Zápis do vyššieho roka štúdia v AR 2018/2019 – 2. časť

Od 1. do 15. augusta 2018 bude pre študentov, ktorí: si nestihli vytvoriť zápisný list na AR 2018/2019 v AISe, si chcú urobiť zmeny v zápisnom liste na AR 2018/2019, otvorený systém AiS2. Zmeny v zápise predmetov sa týkajú PVP predmetov, príp. zápisu opakovaných predmetov (*pod podmienkou, že zmeny povolí fakulta). V prípade zmeny PVP alebo výberových predmetov … Viac →

Oznam študijného oddelenia – kontrola štúdia za AR 2016/2017

Študijné oddelenie FMK UCM žiada študentov o kontrolu zapísaných hodnotení v AiS-e zo všetkých absolvovaných predmetov v  AR 2016/2017. Vyučujúci sú povinní do 7. júla 2017 do AiS-u zapísať všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Študenti sú podľa § 11, bod 12, 19, 25, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave, povinní skontrolovať si v AIS-e … Viac →

Kontrola zimného semestra AR 2016/2017

Študijné oddelenie FMK UCM žiada študentov o kontrolu zapísaných hodnotení v AIS-e zo všetkých absolvovaných predmetov. Hodnotenie musia byť zapísané do piatka 10. februára 2017, nakoľko v tento deň končí skúškové obdobie zimného semestra v akademickom roku 2016/2017. V prípade, že nemáte zapísané všetky hodnotenia, musíte kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom priamo vyučujúceho, aby vám známky do AIS-u … Viac →

Potvrdenie indexov

Oznamujeme študentom 1. roka štúdia, ktorí nemajú opečiatkovaný index, aby sa dostavili na študijné oddelenie FMK (Nám. J. Herdu 2) v čase úradných hodín. Taktiež je potrebné, aby si študenti zapísali do indexu predmety podľa AIS-u.