Knižnica, študijné a sekretariát katedier vrátili otváracie hodiny do pôvodného stavu

Na základe rozhodnutia rektora UCM a RÚVZ sú Knižnica FMK a študijné oddelenie otvorené tak ako zvykli byť pred pandémiou. Stále však platia prísne hygienické opatrenia (rúško, dezinfekcia). Viac info v  kontaktoch.