Oznam pre študentov 2. Mgr. roka ext. štúdia: Postup pri odovzdávaní zadaní diplomovej práce

Študentom 2. roka externého magisterského štúdia v študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia oznamujeme, že  vzhľadom k súčasnej situácii a  zníženiu rizika šírenia ochorenia COVID-19 meníme podmienky odovzdania zadaní diplomových prác, a to nasledovne: Za daných okolností NEBUDE potrebné, aby študent na sekretariáte katedier v Jame osobne odovzdával vytlačené a podpísané zadanie diplomovej práce … Viac →

Ponuka stáže: strih videí a správa sociálnych sietí Shock Wave Studio

Trnavská kreatívna agentúra hľadá dvoch pomocníkov. Jeden/a by mal zvládať postrihať video a druhý/á by sa mal/a kamarátiť s Facebookom či Instagramom. Koho hľadajú? Ľudí, ktorí majú radi prácu s videom, strihom a postprodukciou a dokážu strihať audiovizuálny strihali materiál podľa požiadaviek. Nadšencov dronov, pretože nie je vylúčené, že budú hľadať ľudí aj na pozície … Viac →

Oznam pre študentov – odovzdávanie zadaní záverečných prác

Oznamujeme študentom: 3. roka bakalárskeho denného štúdia, 2. roka magisterského denného štúdia, 4. roka bakalárskeho externého štúdia, reprobantom a študentom v predĺženej dĺžke štúdia, že do 15. októbra 2019 je potrebné odovzdať zadanie záverečnej práce. Postup pri odovzdávaní zadania záverečnej práce nájdete tu  – v záložke ZADANIA.

Sekretariát začal vydávať zadania záverečných prác

Zadania bakalárskych a diplomových prác sa vydávajú študentom študijných programov aplikované mediálne štúdiá, masmediálna komunikácia a teória digitálnych hier od 15.marca 2019 do 5.apríla 2019 na sekretariáte katedier v Jame, m.č. 123 na 3. poschodí. Zadania diplomových prác odboru marketingová komunikácia sú študentom k dispozícii od 15.marca 2019 do 5.apríla 2019 na sekretariáte katedier v … Viac →