiteľ: Jana Radošinská. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. – SPRÍSTUPNIŤ pre vlastnú VŠ. – 1 CD ROM, 66 [2] s.

Rodovo-citlivý jazyk v anglických a slovenských médiách [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Viktória Klingová ; Školiteľ: Magdaléna Ungerová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. – prípustná pre vlastnú VŠ. – 57 s.

Stereotypné zobrazovanie mužov a žien v romantických komédiách: Bakalárska práca / Magdaléna Lederleitnerová ; Školiteľ: Jana Radošinská. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. – SPRÍSTUPNIŤ po 70 rokoch. – 50 s. + CD ; 30 cm.

Televízne relácie pre ženy [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Marta Holienčíková ; Školiteľ: Oľga Škvareninová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. – SPRÍSTUPNIŤ pre vlastnú VŠ. – 1 CD ROM, 68 s.

Vizuálna interpretácia rodového statusu [elektronický zdroj] : diplomová práca / Nikola Dobiašová ; Školiteľ: Petra Cepková. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. – SPRÍSTUPNIŤ bez obmedzenia. – 1 CD ROM, 84 s. + CD.

Výrazové prostriedky komunikujúce otázky genderu vo fotografii [elektronický zdroj] : diplomová práca / Aneta Kmecová ; Školiteľ: Peter Lančarič. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. – SPRÍSTUPNIŤ bez obmedzenia. – 69 s.

Ženský hrdina v súčasnom mainstreamovom filme: Diplomová práca / Šárka Kromerinská; Školiteľ: Jana Radošinská. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. – SPRÍSTUPNIŤ. – 92 [4] s. + CD; 30 cm.

Médiá a ich vplyv na zmeny postojov vo vnímaní minorít – Marko Kozánek, V. Hladíková

Reprezentácia a stereotypizácia LGBTI+ komunity v slovenských médiách – Katarína Bogárová, V. Hladíková

Ženy vo svete digitálních hier – Alexej Slezák, A. Hurajová

Publikácie vyučujúcich

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
(zne)uctená žena, čiže o žene v reklame / Lukasz Pawel Wojciechowski, 2004.
In: Sféry ženy: Literatúra, umenie, komunikácie. – Banská Bystrica : UMB, 2004. – ISBN 80-8083-000-2, S. 257-265.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Cyber-mobbing as a form of cyberbullying and a negative phenomenon of communication in cyber space / Vladimíra Hladíková, Anna Hurajová, 2020.
In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. – ISBN 978-80-572-0062-8. – ISSN 2729-7403, s. 187-198.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia
Hejtovanie prostredníctvom sociálnych médií ako nástroj neetickej komunikácie s ohľadom na koncept spodnej vlny = Hate speech through social media as a tool of unethic communication with regard to the groundswell concept / Vladimíra Hladíková, 2021.
In: MMK 2021 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Roč. 22 / [bez zostavovateľa]. – 1. vyd. – Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2021. – ISBN 978-80-87952-35-1, s. 722-731 [online].

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Kybergrooming a sexting ako rizikové aspekty komunikácie na internete / Monika Schindlerová, Vladimíra Hladíková, 2020.
In: ŠVOAUK 2020 : sekcia masmediálnej komunikácie : zborník ŠVOaUK : sekcia masmediálnej komunikácie : zborník ŠVOaUK / editori Magdaléna Ungerová, Magdaléna Švecová, Tamás Darázs ; recenzenti Jana Radošinská, Lucia Škripcová. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. – ISBN 978-80-572-0048-2 (online), s. 136-152.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Mobbing And Cybermobbing: Risk Aspects Of (Digital) Communication In The Workplace And Possibilities Of Legislative And Non-Legislative Protection Under The Conditions Of The Slovak Republic / Vladimíra Hladíková, 2020.
In: Media Literacy and Academic Research. – ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020), s. 88-108.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Teoretická reflexia problematiky coming outu u členov LGBTI komunity = Theoretical reflection of coming out issues in LGBTI community members / Judita Vicenová, Vladimíra Hladíková, 2018.
In: Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference : reviewed papers of the 3rd international scientific conference / editors Kateřina Berková, Katarína Krpálková Krelová. – 1 vyd. – Praha : Extrasystem Praha, 2018. – (Didaktika, pedagogika = Didactics, pedagogy ; 34). – ISBN 978-80-87570-40-1, s. 198-205 [online].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Verbálna hygiena v masmediálnej komunikácii = Verbal Hygiene in Mass-Media Communication / Oľga Škvareninová, 2020.
In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge / editori zborníka: Zuzana Kvetanová, Martin Graca ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. – ISBN 978-80-572-0063-5 (online), s. 158-165.
Dostupné na: https://www.academia.edu/47748883/Verb%C3%A1lna_hygiena_v_masmedi%C3%A1lnej_komunik%C3%A1cii

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Diferencie v komunikácii žurnalistov a žurnalistiek / Oľga Škvareninová, 2001.
In: Otázky žurnalistiky, 2001, č. 1-2, s. 42-49. ISSN 0322-7049.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Špecifiká v reči mužov a žien / Oľga Škvareninová, 1996.
In: SOCIOLINGUISTICA SLOVACA 2: SOCIOLINGVISTIKA A AREÁLOVÁ LINGVISTIKA. / Zostavil: Slavomír Ondrejovič. – 1. vyd. – Bratislava : VEDA, 1996. ISBN 80-224-0479-9, s. 40-44.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Analýza stereotypov v snímke Wonder Woman / Zuzana Bučková, 2019. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská … [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. – ISBN 978-80-8105-954-4, s. 252-284 [1,93 AH].

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Diskurzívna analýza ako nástroj poznávania stereotypizácie filmových superhrdinov / Zuzana Bučková, 2019. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská … [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. – ISBN 978-80-8105-954-4, s. 229-251 [1,3 AH].

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Východiská analýzy stereotypizácie vo filmoch / Zuzana Bučková, 2019. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská … [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. – ISBN 978-80-8105-954-4, s. 203-228 [1,82 AH].

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Genderové stereotypy v tvorbe mediálnej reality / Zuzana Bučková, 2015. In: Media Literacy Student Magazine. – ISSN 1339-6692, Roč. 2, č. 2 (2015), s. 35-40.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Násilie a sexizmus v televíznej dramatickej tvorbe = Violence and Sexism in Television Drama Production / Zuzana Bučková, 2017. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov … / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. – ISBN 978-80-8105-878-3, S. 25-38 [CD-ROM].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Gender stereotypes in television production / Zuzana Bučková, 2018. In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Hana Pravdová, Anna Zaušková. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. – ISBN 978-80-8105-973-5. – ISSN 2644-4534, S. 113-126.

 
Späť hore ↑