Politika rodovej rovnosti

Politika rodovej rovnosti je riešená na celouniverzitnej úrovni. Detailné informácie nájdete v príslušnej sekcii na webovej stránke univerzity.

Pracovná skupina pre rodovú rovnosť

Členovia a členky pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť na FMK UCM:

doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.
PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA
Mgr. Anna Hurajová, PhD.
PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA
PhDr. Oľga Škvareninová, PhD.
Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

Ombudsmanka

PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA

Aktivity

Aktivity

Dokumenty

Dokumenty

Plán implementácie rodovej rovnosti na UCM [401.0 KB, application/pdf]

Publikácie

Práce a publikácie

Genderové stereotypy ako mediálne stratégie [elektronický zdroj] : diplomová práca / Martina Šnajnarová ; Školiteľ: Hana Pravdová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. – SPRÍSTUPNIŤ pre vlastnú VŠ. – 1 CD ROM, 84 s. + CD.

Genderové stereotypy v lifestylových časopisoch a ich premeny v čase [elektronický zdroj] : diplomová práca / Soňa Lipničanová ; Školiteľ: Anna Hurajová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. – SPRÍSTUPNIŤ bez obmedzenia. – 79 s.

Genderové stereotypy v práci žien – novinárok [elektronický zdroj] : diplomová práca / Anabela Buchová ; Školiteľ: Anna Hurajová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. – 74 s.

Genderové stereotypy v tvorbe mediálnej reality : diplomová práca / Nikola Jakubská ; Školiteľ: Hana Pravdová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. – SPRÍSTUPNIŤ. – 77 s. + CD ; 30 cm.

Genderové stereotypy v tvorbe virtuálnej reality [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Barbara Kašprišinová ; Školiteľ: Zuzana Bučková. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. – SPRÍSTUPNIŤ pre vlastnú VŠ. – 1 CD ROM, 87 s.

Komparácia preferencií výberu digitálnych hier z hľadiska pohlavia. [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Tomáš Ozaniak ; Školiteľ: Alexandra Kukumbergová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. – SPRÍSTUPNIŤ bez obmedzenia. – 60 s. + elektronický zdroj.

Mediálne zobrazovanie rodových stereotypov : bakalárska práca / Petra Haliaková ; Školiteľ: Ľubica Hulajová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. – SPRÍSTUPNIŤ od 24.02.2017. – 77 s. + CD ; 30 cm.

Pojem gender vo virtuálnej komunikácii : diplomová práca / Jana Mičianová ; Školiteľ: Martin Solík. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2011. – SPRÍSTUPNIŤ. – 62 s. + CD ; 30 cm.

Reflexia rodovo-citlivého jazyka v médiách [elektronický zdroj] : diplomová práca / Filip Bago ; Školiteľ: Magdaléna Ungerová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. – prípustná pre vlastnú VŠ. – 64 s.

Reklamné fotografické kampane kritizujúce rodové stereotypy [elektronický zdroj] : diplomová práca / Simona Bugáňová ; Školiteľ: Peter Lančarič. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. – SPRÍSTUPNIŤ bez obmedzenia. – 77 [6] s.

Rodovo-citlivý jazyk v anglických a slovenských médiách [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Viktória Klingová ; Školiteľ: Magdaléna Ungerová. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. – prípustná pre vlastnú VŠ. – 57 s.

Vizuálna interpretácia rodového statusu [elektronický zdroj] : diplomová práca / Nikola Dobiašová ; Školiteľ: Petra Cepková. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. – SPRÍSTUPNIŤ bez obmedzenia. – 1 CD ROM, 84 s. + CD.

Výrazové prostriedky komunikujúce otázky genderu vo fotografii [elektronický zdroj] : diplomová práca / Aneta Kmecová ; Školiteľ: Peter Lančarič. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. – SPRÍSTUPNIŤ bez obmedzenia. – 69 s.

Ženy vo svete digitálních hier – Alexej Slezák, A. Hurajová

Publikácie vyučujúcich

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
(zne)uctená žena, čiže o žene v reklame / Lukasz Pawel Wojciechowski, 2004.
In: Sféry ženy: Literatúra, umenie, komunikácie. – Banská Bystrica : UMB, 2004. – ISBN 80-8083-000-2, S. 257-265.

 
Späť hore ↑