Oznam pre študentov – odovzdávanie zadaní záverečných prác

Oznamujeme študentom: 3. roka bakalárskeho denného štúdia, 2. roka magisterského denného štúdia, 4. roka bakalárskeho externého štúdia, reprobantom a študentom v predĺženej dĺžke štúdia, že do 15. októbra 2019 je potrebné odovzdať zadanie záverečnej práce. Postup pri odovzdávaní zadania záverečnej práce nájdete tu  – v záložke ZADANIA.

Sekretariát začal vydávať zadania záverečných prác

Zadania bakalárskych a diplomových prác sa vydávajú študentom študijných programov aplikované mediálne štúdiá, masmediálna komunikácia a teória digitálnych hier od 15.marca 2019 do 5.apríla 2019 na sekretariáte katedier v Jame, m.č. 123 na 3. poschodí. Zadania diplomových prác odboru marketingová komunikácia sú študentom k dispozícii od 15.marca 2019 do 5.apríla 2019 na sekretariáte katedier v … Viac →