Knižnica

Dostatok relevantnej literatúry je základným predpokladom vysokoškolského štúdia i samoštúdia. Fakultnú knižnicu preto neustále dopĺňame o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov.

Online katalóg

Služby

Služby

Výpožičky

Knihy, ktoré si môžete požičať domov, sú označené kódom 0xxxx/A. Ak sú knihy označené oranžovou páskou s kódom 0xxxx//# , môžete si ich preštudovať len v priestoroch knižnice.

Doba výpožičky

Doba výpožičky je 3 týždne, ak nie je na titul rezervácia, predĺženie je možné ešte o 2 týždne. Maximálne si môžete požičať 5 ks, ak píšete záverečnú prácu 7 ks. Predĺženie výpožičky môžete odkomunikovať e-mailom.

Konzultácie

Ste v knižnici prvýkrát? Priamo v knižnici vám pomôžu zorientovať sa v knižničnom fonde a vysvetlia, ako vyhľadávať v online katalógu. Návod tiež nájdete v manuáli.

Upomienky

Nultá upomienka upozornuje čitateľa, že je treba knihy do 5 dní vrátiť alebo požiadať e-mailom o predĺženie. Nultá upomienka je bezplatná, ďalšie s poplatkom.

Rezervácia kníh

Tituly, ktoré sú momentálne vypožičané, si môžete rezervovať e-mailom. Knihy, ktoré sú fyzicky v knižnici, nie je možné rezervovať.

Upozornenie: V knižnici nie je dovolené telefonovať a konzumovať jedlá a nápoje.

Záverečné práce

Štúdium záverečných prác

Bakalárske a diplomové práce na naštudovanie sú dostupné online cez Centrálny register záverečných prác, v sekcii on-line katalóg CRZP.

Prihlásenie a ceny

Prihláška a cenník

Do knižnice sa môžete zaregistrovať elektronicky alebo osobne priamo v Knižnici FMK. Vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom na kniznica.fmk(at)ucm.sk.

Tlačivo prihlášky na stiahnutie:

Cenník poplatkov

Od 1. 9. 2016 sa rušia poplatky za registráciu a upravili sa ostatné poplatky.

Registračné poplatky

Typ registráciePoplatok
Registrácia a jej predĺženie pre študentov UCM v Trnave (interní a externí )bez poplatku
Registrácia a jej predĺženie pre zamestnancov UCM v Trnavebez poplatku
Registrácia a jej predĺženie pre ostatné fyzické a právnické osoby (zápisné na 365 dní)5,00 €
Poplatok za jednorazový vstup pre neregistrovaných používateľov1,00 €

Sankčné poplatky

Typ sankcie Poplatok
0. upomienka (po 21 dňoch od výpožičky)bez poplatku
1. upomienka (po 26 dňoch od výpožičky)1,00 €
2. upomienka (po 60 dňoch od výpožičky)3,00 €
3. upomienka (po 90 dňoch od výpožičky)5,00 €
Riaditeľská upomienka (po 120 dňoch od výpožičky)10,00 €
Pokus o zmierúhrada v plnej výške
Vymáhanie súdnou cestouúhrada v plnej výške
Poškodenie brožovaného dokumentu2,00 €
Poškodenie viazaného dokumentu6,00 €
Strata dokumentu
nový dokument alebo fotokópia dokumentu
a manipulačný poplatok
2,00 €

Služby

Tlač dokumentov Poplatok
Tlačený výstup z PC čiernobiely0,10 €
Tlačený výstup z PC farebne0,20 €
Kopírovanie jednostranne (A4) čiernobielo0,10 €
Kopírovanie obojstranne (A4) čiernobielo0,15 €
Kopírovanie jednostranne (A4) farebne0,20 €
Kopírovanie obojstranne (A4) farebne0,40 €
Kopírovanie jednostranne (A3)  čiernobielo0,15 €
Kopírovanie obojstranne (A3)  čiernobielo0,30 €

E-knihy

E-publikácie

V e-Knižnici nájdete publikácie našich pedagógov, ktoré boli vydané na FMK UCM v Trnave www.fmk.sk/archiv alebo po kliknutí na nasledovné tlačidlo:

Databáza E-PUBLIKÁCIÍ

Ako sa registrovať?

  1. Kliknite na Nemám konto chcem sa zaregistrovať a vyplníte registračné údaje.
  2. Po zaregistrovaní vás to vráti na hlavnú stránku – prihláste sa, a vpravo hore uvidíte v menu položky Moje príspevky, Môj profil, Kategórie.
  3. Ako nový používateľ ešte nebudete mať prístup do žiadnej kategórie, musíte požiadať o práva. Kliknite na Môj profil, zaškrtnite kategórie, do ktorých chcete mať prístup a kliknite na Požiadať o zmenu práv.
  4. Administrátorovi stránky príde vaša požiadavka, skontroluje si, či ste študent/pracovník UCM/FMK a udelí vám prístup.
  5. Vľavo dole je položka Kontakt, ktorá slúži na položenie otázky administrátorovi stránky (ak niečo nefunguje, niečo neviete a podobne).

Periodická tlač

V knižnici si môžete prezenčne prečítať nielen slovenskú, ale aj zahraničnú tlač.

 

Novinky

 
Späť hore ↑