Zmena úradných hodín študijného oddelenia FMK UCM

Študijné oddelenie FMK UCM v Trnave bude mať od 17. júna do 31. augusta 2019 úradné hodiny nasledovne: Pondelok Neúradný deň Utorok 8.30 – 11.00 hod. Streda Neúradný deň Štvrtok 8.30 – 11.00 hod. Piatok Neúradný deň Od 24.júna do 4.júla 2019 bude študijné oddelenie otvorené pre končiacich študentov každý pracovný deň od 8.30 do … Viac →

Oznam pre končiacich Bc. a Mgr. študentov

Prosíme všetkých končiacich študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2017/2018 na FMK UCM v Trnave, aby si v systéme AIS skontrolovali všetky osobné údaje, potrebné na vystavenie dokladov o štátnej skúške – dĺžne, mäkčene, bodky, … – v mene a priezvisku, dátum narodenia, miesto narodenia, atď.    

Oznam študijného oddelenia – kontrola štúdia za AR 2015/2016

Vo štvrtok 30. júna 2016 sa končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2015/2016. Aby ste si mohli uzavrieť ročník, skontrolujte si, či máte v AISe zapísané všetky hodnotenia. Vyučujúci sú povinní do 8. júla 2016 zapísať do AIS-u všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Študenti sú povinní skontrolovať si v AIS-e hodnotenia … Viac →

Oznam študijného oddelenia: Podmienky pokračovania v štúdiu

Na pokračovanie štúdia v ďalšom akademickom roku 2016/2017 potrebujete podľa § 11 ods. 26 Študijného poriadku UCM v Trnave v tomto akademickom roku (2015/2016) získať: denní študenti – min. 40 kreditov externí študenti – min. 40 kreditov externí študenti v 4-ročných bakalárskych študijných programoch – min. 30 kreditov externí študenti v 3-ročných magisterských študijných programoch – min. 30 kreditov

Oznam študijného oddelenia – kontrola zimného semestra

Dňom 14. februára 2015 sa končí skúšobné obdobie ZS 2014/2015. Povinnosťou vyučujúceho je zapísať do AIS-u všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Povinnosťou študentov je skontrolovať si zapísané hodnotenia v AIS-e zo všetkých absolvovaných predmetov.  Ak sa hodnotenie v AISe nenachádza, kontaktujte vyučujúceho telefonicky, príp. e-mailom. Kontakty na jednotlivých vyučujúcich sú zverejnené v profiloch vyučujúcich. Podmienky na … Viac →