Knižnica

Dostatok relevantnej literatúry je základným predpokladom vysokoškolského štúdia i samoštúdia. Fakultnú knižnicu preto neustále dopĺňame o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov.

Online katalóg

Otváracie hodiny Knižnice FMK
Pondelok 8.00 – 15.30 hod.
Utorok 8.00 – 15.30 hod.
Streda 8.00 – 15.30 hod.
Štvrtok 8.00 – 15.30 hod.
Piatok 8.00 – 14.00 hod.
Sobota 9.00 – 13.00 hod.

Služby

Služby

Výpožičky Knihy, ktoré si môžete požičať domov, sú označené kódom 0xxxx/A. Ak sú knihy označené oranžovou páskou s kódom 0xxxx//# , môžete si ich preštudovať len v priestoroch knižnice. Doba výpožičky Doba výpožičky je 3 týždne, ak nie je na titul rezervácia, predĺženie je možné ešte o 2 týždne. Maximálne si môžete požičať 5 ks, ak píšete záverečnú prácu 7 ks. Predĺženie výpožičky môžete odkomunikovať e-mailom. Konzultácie Ste v knižnici prvýkrát? Priamo v knižnici vám pomôžu zorientovať sa v knižničnom fonde a vysvetlia, ako vyhľadávať v online katalógu. Návod tiež nájdete v manuáli. Upomienky Nultá upomienka upozornuje čitateľa, že je treba knihy do 5 dní vrátiť alebo požiadať e-mailom o predĺženie. Nultá upomienka je bezplatná, ďalšie s poplatkom. Rezervácia kníh Tituly, ktoré sú momentálne vypožičané, si môžete rezervovať e-mailom. Knihy, ktoré sú fyzicky v knižnici, nie je možné rezervovať. Upozornenie: V knižnici nie je dovolené telefonovať a konzumovať jedlá a nápoje.

Záverečné práce

Štúdium záverečných prác

Bakalárske a diplomové práce na naštudovanie sú dostupné online cez Centrálny register záverečných prác, v sekcii on-line katalóg CRZP.

Prihlásenie a ceny

Prihláška a cenník

Do knižnice sa môžete zaregistrovať elektronicky alebo osobne priamo v Knižnici FMK. Vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom na kniznica.fmk(at)ucm.sk. Tlačivo prihlášky na stiahnutie:

Cenník poplatkov

Od 1. 9. 2016 sa rušia poplatky za registráciu a upravili sa ostatné poplatky. Registračné poplatky

Typ registrácie Poplatok
Registrácia a jej predĺženie pre študentov UCM v Trnave (interní a externí ) bez poplatku
Registrácia a jej predĺženie pre zamestnancov UCM v Trnave bez poplatku
Registrácia a jej predĺženie pre ostatné fyzické a právnické osoby (zápisné na 365 dní) 5,00 €
Poplatok za jednorazový vstup pre neregistrovaných používateľov 1,00 €

Sankčné poplatky

Typ sankcie  Poplatok
0. upomienka (po 21 dňoch od výpožičky) bez poplatku
1. upomienka (po 26 dňoch od výpožičky) 1,00 €
2. upomienka (po 60 dňoch od výpožičky) 3,00 €
3. upomienka (po 90 dňoch od výpožičky) 5,00 €
Riaditeľská upomienka (po 120 dňoch od výpožičky) 10,00 €
Pokus o zmier úhrada v plnej výške
Vymáhanie súdnou cestou úhrada v plnej výške
Poškodenie brožovaného dokumentu 2,00 €
Poškodenie viazaného dokumentu 6,00 €
Strata dokumentu nový dokument alebo fotokópia dokumentu a manipulačný poplatok 2,00 €

Služby

Tlač dokumentov  Poplatok
Tlačený výstup z PC čiernobiely 0,10 €
Tlačený výstup z PC farebne 0,20 €
Kopírovanie jednostranne (A4) čiernobielo 0,10 €
Kopírovanie obojstranne (A4) čiernobielo 0,15 €
Kopírovanie jednostranne (A4) farebne 0,20 €
Kopírovanie obojstranne (A4) farebne 0,40 €
Kopírovanie jednostranne (A3)  čiernobielo 0,15 €
Kopírovanie obojstranne (A3)  čiernobielo 0,30 €

E-knihy

E-publikácie

V e-Knižnici nájdete publikácie našich pedagógov, ktoré boli vydané na FMK UCM v Trnave www.fmk.sk/archiv alebo po kliknutí na nasledovné tlačidlo:

Databáza E-PUBLIKÁCIÍ

Ako sa registrovať?

  1. Kliknite na Nemám konto chcem sa zaregistrovať a vyplníte registračné údaje.
  2. Po zaregistrovaní vás to vráti na hlavnú stránku – prihláste sa, a vpravo hore uvidíte v menu položky Moje príspevky, Môj profil, Kategórie.
  3. Ako nový používateľ ešte nebudete mať prístup do žiadnej kategórie, musíte požiadať o práva. Kliknite na Môj profil, zaškrtnite kategórie, do ktorých chcete mať prístup a kliknite na Požiadať o zmenu práv.
  4. Administrátorovi stránky príde vaša požiadavka, skontroluje si, či ste študent/pracovník UCM/FMK a udelí vám prístup.
  5. Vľavo dole je položka Kontakt, ktorá slúži na položenie otázky administrátorovi stránky (ak niečo nefunguje, niečo neviete a podobne).

Periodická tlač

V knižnici si môžete prezenčne prečítať nielen slovenskú, ale aj zahraničnú tlač.

 

Novinky

 
Späť hore ↑